Privatiseringsivrarna har länge hävdat att vi inte har råd med vår välfärd, att kostnaderna är ofantliga och att vi därför måste privatisera det offentliga och pressa ner kostnaderna. Därför har man inte bara pressat ner kostnaderna för välfärden utan även intäkterna. Den politik som drivits av alliansen har inneburit stora skattesänkningar, främst för de mest välbärgade. Samtidigt har många rika, våra företag, särskilt storföretag, och banker kunnat ägna sig åt skatteplanering och skatteflykt via konton i skatteparadis.

Häromdagen läste jag i Dagens Etc att kassörskan på Willys betalar mer skatt än VD:n för det storföretag som äger affärskedjan. Hon betalar 23 % medan ägaren bara beskattas med 18 %. De tusen rikaste i landet betalar i genomsnitt bara 34 % i skatt, ägaren till Tetrapak endast 14 %, medan genomsnittet för svenska löntagare ligger på 30 %.

Ja, det är de rikaste som mest flyr skatt! Hälften av all förmögenhet som gömts i Panama, Schweiz och andra skatteparadis tillhör de tusen rikaste i Skandinavien. Denna situation ledde för ett par år sedan till ett initiativ av lokala politiker i ett trettiotal länder, däribland tre kommuner i Sverige, Växjö, Kalmar och Malmö, att vid upphandlingar utesluta företag kopplade till skatteparadis. Men EU:s regler tillåter ännu inte att europeiska företag särbehandlas vid upphandlingar. (more…)

Anförande med anledning av Malmö kommunfullmäktiges rapport om jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet:

Malmö har legat i framkant vad gäller arbetet för jämställdhet och mot diskriminering. Vi valde att prioritera detta arbete hårt i s/v/mp-styret. För vi visste att det är grundläggande för varje enskild människas frihet och hela Malmös framtid.

Jag måste säga att jag blir dyster när jag läser dagens rapport.

Malmö är en av SKL:s modell kommuner för jämställdhet. Vi var långt framme i arbetet. All statistik könsuppdelades, utbildning gavs och pengar gick att söka för att genomföra goda exempel som sen skulle sprida sig. Nästa steg som vi precis stod inför när vi tvingades lämna kommunledningen var åtgärderna. Idag, två år senare, står Malmö och stampar på samma plats och den samlade bilden är att förvaltningarna är bra på att se utmaningar men inte fastställa vilka åtgärder som behövs. Och åtgärder behövs, senast i dag kan vi läsa i Sydsvenskan vilka konsekvenser det fick att den genuspedagogiska satsningen lades ner.

Och arbetet mot diskriminering. Här låg Malmö också i framkant, vi var den första kommun som tog fram en övergripande handlingsplan mot diskriminering. SKL har fått pengar av regeringen för ta fram konkreta verktyg för hur kommuner kan jobba mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. 12 kommuner utsågs att vara modellkommuner. Malmö visade inte ens intresse av att vara en av dem. Jag har faktiskt fått en del frågor kring varför, jag vet inte vad jag ska svara.

Att arbeta mot diskriminering är svårt och det finns vissa tydliga framgångsfaktorer: (more…)

Gunilla Ryd (V) talade nyligen på en demonstration mot TTIP och CETA, vi publicerar hennes tal här:

Om EU och dess medlemsländer godkänner de två frihandelsavtalen TTIP och CETA inklusive den så kallade ICS, Investment Court system, en ny tvistemålsdomstol (f.d. ISDS-klausulen,) kommer Sverige, dess regioner och kommuner inklusive Malmö att förlora mycket av sitt demokratiska inflytande på många områden. Riksdagens förmåga att lagstifta försvåras, även Malmö stads möjligheter att besluta om egen drift av offentlig verksamhet som skola, vård och omsorg minskar.

Den föreslagna investeringsdomstolen erbjuder endast skydd för investerare (företag) och inte för stater, kommuner eller allmänheten. Internationella företag kan därmed stämma regeringar, något som inhemska företag inte kan. Ett exempel är svenska Vattenfall som stämt den tyska regeringen för dess beslut att avveckla kärnkraften i Tyskland.

Kanadas regering stämdes för att de ville stoppa sökandet efter olja genom fracking och tvingats betala miljoner i kompensation. Nicaragua och Salvador har fått betala böter för att de stoppat guldgruveföretag som förstör vattentillgången i landet. Och det finns många fler exempel! Men USA har aldrig förlorat någon stämningsansökan. (more…)

Den 30 maj skrev företrädare för SSU i Sydsvenskan att det krävs en annan bostadspolitik. Här publicerar vi ett svar från Bostadspolitiska utskottet i Vänsterpartiet Malmö.

De tre företrädarna för SSU i Skåne som skrev debattinlägget visar att en annan bostadspolitik är både nödvändig och möjlig. Vi vill därför uppmana ledande Socialdemokraterna i Malmö såväl som i Stockholm att lyssna på vad dom säger. Men skulle de envisas med att slå dövörat till så är ni varmt välkomna att gå med i Vänsterpartiet.

