Den 1-3 november går Vänsterdagarna av stapeln. En konferens där vänsterpartister från hela Sverige träffas, i år i Göteborg. Under de tre dagarna blir det föreläsningar, seminarier och många givande diskussioner.
Alla medlemmar är välkomna att delta vilket kostar 2000 kronor plus en fast reseavgift. Vänsterpartiet Malmö har i vår budget avsatt pengar för att kunna betala anmälningsavgift, resa och enklare boende för ca tio personer.
Därför öppnar vi nu upp för att intresserade ska kunna anmäla sig för att få detta betalt. Om du är intresserad vill vi att du fyller i nedanstående enkät. Styrelsen kommer sedan välja ut vilka som får omkostnaderna täckta.
Vi ser detta som en möjlighet att få dig som medlem att växa i din roll som vänsterpartist och organisatör!
Sista dag för anmälan är den 15/8. Observera att detta endast är för er som vill få era omkostnader täckta av partiföreningen. Ni som betalar själva anmäler er direkt till partiet centralt.
Om ni har några frågor kan ni maila Joel på joelnordstrom92@gmail.com
Vi ser fram emot era anmälningar!
Styrelsen

Vänsterpartiet Malmö är en stor och öppen partiförening. För att fler ska få insyn i styrelsens kontinuerliga arbete publicerar vi från och med idag sammanfattningar efter varje möte.

Måndagen den 4 februari 2019 ägde det första riktiga mötet rum för den nyvalda styrelsen i Vänsterpartiet Malmö. Vi hade redan hunnit med ett konstituerande möte direkt efter årsmötet den 26 januari, där vi utsåg firmatecknare, bokade kommande mötesdatum och valde ett arbetsutskott (AU) som arbetar mellan styrelsemötena.

Med tretton styrelsemedlemmar (och två heltidsarvoderade) på plats var måndagens möte främst en introduktion till styrelsearbetet. Stämningen var spänd men väldigt god och alla verkade peppade på att komma igång.

(more…)

På Vänsterpartiet Malmös årsmöte den 26 januari kommer partiföreningen att välja en ny ordförande. Valberedningen presenterade sitt förslag den 18 januari och ger här de två ordförandekandidaterna möjlighet att själva lägga ut texten om varför de kandiderar och hur de tänker kring sin egen kandidatur.

Valberedningens förslag kan läsas här.

Presentation av den andra ordförandekandidaten Morgan Svensson kan läsas här.

 

Richard Olsson, 32 år

Varför vill du sitta i styrelsen?

Jag tror att jag gör ett bra jobb i styrelsen. Jag har varit med och utvecklat flera delar av styrelsearbetet och organisationen i helhet under mina fem år, och jag vill gärna fortsätta det arbetet tillsammans med kamrater i styrelsen. Jag tycker arbetet är kul och är beredd att lägga mycket tid och energi.

Hur ser du på styrelsens roll i partiföreningen?

Utöver det självklara som står i stadgarna kring politisk och organisatorisk ledning, samt att verkställa årsmötets verksamhetsplan, ser jag det som att styrelsen, som kollektiv och dess medlemmar individuellt, behöver känna och ta ett helhetsansvar för partiföreningen. Med de nya förutsättningar som det innebär att ha 2000 medlemmar behöver styrelsen kunna lyfta blicken, verka för att skapa fler organisatörer, och bidra till en större känsla av ägandeskap i arbetsgrupper, utskott och stadsdelsgrupper.

Jag ser styrelsen som en arbetande grupp med ett särskilt förtroende från medlemmarna. Det är viktigt med representation och en bredd av kompetens. Det är också viktigt med erfarenhet, ny eller gammal, från arbetet ute i partiföreningen. Samtidigt tycker jag det är viktigt att inte se på styrelsen som ett “parlament”, ett rum dit så många grupper som möjligt ska skicka en ledamot som representerar den gruppens intresse i diskussioner. Det är viktigare att styrelsen är aktiv som styrelse, och förankrar och fångar upp initiativ på medlemsmöten.

Hur tycker du att styrelsen bör arbeta?

Styrelsen bör ha kontinuerlig kontakt och jobba tätt ihop som ett team. Direkt efter årsmötet bör styrelsen göra en plan för dels hur man verkställer verksamhetsplanen under året, dels hur man ska jobba internt. Jag själv skulle personligen uppskatta att vi sågs oftare än tidigare styrelser gjort, ca var tredje vecka i genomsnitt.

Internt tror jag att styrelsen behöver fördela ansvar jämnare. Jag tror också styrelsen som kollektiv och de individer som ingår där behöver känna ett större ägandeskap. Dessa två hänger ihop – styrelsens medlemmar behöver vara beredda att ta ett stort ansvar, och de med ledande roller (ordförande, vice ordförande, AU, kassör m.m.) behöver förankra mer i styrelsen som helhet. Initiativ i styrelsearbetet bör börja och sluta hos styrelsen, idag har idéer ofta både uppstått och verkställts i AU efter förankring i styrelsen.

Jag tror att styrelsen skulle ha stor nytta av att använda teknik i större utsträckning. Både för kommunikation inom styrelsen, mellan styrelse och arbetslag, och mellan styrelse och partiföreningen i övrigt. Under 2017 började vi använda Trello för beslutsplanering och -uppföljning. Det har varit en gigantisk förbättring i vår förmåga att inte “tappa bort” något, men det har tyvärr inte resulterat i större ägandeskap och insyn, eftersom det endast är ett fåtal som aktivt deltagit. Det här tror jag vi behöver bli bättre på om vi ska kunna jobba effektivt.

