studier

Studieprogrammet för våren 2016 är här!

Arbetarrörelsen har alltid prioriterat bildning, kunskap och gemensamma studier. Den enkla tankegången att vi tillsammans kan mer och lär av varandra får sitt bästa uttryck i studiecirkeln. Studiecirkeln har alltid varit en av folkbildningens mest demokratiska platser där vi gemensamt lyssnar, diskuterar och utbyter idéer för att ta vara på varandras erfarenheter. Vi är oerhört… Read more »