Det finns massvis med olika sätt att bli aktiv i Vänsterpartiet Malmö. Det kan vara genom att delta i en studiecirkel, eller arrangera den. Det kan vara att sätta upp affischer, eller layouta dem. Det kan vara att dela ut tidningar, eller att skriva i dem. Det kan vara att anordna en fest, eller spela skivor under kvällen. Vi tror att alla har någonting att bidra med och gör vårt bästa att hitta rätt plats i vår organisation för just dig.

Ny i vänstern?

Om du är ny och vill hitta en väg in är det lättaste sättet att komma på en träff för nya medlemmar. Det finns kvällsträffar, heldagsträffar och studiecirklar som sträcker sig över flera veckor. Vi pratar om Vänsterpartiets ideologi, politik och organisation och hittar en uppgift för alla som vill komma igång. Du som föredrar att träffas på tu man hand kan boka in en enskild fika med någon erfaren medlem, från styrelsen eller någon av våra arbetsgrupper.

Jag är ny i vänstern, skicka mig mer information om hur jag kan aktivera mig:

Du kommer att få hem ett brev hem med mer info, medlemstidningen Folkviljan samt vårt e-nyhetsbrev.

Arbetsgrupperna är motorn

I partiföreningens omkring 40 arbetsgrupper sker mycket av det dagliga arbetet. Om du vet vad du vill ägna dig åt är det bästa sättet att komma igång att hitta en arbetsgrupp som jobbar med det du är intresserad av och kontakta dem eller dyka upp på nästa möte.