Vilka frågor är du mest intresserade av att arbeta med i styrelsen?

Jag brinner för organisationsutveckling, kollektivt ledarskap och rörelsebygge. Jag tror att det är precis vad styrelsen måste (fortsätta) jobba med under nästa år. Under de två senaste åren har styrelsen jobbat mycket med organisationsutveckling, i avseendet att ta fram nya idéer på hur organisationen ska fungera, och försöka implementera dem. Jag tycker att kommande styrelse ska lära av detta, fortsätta implementeringen, men också våga rationalisera. Jag är övertygad om att det finns saker vi gör i partiföreningen enbart av gammal vana, och som är mindre aktuella idag än tidigare.

Som ordförande skulle jag utöver ovanstående också vilja jobba med att förenkla ordföranderollen. Det kan handla om tydligare delegationer, mer kollektivt ansvarstagande och ledarskap, större transparens, bättre dokumentation m.m. Det ska vara enklare för fler att ställa upp som ordförande framöver.

Vad har du gjort i Vänsterpartiet tidigare?

 • Lilla valledningen 2013-2014
 • Partiföreningsstyrelsen 2014-2018
 • Kongressombud 2014
 • Organisatör/projektledare Zetkin Foundation, 2015-
 • Distriktsstyrelsen V Skåne 2016
 • Vice ordförande V Malmö 2017-2018

**

”Fler behöver få möjlighet att växa i rollen som aktivist och organisatör”

Det var 2012 som jag gick med i Vänsterpartiet Malmö, 26 år gammal och med ett nyfunnet men brinnande politiskt intresse. Idag, sju år senare kandiderar jag till ordförande för den partiförening som gett mig så mycket.

Jag flyttade till Malmö 2007 från Borås, där jag växte upp med min mamma i en arbetarstadsdel i textilstadens utkant. Som många ensamstående hade hon gått ner till deltid när jag föddes, och som så många andra fick hon aldrig gå upp igen. På något sätt såg hon ändå till att jag hade det jag behövde. Inga utlandssemestrar eller de senaste tv-spelen, men nedärvda kläder som passade och en dator på femårig avbetalning.

Klassamhället var rakt framför ögonen på mig hela min uppväxt, men jag förstod det inte. Det var först i Malmö jag träffade jämnåriga som studerade, kritiserade och diskuterade politik. Det var här jag fick lära mig om kapitalismens och patriarkatets orättvisor, och behovet av organiserat motstånd. Det var här jag gick i mitt första demonstrationståg, blev medlem i Vänsterpartiet, fick rollen som organisatör och fann det engagemang som idag är det mest konstanta i mitt liv.

Malmö radikaliserade mig. Och Vänsterpartiet radikaliserar Malmö.

Under de kommande åren är vi i benhård opposition mot den nyliberala skitpolitiken på alla nivåer. Men vårt mål är inte bara att vinna över besvikna sossar i nästa val. Vi vill förändra den politiska kartan.

Vi är idag nästan 2000 medlemmar, och nära hälften är aktiva ett normalt år. Denna otroliga siffra är resultatet av hårt arbete, och en förutsättning för att vi ska fortsätta växa.

När vi växer kan vi mobilisera fler i demonstrationer och kampanjer, men det sker också något mer subtilt. Fler och fler malmöbor lär känna en vänsterpartist. Det förändrar samtalen runt fikaborden på arbetsplatserna, på bänkarna vid lekplatserna och framför nyhetssändningen i vardagsrummen. Det går långsamt, men det är så vi bygger stöd för verklig, systemskiftande förändring.

Det är i den övertygelsen jag hittar motivation till att ständigt jobba hårdare med att värva, mobilisera, engagera och organisera fler kamrater i Vänsterpartiet.

För mig är den viktigaste frågan just hur vi som organisation kan skapa förutsättningar för fler att bli aktiva, och jag tror att en stor del av svaret handlar om spridning av makt och ansvar. Fler behöver få möjlighet att växa i rollen som aktivist och organisatör på sitt sätt.

Jag har så klart idéer om hur vi ska göra, men när jag kandiderar till ordförande ber jag inte om förtroende att verkställa en viss linje. Jag tror tvärtom att vi finner de bästa idéerna tillsammans, och att den motivation som frivilligt engagemang bygger på bäst uppstår i möjligheten att genomföra idéer man brinner för.

Därför ser jag fram emot ett verksamhetsår där vi visionerar och diskuterar, men framförallt testar och experimenterar. Där vi vågar ompröva gamla sanningar, se vad som fungerar och lära av varandra. I Vänsterpartiets största partiförening finns det plats för fler än ett sätt att växa.

Richard Olsson

Läs mer:

På Vänsterpartiet Malmös årsmöte den 26 januari kommer partiföreningen att välja en ny ordförande. Valberedningen presenterade sitt förslag den 18 januari och ger här de två ordförandekandidaterna möjlighet att själva lägga ut texten om varför de kandiderar och hur de tänker kring sin egen kandidatur.

Valberedningens förslag kan läsas här.