Sedan den statliga bostadspolitiken nedmonterades i början av 1990-talet så bedrivs bostadsbyggandet på bygg- och fastighetsbolagens villkor. Det är dessa aktörers vinstintressen, snarare än allas behov av – och framförallt, rätt till – en trygg bostad som styr utvecklingen inom bostadssektorn. Det är därför det råder en stor brist på bostäder för unga och låginkomsttagare. Det är därför, enligt Malmö stads egna beräkningar, som omkring 900 barn i Malmö lever i hemlöshet.

Vi som är aktiva i Vänsterpartiet Malmös bostadsutskott håller med de tre SSU:arna i deras analys. Problemet är att deras moderparti inte driver en politik mot bostadsbristen, och för allas rätt till ett gott boende. Tvärtom går Socialdemokraterna alltför ofta bygg- och fastighetsbolagens intressen till mötes. (more…)

Hur får Malmös äldre bättre äldreomsorg och mer social gemenskap? – Vänsterpartiet har flera förslag för att minska på ensamheten och göra livet bättre för äldre i stan. Här är de krav som senast lämnats till kommunfullmäktige för behandling.

Idag saknar många anställda inom vård och omsorg i Malmö stad en adekvat utbildning. Kommunen utbildar inte i den mån så att det blir nån förbättring. Det behövs därför en struktur för utbildning, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Kommunen behöver även aktualisera målet om att all personal ska ha adekvat utbildning och ta fram en plan för hur detta ska ske.  (more…)

Igår hade jag den stora äran att få vara med på barnens presskonferens på Kryddgårdsskolan. Eleverna har deltagit World Children Prize och på presskonferensen presenterade de årets barnrättshjälte. Förra året deltog över 7 miljoner barn runt om i världen. Jag skulle säga att det var barnen på presskonferensen som var de stora hjältarna med det arbete de gjort, de frågor de ställde till oss politiker och deras vilja att kämpa för alla barn i hela världen.

En av frågorna handlade om familjesplittringslagarna. Jag måste säga att jag hade ont i magen. Ska barnen behöva höra på politiker som säger att det är helt okej att nära och kära inte ska få återförenas? Men jag kunde vara lugn, både moderaten och miljöpartisten fördömde familjesplittringslagarna. Så nu får vi hoppas att de även gör det när det ligger på riksdagens bord.

På ett sätt var det bra att barnen slapp konfronteras med att beslutsfattare tycker att det är okej att barn inte ska få vara med sina föräldrar men å andra sidan är det ju verkligen hyckleri. Där sitter vi och pratar om vikten av demokrati och vikten av att lyssna på barn, och politikerna på plats vågar inte stå för sina partiers beslut!

Illa var också att Socialdemokraterna, som fortfarande är det största partiet i Malmö, inte lyckades skicka någon representant. Barnen var så taggade, hade förberett sig så väl och det parti som ansvarar för skolan dök inte ens upp.

Idag, torsdagen den 27 april, ska vi i Malmö kommunfullmäktige anta utvecklingsplanen för arbetet med barns rättigheter i Malmö Stad. I den lyfts vikten av att lyssna på barnen. Hoppas att planen blir verklighet och inte ytterligare en pappersprodukt som samlar damm på någon hylla.

Hanna Thomé (V), oppositionskommunalråd

Att Socialdemokraterna i Malmö gör politiska utspel på röda dagar är en ny grej. Här kommer några snabba tankar kring dagens krav på flyktingstopp.

Att sätta stopp för Migrationsverket att anvisa människor till Malmö bygger på samma logiska felslut som när regeringen i ett slag sänkte asylrätten och införde de tillfälliga asyllagarna. ”För att tvinga andra EU-länder att ta sitt ansvar” lät det från regeringen. Istället såg vi en dominoeffekt över Europa med stängda gränser, smyckeslagar och Turkietavtal. Självklart leder Malmösossarnas krav på stopp på anvisningar till att fler kommuner kommer med samma krav. Lagstiftningen om att alla kommuner solidariskt ska ta emot anvisade flyktingar var en stor vinst när den infördes, Socialdemokraternas utspel idag sätter hela systemet i gungning.

Återigen ses flyktingar främst som en kostnad och belastning. Var är Socialdemokraternas förslag för ökat bostadsbyggande, för att utbilda till bristyrken, för att bygga samhället efter de behov som finns? Det har gjorts förut i Sverige, bland annat i samband med andra världskriget och kriget i Jugoslavien. Under andra världskriget var Malmö ”hoppets hamn”, en stad som tog emot många av de krigsdrabbade flyktingarna, en stad som öppnade sina offentliga lokaler för att ge skydd och stöd. Det är ett Malmö jag saknar idag.

Slutligen, att kravet på stopp för anvisade flyktingar, framförs i ett brev till sin egen regering är väl märkligt. Pratar de inte med varandra? Att det görs utan diskussion eller förankring i kommunstyrelsen är mer logiskt. Troligen hade högern med SD i spetsen nappat på förslaget och med sådana vänner behövs inga fiender.