Presentation av den andra ordförandekandidaten Richard Olsson kan läsas här.

Morgan Svensson, 49 år

Varför vill du sitta i styrelsen?

Jag kandidera till ordförande och styrelsen för att jag vill vara med och bidra i den organisatoriska förändring som Vänsterpartiet Malmö nu står inför. Jag tror att jag efter mer än 25 år i rörelsen där jag har haft en mängd olika typer av uppdrag, allt ifrån organisatoriska till parlamentariskauppdrag har något att bidra med.

Hur ser du på styrelsens roll i partiföreningen?

Styrelsen främsta uppgift är att genomföra den verksamhetsplan som vi medlemmar tillsammans har beslutat om på årsmötet. Utöver den har styrelsen ett övergripande politiskt och organisatorisk ansvar för verksamheten. Inte minst har styrelsen arbetsgivaransvar för personalen som arbetar på expeditionen.

Hur tycker du att styrelsen bör arbeta?

Styrelsen bör vara en arbetande styrelse d.v.s. styrelsen fattar kollektiva beslut och ansvara som ett kollektiv att besluten verkställs.

Vilka frågor är du mest intresserade av att arbeta med i styrelsen?

De frågor jag främst vill arbetar med nästa år är att se till vi får en riktigt bra organisatorisk diskussion i hela partiföreningen där så många som möjligt blir inkluderade så att vi till nästkommande årsmöte kan fatta ett moget beslut som är välförankrat. Den andra stora utmaningen är hur vi ska angripa den stora klimatkrisen med social rättvisa. För att lyckas med den historiska uppgift tror jag att vi måste hitta fler och djupare samarbete med hyresgästföreningen, de fackliga organisationerna, miljö- och fredsrörelsen och andra progressiva rörelser i såväl vår närmiljö som i en större kontext. En förutsättning för att vi ska lyckas med ovanstående är att vi blir mycket breddare i vår medlemsbas, att vi organisera fler med arbetarklassbakgrund.

Vad har du gjort i Vänsterpartiet tidigare?

Styrelsen i V-Karlshamn och V-Blekinge. Styrelsen i V-Malmö och V-Skåne. Ordförande för V-Malmö 2004-2011, ledamot i den nationella valberedningen. Olika parlamentariska uppdrag och inte minst har jag varit och är aktivist.

***

”Bygg allianser och vässa organisationen – så stärker vi rörelsen som skapar hopp och framtidstro”

Många undrar säkert varför jag kandidera till ordförande för Vänsterpartiet Malmö. Svaret är enkelt: Vi är inte bara den största partiföreningen utan också den som har de finaste medlemmarna, tycker jag. Och kandidera för att vi tillsammans kan utveckla en organisation där alla kan hitta sin plats och där vi alla får möjligheter att växa såväl som människa och som grupp.

Vänsterpartiet Malmö befinner sig i stark tillväxt, vi är runt 2000 medlemmar. Detta är fantastiskt och ofattbart kul. Det angenäma problemet och utmaningen är att vår nuvarande organisation inte riktigt är anpassad för så många medlemmar. Därför vill jag att vi tillsammans nu sätter igång den största organisatoriska förändringen i V-Malmö historia. Det ställer frågor som hur ska organisationen se ut? Hur ska fler finna sin plats där? Hur ska varje medlem kunna växa som människa i vår organisation? Hur ska vi fatta beslut som har legitimitet hos medlemmarna? Hur ska fler blir delaktiga i organisationen och beslutsprocessen? Hur skapar vi en organisation som är till för medlemmarna och inte bara blir en kampanjorganisation?

Efter EU-valrörelsen i vår vill jag att vi under hösten sätter igång en stor diskussion och samtal om organisationen ska se ut för att möta de stora utmaningar vi står inför. Vi ska vara klara med arbetet lagom till nästa årsmöte, då tar medlemmarna sedan ställning till vilken väg vi ska gå.

Efter höstens regeringsturer står det klart att Vänsterpartiet är det enda seriösa alternativet för vanliga löntagare. Det blir en enorm utmaning för partiet att fylla denna nya roll, inte desto mindre är det nödvändigt för att kunna möta de stora frågor vi står inför.

Hotet mot klimatet, sociala rättigheter, arbetsrätt, inskränkt nationalism och imperialism är frågor som inte kan lösas var för sig. Hur överhängande klimathotet än är, hur påtaglig och grym imperialismen än är kommer vi aldrig att klara dessa utmaningar om vi inte bygger en stark solidarisk rörelse där fackföreningsrörelsen går i takt med radikal feminism, miljörörelsen och fredsrörelsen. En rörelse där det är lika självklart för miljörörelsen och fredsrörelsen att ta strid för sociala och arbetsrättsliga krav, som det är självklart för fackföreningsrörelse att ta strid mot den utsugning och rovdrift som sker mot jordklotet och mot människor i när och fjärran.

Jag kandidera därför att jag vill bygga en rörelse som bygger hopp och framtidstro. Jag kandidera för att jag vet att den rörelsen måste byggas tillsammans med människor som vill ta ansvar både för sig själv och för kollektivet. Jag tror på breda politiska allianser. Vi behöver såväl fackföreningsrörelsen, hyresgästföreningen, miljörörelsen och alla de progressiva som i stort och smått ta strid för den enskilda människan.

Kampen för ett värdigt liv för de många är bara i sin linda, det är dags för nästa steg i utvecklingen mot något bättre för de många. Det är utmaningen för V nationellt, och för oss i Malmö! Tillsammans!

Morgan Svensson

Läs mer:

Den 26 januari håller Vänsterpartiet Malmö årsmöte på Sofielunds Folkets hus (läs mer om det här: Årsmöte 2019).

Valberedningen presenterar nu sitt förslag till val på mötet (val till valberedningen bereds av styrelsen och presenteras separat).

Valberedningens förslag till val på Vänsterpartiet Malmös årsmöte 2019

Arbetsordning för valberedningen finns här

I ordförande- och styrelsevalet kommer en utförligare presentation av kandidaterna vid ett senare tillfälle. På årsmötet kommer valberedningen även redogöra för vilka nominerade som tackat nej till uppdrag.

Valberedningen nås på valberedningmalmo@vansterpartiet.se.

 

 

 

Här följer det förslag till val som Vänsterpartiet Malmös valberedning tagit fram inför medlemsmötet den 1 december 2018.

Valberedningens arbete

Valberedningen har i sitt arbete följt partiets stadgar och den arbetsordning som har beslutats på partiföreningens årsmöte. Arbetsordning för valberedningen finns här: http://www.vmalmo.se/arbetsordning-vansterpartiet-malmos-valberedning/

Kandidater har fått sina erfarenheter, meriter och lämplighet prövad i en omfattande process. Valberedningens förslag som här presenteras är ett helhetsförslag. Valberedningen har strävat efter att ha en representation av arbetarklass och rasifierade grupper som motsvarar befolkningsgenomsnittet. Förslaget följer stadgans § 21 med krav på könsrepresentation, som säger att kvinnor skall vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta.

Valberedningen som har arbetat fram detta förslag består av följande personer.

 • Anders Andersson
 • Hanna Gedin
 • Olof Holmgren
 • Mats Högelius
 • Anfal Mahdi
 • Minna Skans (sammankallande)
 • Gunnel Suneson
 • Morgan Svensson
 • Susanne Björkenheim

Ledamöter i valberedningen som kandiderat till ett uppdrag har inte deltagit i beredningen av förslaget.

Det tidigare valtekniska samarbetet

När utlysningen av dessa uppdrag gjordes i slutet av oktober ingick Vänsterpartiet i ett valtekniskt samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Detta samarbetet har nu upphört, då Socialdemokraterna valt att samarbeta med Liberalerna. Detta innebär förändringar i de val vi nu ska ska göra.  

När dessa utlysningar gjordes så hade vi fler platser i nämnderna, på grund av samarbetet,  än de vi nu ska välja.

Detta innebär även att vi inte har möjlighet att välja de två ytterligare politiska sekreterare som tidigare utlyst. Dessa hade vi också rätt till endast så länge de valtekniska samarbetet fanns.

Det förslag som nu ligger till medlemsmötet bygger på de nya förutsättningar som vi står inför idag.

Valberedningens förslag till nämnder

Arbetsmarknads- och socialnämnden   2 ordinarie, 2 ersättare

 1. Mats Högelius
 2. Linda Svensson
 3. Anfal Mahdi
 4. Mansour Ghaliche-Chi

Kommentar: Det finns en möjlighet att antalet ledamöter i nämnden krymps, vilket skulle innebära att Vänsterpartiet skulle få 1 ordinarie och 1 ersättare. I detta fall inträder personerna i ordningen som är angiven ovan.

Fritidsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie:  Carlos González

Ersättare: Ulrika Wiliamsson

Funktionsstödsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie:  Carin Gustafsson

Ersättare:  Anna Larsson

Förskolenämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Joel Nordström

Ersättare: Ana-Maria Stuparich Clementi

Grundskolenämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Lisa Stople

Ersättare: Helena Olsson

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Alexandra Thomasson

Ersättare: Holger Cannerfors

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Birgitta Ehlin

Ersättare: Madeleine Håkansson

Kulturnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Mirjam Katzin

Ersättare: Hanna Granér

Miljönämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Tobias Petersson

Ersättare: Gunilla Ryd

MKB:s styrelse 1 ordinarie

Ordinarie: Morgan Svensson

Servicenämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Roland Nilsson

Ersättare: Banesa Martinez

Stadsbyggnadsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Mikael Andersson

Ersättare: Sara Andersson

Tekniska nämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Susanna Lundberg

Ersättare: Mats Billberg Johansson

Valnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Alexandra Hellman

Ersättare: Ahrne Christiansson

Överförmyndarnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Ordinarie: Anne Ruponen

Ersättare: Kalle Eriksson

Valberedningens förslag till råd under kommunstyrelsen

Råd för demokrati och trygghet – med fokus på grupper som är särskilt utsatta för hatbrott, 1 ordinarie

Showan Shattak

Råd för den nationella minoriteten romer, 1 ordinarie

Emma-Lina Johansson

Råd för funktionshinderfrågor, 1 ordinarie

Carin Gustafsson

Pensionärsråd, 1 ordinarie

Anders Andersson

 