Hanna Gedin (V), ledamot i Malmö kommunfullmäktige

Uppdatering: Moderaterna och SD har kontrat och vill ha ett totalstopp.

Malmös bostadspolitik tar en ny riktning som innebär ett avsteg från den generella bostadspolitik som Sverige haft sedan 40-talet. En alternativ bostadsmarknad byggs upp, bestående av olika typer av tillfälliga lösningar.

Den senaste vändningen står Socialdemokraterna för när de böjer sig för kritiken från höger mot att köpa bostadsrätter. Vi tycker att det är beklagligt att Socialdemokraterna verkar lyssna mer på högerns argument om att bostadsrättsköp höjer priserna än på hyresgästkollektivets krav om kortare köer till en hyreslägenhet. Självklart är bostadsrättsköp ingen långsiktig lösning på bostadskrisen men i det korta perspektivet är det orimligt att den redan förfördelade hyresrätten ska bära hela konsekvensen av en misslyckad bostadpolitik. Det är en politik som förstärker klassklyftor. (more…)

Vi finansierar välfärden gemensamt och systemet bygger på solidaritet med varandra. Med småbarnsföräldrarna, även om jag själv inte har några barn. Med sjuka mormor även om jag själv är frisk. Med kompisen som blivit hemlös även om jag själv har ett hem. När systemet krackelerar börjar det också ifrågasättas.

 

Vi måste ställa högre krav på den gemensamma sektorn än vi gör idag. Finansieringen måste öka genom höjda skatter för höginkomsttagare och förmögenheter. Det skulle ge intäkter till en bättre välfärd och fler anställda men också motverka utvecklingen med att Sverige har de snabbast växande klyftorna i OECD.

Med nedskärningarna på 90-talet inleddes en epok av svältkur för välfärden, den stress jag möter i skolan och på fritids känns långt ifrån hur det var när jag själv var barn. I Malmös kommunala välfärd (skola, vård och omsorg) jobbar drygt 25 000 personer. Det gör Malmö stad till en av regionens största arbetsgivare, och dessutom en politiskt styrd sådan som skulle kunna ta ett stort ansvar för en god arbetsmiljö. Jag känner stor frustration över att inte mer görs. (more…)

Personalen lämnar Malmö. Det råder brist på många yrken och det är många som slutar, som lämnar sitt jobb i Malmö. Sjuklönekostnaderna slår i taket, nästan 250 miljoner kronor under 2016 och personalomsättningen ligger på 12 % och upp till över 20 % för socionomer.

Stressen för de anställda är ohållbar, den psykiska ohälsan har eskalerat och står för närmre hälften av alla sjukskrivningarna. Media rapporterar och fackförbunden slår larm. Nedskärningarna slår mot personalen. Det blir omöjligt att göra sitt jobb under de här förutsättningarna. Personalen får inte förutsättningarna att göra ett så gott jobb de kan. Men Malmös kommunledning bestående av Socialdemokrater och Miljöpartister är tysta. När det hade behövts att mängd olika konkreta förslag och åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de anställda svarar kommunledningen med…ingenting…

Den bristande arbetsmiljön får extremt allvarliga konsekvenser för personalen. Men också för alla de som är i behov av en fungerande välfärd. Det får konsekvenser för alla oss som ser hur grupperna på fritids växer, som möts av stressad personal på förskolan där utflykten ställs in för att det saknas vikarier. Det drabbar de barn som har ytterligare ett lärarbyte i lågstadieklassen eller dig som hjälper mamma med den sista städningen i hemmet för att personalen inte riktigt hann, idag heller. Det drabbar de barn som inte får det stöd som de behöver för att socialtjänsten är överbelastad och inte hinner. Det drabbar de barn som utelämnas och istället fångas upp av Malmös kriminella gäng. Det drabbar oss som vill gå på stadsdelsbiblioteket, men där det är stängt för det saknas vikarier. Det drabbar det livsviktiga arbetet med människor. Det viktigaste av allt. Det drabbar oss tillsammans.

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle där det är meningen att vi ska kunna leva tillsammans, där människor är det viktiga. Där det är våra behov som styr hur resurser fördelas. En ekonomi för alla.

För att komma dit måste vi satsa på de som arbetar i välfärden. Och det måste göras nu, läget är akut. Vänsterpartiet Malmö har tagit fram 18 förslag för bättre arbetsmiljö och anställningsvillkor i Malmö stad. Bland annat genom att anställa fler i välfärden, öka personalinflytandet, korta normalarbetstiden, satsa på kompetensutveckling, avskaffa de delade turerna, stärka fackens roll och förebygga psykisk ohälsa. Läs mer om alla våra 18 förslag här.

Det går att göra annorlunda, det måste göras annorlunda och det måste göras nu.

Martina Skrak (V), oppositionsråd i Malmö