Övriga nominerad som har tackat ja till respektive nämnd/råd

Arbetsmarknads- och socialnämnden  

 • Adam Blomgren
 • Alexandra Kronqvist
 • Anne Ruponen
 • El Häkkinen
 • Emma Eliasson Åström
 • Joel Nordström
 • Kalle Eriksson
 • Roland Svensson
 • Shirin Shahide Skoog

Fritidsnämnden

 • Adam Blomgren
 • El Häkkinen
 • Roland Svensson
 • Stefan Mariñas Severin

Funktionsstödsnämnden

 • Dan Jacobsson
 • Mihai Gruia
 • Susanne Adielsson

Förskolenämnden

 • Carlos González
 • Mihai Gruia

Grundskolenämnden

 • Adam Blomgren
 • Ana Maria Stuparich Clementi
 • Carlos González
 • Gabriella Haramaty
 • Jesper Eriksson
 • Mihai Gruia
 • Roland Svensson

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

 • Allis Greco
 • Gabriella Haramaty
 • Helena Olsson
 • Hodan Omar
 • Jens Neumann
 • Jesper Eriksson
 • Mihai Gruia
 • Roland Svensson
 • Shirin Shahide Skoog
 • Viktor Stenman
 • Adam Blomgren

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden

 • Adam Blomgren
 • Anders Ekberg
 • Anton Flink
 • Mihai Gruia
 • Roland Svensson
 • Shirin Shahide Skoog
 • Susanne Adielsson

Kulturnämnden

 • Adam Blomgren
 • Anne Ruponen
 • El Häkkinen
 • Mats Billberg Johansson
 • Jerry Segerberg

Miljönämnden

 • Jerry Segerberg

MKB:s styrelse

 • Adam Blomgren
 • Boel Pettersson
 • Jens Neumann
 • Joel Nordström
 • Mats Billberg Johansson
 • Sanna Lundberg

Servicenämnden

 • Shirin Shahide Skoog

Stadsbyggnadsnämnden

 • Boel Pettersson
 • David Sundqvist
 • Mats Billberg Johansson
 • Shirin Shahide Skoog
 • Jerry Segerberg

Tekniska nämnden

 • Adam Blomgren
 • Banesa Martinez
 • Maria Öhrn
 • Morgan Svensson
 • Roland Svensson
 • Sadiye Altundal
 • Shirin Shahide Skoog
 • Jerry Segerberg

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Råd för demokrati och trygghet – med fokus på grupper som är särskilt utsatta för hatbrott

 • El Häkkinen
 • Elisavet Johansson Tziampazis
 • Sadiye Altundal

Råd för den nationella minoriteten romer

 • Anders Skans
 • Ioana Cojocariu
 • Nina Jakku

Råd för funktionshinderfrågor

Pensionärsrådet

 • Birgitta Ehlin
 • Trudi Neergaard
 • Anton Flink

På medlemsmötet den 1 december ska vi välja de personer som ska representera Vänsterpartiet i nämnder, styrelser och råd i kommunen under mandatperioden.

Det är därför dags att nominera de du vill se som ledamöter eller ersättare för Vänsterpartiet Malmö i dessa nämnder!

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar (det kan vara dig själv), vilken nämnd du vill nominera personen till och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Förhandsnomineringsstopp är den 13 november.

Om du har frågor om vad uppdragen innebär  eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen som hjälper dig att få svar på dina funderingar.

Följande val ska göras

Nämnder och styrelser

Arbetsmarknads- och socialnämnden   2 ordinarie, 3 ersättare
Fritidsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare
Funktionsstödsnämnden 2 ordinarie, 2 ersättare
Förskolenämnden 2 ordinarie, 2 ersättare
Grundskolenämnden 2 ordinarie, 2 ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2 ordinarie, 2 ersättare
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 2 ordinarie, 2 ersättare
Kulturnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare
Miljönämnden 1 ordinarie, 1 ersättare
MKB 1 ordinarie
Servicenämnden 1 ordinarie, 1 ersättare
Stadsbyggnadsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare
Tekniska nämnden 1 ordinarie, 1 ersättare
Valnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare
Överförmyndarnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Råd under kommunstyrelsen

Råd för demokrati och trygghet – med fokus på grupper som är särskilt utsatta för hatbrott 1 ordinarie, 1 ersättare
Råd för den nationella minoriteten romer 1 ordinarie, 1 ersättare
Råd för funktionshinderfrågor 1 ordinarie, 1 ersättare
Pensionärsråd 1 ordinarie, 1 ersättare

Detta är de platser vi har utifrån dagens förutsättningar, antalet totala ledamöter kan komma att förändras i några nämnder om kommunfullmäktige beslutar så. Hur många ledamöter vi har i respektive nämnd är beroende av det valtekniska samarbetet med S och MP.

Mer om vad det innebär att sitta i ett råd för Vänsterpartiet

Råden är inget beslutande organ utan ett samverkansorgan med föreningar som verkar i Malmö stad inom respektive område. Det är organ för samråd och ömsesidig information mellan politiker och företrädare för organisationer.

Mer om vad det innebär att sitta i en nämnd för Vänsterpartiet

Nämnderna har flera uppgifter och bland annat så beslutar de i frågor som rör den egna förvaltningen, beslutar i frågor som rör nämnden enligt lag eller annan författning, hanterar ärenden kommunfullmäktige har delegerat till nämnden och bereder kommunfullmäktiges ärenden.

Som vänsterpartist i en nämnd är det vårt gemensamt beslutade politik som du ska följa och driva. Du har ett ansvar att vara uppdaterad på vår politik och utifrån det är det  din uppgift att granska handlingar och föreslå beslut eller förändringar i föreslagna beslutsunderlag.

Nämndsmötena sker ungefär en gång i månaden. Förutom det tillkommer tid för förberedelser inför mötena och du förväntas  också delta på Vänsterpartiet Malmös stora fullmäktigemöte där alla med uppdrag i kommunen träffas.

Här kommer en kort beskrivning av alla de nämnder vi ska välja personer till. Mer information hittar du på https://malmo.se/Kommun–politik/Politiker-och-beslut/Namnder.html

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, socialtjänst och socialt arbete, lokalt geografiskt utvecklingsarbete och trygghetsfrågor i Malmö stad.

Fritidsnämnden

Ansvarar för fritidsfrågor, för alla malmöbor. Hanterar bland annat frågor kring  föreningslivet i Malmö, bidrag till de samma, idrottsverksamhet och dess lokaler.

Funktionsstödsnämnden

Ansvarar för alla insatser enligt LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och för insatser inom socialpsykiatrin till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar i Malmö stad.

Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för Malmö kommuns utbildning inom skolformen förskola, pedagogisk omsorg med inriktning mot barn i åldrarna 1-5 år, samt öppen förskola. Därtill ansvarar förskolenämnden för godkännande av, och tillsyn av fristående förskola samt beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år.

Grundskolenämnden

Nämnden ansvarar för kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem, pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna sex till tolv, verkställighet av gynnande beslut om korttidstillsyn för vissa funktionshindrade grundskole- och grundsärskoleelever samt viss särskild undervisning och öppen fritidsverksamhet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen (komvux) i Malmö stad.

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för bistånd och insatser som riktar sig till äldre personer, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom i Malmö stad.

Kulturnämnden

Kulturnämnden har  det samlade ansvaret för kommunens kulturverksamhet och ska  främja samordning och utveckling inom kulturområdet.

Miljönämnden

Miljönämndens verksamhet styrs av en rad lagar och författningar. Nämnden ska se till att dessa efterlevs.Nämnden har även förebyggande uppgifter inom sitt ämnesområde samt leder och samordnar arbetet med Malmö stads miljöprogram. Dessutom handhar nämnden kommunens konsumentvägledning, energirådgivning samt budget- och hyresrådgivning.

MKB

MKB fastighets AB styrelse är politiskt tillsatt. MKB är Malmö stads helägda allmännyttiga bostadsbolag, med drygt 23 000 lägenheter.

Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och kommunala bolag samt ansvarar för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter.Servicenämnden underlättar för stadens förvaltningar genom att samordna och effektivisera service och tjänster som Malmöborna behöver.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden är en av kommunens facknämnder som enligt reglemente har uppgiften att bereda, besluta och utöva tillsyn i ärenden enligt plan- och bygglagen m m.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för trafik, gator, parker och kommunens fastigheter.  Under tekniska nämnden finns två förvaltningar: Fastighetskontoret och Gatukontoret.

Valnämnden

Valnämnden är lokal valmyndighet och planerar, samordnar och genomför val i Malmö stad. Valnämnden utser röstmottagare, ordnar vallokaler, arrangerar förtidsröstning och ansvarar även för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Överförmyndarnämnden

Hanterar frågor kring  ställföreträdarskap som god man, förvaltare och förmyndare.

 

Valberedningens förslag till Vänsterpartiet Malmö medlemsmöte 11 oktober 2018

2018-10-05

Här följer det förslag till val som Vänsterpartiet Malmös valberedning tagit fram inför medlemsmötet 11 oktober.

 

Valberedningen har i sitt arbete följt partiets stadgar och den arbetsordning som har beslutats på partiföreningens årsmöte. Målet är att de val vi gör skall vara så öppna och demokratiska som möjligt.

Kandidater har fått sina erfarenheter, meriter och lämplighet noga prövad i en omfattande process. Valberedningens förslag som här presenteras är ett helhetsförslag. Valberedningen har strävat efter att ha en representation av arbetarklass och rasifierade grupper som motsvarar befolkningsgenomsnittet. Förslaget följer stadgans § 21 med krav på könsrepresentation, som säger att kvinnor skall vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta.

Osäkerhet kring den kommunala organisationen

Den politiska situationen i Malmö kommun är osäker efter valet. I skrivande stund finns inget block eller konstellation som har majoritet i kommunfullmäktige. Det innebär också att det inte är beslutat hur den politiska organisationen ska se ut. I klartext betyder det att det inte är klart hur många platser Vänsterpartiet får. Valberedningen har löst detta genom att lägga ett förslag som täcker upp för detta – mer info finns i anslutning till respektive förslag nedan.

Arbetsordning för valberedningen:

http://www.vmalmo.se/arbetsordning-vansterpartiet-malmos-valberedning/

Ledamöter i valberedningen som kandiderat till ett uppdrag har inte deltagit i beredningen av förslaget.

 

Valberedningen som har arbetat fram detta förslag består av följande personer.

Ordinarie ledamöter:

 • Anders Andersson
 • Hanna Gedin
 • Olof Holmgren
 • Mats Högelius
 • Anfal Mahdi
 • Minna Skans (sammankallande)
 • Gunnel Suneson
 • Morgan Svensson

Ersättare:

 1. Susanne Björkenheim
 2. Roxana Ortiz

Valberedningen kan kontaktas via valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Övriga nominerade som har tackat ja presenteras av valberedningen på tisdag den 9 oktober 2018.

***

Kommunalråd

 1. Daniel Sestrajcic (nyval)
 2. Emma-Lina Johansson (nyval)

Övriga nominerade som har tackat ja:

Anders Andersson

Anders Andersson har inte deltagit beredning eller förslag till kommunalråd.

Vänsterpartiet får ett kommunalråd av egen kraft i och med valresultatet, men då det i dagsläget inte finns något styre klart för Malmö Stad vet vi ej om möjligheten för fler än en kommunalrådstjänst finns. I det fall att vi inte får två kommunalråd, föreslår valberedningen att uppdraget tillfaller personen på plats 1 ovan.

Följande ledamöter har reserverat sig mot förslaget: Hanna Gedin, Gunnel Suneson och Minna Skans. Reservationen bifogas i slutet av förslaget.

Kommunstyrelsen

 1. Emma-Lina Johansson (nyval)
 2. Anders Skans (omval)
 3. Sadiye Altundal (nyval)
 4. Daniel Sestrajcic (nyval)

Övriga nominerade som har tackat ja:

Anders Andersson

Anders Andersson har inte deltagit beredning eller förslag till kommunstyrelsen.

Under mandatperioden 2018-2022 kommer Vänsterpartiet att ha 1-2 ordinarie ledamöter och 1-2 ersättare, alltså som mest 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Personerna inträder i ordningen ovan, beroende på hur många platser partiet får.

Politiska sekreterare

 • Lisa Claesson (nyval)
 • Mårten Pavlov (nyval)

Övriga nominerade som har tackat ja:

 • Allis Greco
 • Daniel Diaz
 • Mihai Gruia
 • Stefan Mariñas Severin

Gruppledare

 • Anders Skans (omval)

Ledamöter i revisorskollegiet

 1. Göran Hellberg (omval)
 2. Anneli Philipsson (nyval)

Under mandatperioden 2018-2022 kommer partiet att ha 1-2 ledamöter i revisorskollegiet. Personerna inträder i ordningen ovan på hur många platser partiet får.

Ledamöter på Vänsterpartiet Skånes höstkonferens 20 oktober

Vänsterpartiet Malmö har 40 ombud på höstkonferensen. Då partiföreningens platser inte är fyllda kommer beredningen att fortsätta fram tills dess att slutgiltigt nomineringsstopp sätts på medlemsmötet den 11 oktober.

Här är förslaget på ledamöter (23 kvinnor, 16 män):

 1. Alexandra Kronqvist
 2. Alexandra Thomasson
 3. Allis Greco
 4. Amalia Escobar
 5. Anna Gustafson
 6. Anton Flink
 7. Banesa Martinez
 8. Beth Meggerle
 9. Birgitta Ehlin
 10. Carin Gustafsson
 11. Conny Svenning
 12. Désirée Michel
 13. Ehab Khalaf
 14. Gunilla Ryd
 15. Hanna Gedin
 16. Hussein Shobash
 17. Kalle Eriksson
 18. Linn Fristedt
 19. Lisa Claesson
 20. Mansour Ghalichechi
 21. Maria Persdotter
 22. Maria Öhrn
 23. Miranda Borgqvist
 24. Mohamed Qadoura
 25. Patricia Olsson Escalante
 26. Patrik Munte
 27. Patrik Strand
 28. Petra Gran
 29. Pierre Krauss
 30. Roland Svensson
 31. Showan Shattak
 32. Susanne Björkenheim
 33. Tjatte Hedlund
 34. Tove Karnerud
 35. Ulf Wendel
 36. Ulrika Wiliamsson
 37. Vilmer Andersen
 38. Sara Svensson
 39. Busi Dimitriu

***

Reservation val av kommunalråd

Vi reserverar oss mot valberedningens beslut i fråga om kommunalråd och till förmån för vårt eget förslag. Vi föreslår att Emma-Lina Johansson väljs till förste kommunalråd.

Emma-Lina Johansson har de senaste två åren haft medlemmarnas högsta förtroende genom att hon varit projektledare för det stora arrangemanget Vänsterdagarna 2017 och genom att hon varit valledare för valrörelsen. Hon har utfört arbetet mycket bra och axlat ett stort ansvar gentemot partiorganisationen.

Emma-Lina Johansson har unik kunskap om Vänsterpartiet Malmös organisation och medlemmar men har också en tydlig politisk kompass och besitter stor förmåga att bära rollen som politisk strateg. Hon är bra på att leda en organisation men också på att samarbeta, hon är lyhörd för andras behov och tankar.

På årsmötet 2018 valde medlemmarna att ge henne förtroendet att stå överst på kommunfullmäktigelistan efter kommunalrådet Hanna Thomé. Hon har ingått i den, av styrelsen, utsedda gruppen som skött kontakterna med övriga partier veckorna efter valet och med anledning av det komplicerade parlamentariska läget.

Emma-Lina Johansson har kommunalpolitisk erfarenhet, hon har varit ledamot i en stadsdelsnämnd och de senaste två åren följt de flesta kommunfullmäktigemötena samt kontinuerligt kommit med kommunalpolitiska förslag till politiska sekreterare och kommunalråd.

Emma-Lina har stor erfarenhet av kontakter med media och intervjusituationer och hon uttrycker sig väl i tal och skrift.

Emma-Lina Johansson har långvarig yrkeserfarenhet, bland annat som kallskänka och kock, samt facklig erfarenhet, erfarenheter som är viktiga i en organisation som Malmö stad, som ansvarar över drygt 25 000 personers arbetsvillkor.

Emma-Lina Johansson besitter all den kompetens och erfarenhet som ett kommunalråd som företräder Vänsterpartiet bör ha. Att hon dessutom är kvinna möjliggör för partiföreningen att fortsätta uppfylla stadgarna att partiet ska företrädas av en majoritet kvinnor på förtroendevalda poster.

Minna Skans (sammankallande i valberedningen), Hanna Gedin och Gunnel Suneson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill rikta ett enormt tack till alla våra aktivister, till alla glada Malmöbor vi mött på stan, till alla som röstade på oss.

Vi i Vänsterpartiet Malmö har gjort en alldeles fantastisk valrörelse, tack vare alla er. Vi har varit 600 aktivister som har gjort tusentals aktiviteter på över hundra platser i hela Malmö, vi har slagit alla rekord! Vi vill tacka er alla, varenda en av er, för allt ni har gjort.

Tillsammans har vi ringt tusentals väljare och medlemmar, hållit utbildningar i hur man möter och ringer väljare, vi har serverat 8 500 koppar kaffe, delat tusentals flygblad, sprungit i trappor, stått i debatter, affischerat, lastat bilar, dekorerat lokaler, byggt valstugor, cyklat cyklar, agiterat för vår politik men också förklarat, förklarat och förklarat lite till hur valet fungerar, vem som får rösta, var man röstar, varför det är viktigt att rösta. Det har också varit fantastiskt att se att så många har tagit så stort ansvar, aldrig har valrörelsen varit mer kollektivistisk. Vi har haft människor som har slitit dag efter dag, inte bara på sina pass utan också för att lösa uppkomna situationer och att göra förbättringar till nästa dag. Många har trots jobb, småbarn, problem och hinder i livet, gjort allt det de har kunnat utifrån sin förmåga, utmanat sig själva och lyckats.

Vi kan bara konstatera att vi har gjort det bästa valresultat i Vänsterpartiet Malmös historia och vi vågar påstå, en valrörelse som saknar motstycke i Sveriges historia.V for victory

I Malmö har vi levererat över 11 procent i både riksdag, region och kommunvalet. Vi har fått 500 nya medlemmar i år och har aldrig någonsin varit så här stora, starka och folkliga. Vi har med hjärta och värme levererat hopp, visioner, ilska och en politik som påverkar människors liv. På så många håll här i stan har vi nått fram till människor med budskap som berör oss på riktigt. Alla vi har lyckats förmedla vårt politiska engagemang till människor runt omkring oss i Malmö.

Högern må ha lyckats sätta agendan för debatten och fått det att låta som om det här valet enbart handlar om frågor om migration, kriminalitet och hårdare tag, men vi vet att det inte stämmer. Vi var många som på valnatten kände en viss besvikelse, inte bara för rasisternas frammarsch utan också för vårt eget valresultat. Det är naturligt eftersom vi såg hur vi slet och vad vi levererade. Hade resultatet varit i paritet med det, så hade det varit högre. Men sanningen är ju att det är så mycket som händer utanför vår kontroll. Medias logik som har gjort att Vänsterpartiet får minst utrymme under flera år, att frågor om brott, hårdare tag och flyktingar som ett problem, får exceptionellt stort utrymme gör att vi har jobbat i motvind. Människors rädslor för rasisterna har också gjort att alldeles för många har röstat på Socialdemokraterna i tron att de måste göra det för att inte SD ska vinna.

Vi kan inte styra denna kontext, vi kan bara ta ansvar för vår valrörelse. Och det har vi gjort! Vi har skapat en samtalston som är respektfull och varm inte bara mellan oss, utan också utåt. Det är något som kommer ge ringar på vattnet för lång tid framöver. Vi har också haft samtal med barn och personer som inte har rösträtt i det här valet, även det kommer vi skörda frukterna av längre fram.

Vi har visat att vi står fast, att vi inte vänder kappan efter vinden och att vi verkligen tror på att ett annat samhälle är möjligt.

Vi har den här valrörelsen tillsammans, trots allt, lyckats flytta det politiska samtalet till att handla om det som det bör handla om – ett jämlikt Malmö, ett jämlikt Skåne, ett jämlikt Sverige: ett Sverige för alla.

Vi tar med oss vetskapen om att vi står starkare än vad vi någonsin har gjort. Kampen fortsätter i och utanför parlamenten. TACK!

På medlemsmötet den 11 oktober ska vi välja kommunalråd, politiska sekreterare, kommunstyrelseledamöter, gruppledare och person till revisorskollegiet, för mandatperioden.

 

I Vänsterpartiet Malmö ses dessa uppdrag som förtroendeuppdrag och årsmöte har beslutat att dessa val därför ska göras av medlemmarna på medlemsmöte. Vilket innebär att valberedningen bereder och föreslår personer till uppdragen men medlemsmötet väljer.

(more…)