Vi har under flera årtionden sett hur de marknadsliberala idéerna om att privatisera offentlig välfärd och service brett ut sig. Detta har skett med den ideologiska bakgrunden att låta privata bolag berika sig på offentliga skattemedel.

Vi ser nu ytterligare ett aktuellt exempel på konsekvenserna av privatiseringarna, nämligen inom sophämtningen. RenoNorden har i Stockholm ställt krav att de anställdas arbetsvillkor och löner ska försämras. Det är hårresande att offentliga skattemedel ska få användas till vinst i företag genom att de dumpar lönerna och försämrar arbetsvillkoren för de anställda. (more…)

Vänsterpartiet Malmö vill att Malmö ska följa Oslo och Stuttgarts exempel, där har man infört tillfälligt förbjud mot dieselbilar för att stoppa akut höga och hälsofarliga luftföroreningar.

Enligt Miljönämndens senaste rapport är de mest problematiska luftföroreningarna i Malmö de som innehåller kvävedioxid, luftburna partiklar och ozon. Bilar är stora miljöbovar. Dieselbilar släpper ut sju gånger så mycket kväveoxider som EU:s norm tillåter. Kväveoxider har visat sig ha stora negativa effekter på bland annat barns hjärnor och utvecklingsförmåga.

– Eftersom trafikmängden i Malmö ökar finns det risk för att miljökvalitetsnormen överskrids. För mig är det helt självklart att vi måste prioritera människors hälsa framför dieselbilarnas framfart. Jag hoppas att det är lika självklart för övriga partier, säger Gunilla Ryd (V).

På 2016-års miljökonferens, C40, kom borgmästarna i fyra av världens största städer, México City, Paris, Madrid och Aten, överens om att helt förbjuda dieselfordon.

Läs hela motionen här: “Malmö bör införa förbud mot diselfordon

För mer info, kontakta:

Gunilla Ryd, 0702-73 68 37

Så i skuggan av konflikterna i Göteborgs hamn och i Stockholms sophämtning så har ett ord dykt upp som behöver diskuteras. Ordet är lyxstrejk. Tydligen kan en knegare som tjänar mer än 15-25 tusen ägna sig åt lyxstrejk. Ordet dryper av klassförakt och syftet är naturligtvis att vi knegare ska hålla oss på mattan. Inte tro att vi förtjänar nåt annat än ett skitliv.

För man hörde ju inte ordet användas när Panamaskandalen rullades upp och vi såg hur tusentals väldigt rika människor skattestrejkat för miljarder kronor. Det var ingen lyxstrejk.

Eller när Nordea hotar med att lämna landet när man vill höja den avgift som ska gå till att rädda dom när det går åt helvete igen. Det är heller ingen lyxstrejk.

Inte heller är det en lyxstrejk när alliansen hotar med misstroendevotering för att en flygskatt ska införas. Eller bara blir väldigt, väldigt upprörda när folk som tjänar mer än 50 000 i månaden ska få skatta några tjugor mer.

Det är heller absolut ingen lyxstrejk när SCA, Volvo AB och Volvo Personvagnar, Electrolux, Sandvik, Securitas, SKF, Skanska, Google, IKEA, Facebook, Apple, McDonalds etc skattestrejkar och betalar lite eller ingen skatt alls.

Nä, ordet lyxstrejk är alltid förbehållet knegare som tjänar lite mer än en riktig skitlön. För det är en sådan en knegare ska tjäna och om dom tjänar mer så skyndar sig många att ställa knegare emot knegare. Eller kanske könen. Det viktiga är ju att vi inte fäster uppmärksamheten på dom som tjänar miljoner. Eller rent av miljarder. Jag önskar att jag kunde säga att det bara var högern som gjorde så här men även delar av vänstern har en tendens till detta.

Men är det inte så att det är orättvis mellan yrkena? Och att t ex förment manliga sektorer tjänar mer än kvinnliga? Jo, så kan det nog vara. Frågan är ju varför. En del tror att det beror på att män håller samman, tänk en mansklubb, och alltid ger lite mer till andra män. Och lite mindre åt kvinnorna. Själv tror jag det har helt andra orsaker. Som att manliga sektorer är betydligt bråkigare. Här är lite statistik från svenskt näringsliv om dom bråkigaste facken.

Fakta – Fackförbund med kollektivavtal som lagt flest varsel om stridsåtgärder i tvister mellan avtalsparter åren 2011-2015:

1. Byggnads: 26

2. Transport: 20

3. Seko: 18

4. Elektrikerförbundet: 12

Alla är manligt dominerade. Kommunal och Handels ligger lågt i konfliktbenägenhet. Det tycks finnas ett mönster. Ett mönster som bekräftats under hela mitt yrkesliv där jag jobbat på både manligt och kvinnligt dominerade arbetsplatser. I en tid när hela arbetskraften har pacificerats så har arbetskraften på kvinnodominerade arbetsplatser gjort det i ännu högre grad. En del kan säkert förklaras med att kvinnor dominerar i samhällsnyttiga verksamheter där strejkrätten är kringskuren.

Vi måste förstå att ingen arbetsköpare kommer höja våran lön och förbättra våra villkor för att vara snäll. Alla arbetsköpare vill ha så stor vinst och så låga kostnader som möjligt. Och ju mindre motstånd dom möter från arbetskraften desto mer kommer dom försämra villkoren.

Själv jobbar jag i hemtjänsten. Det är inte så att jag tycker vi förtjänar 10 000 mindre i lön än sopgubbarna. Vi borde också ha en ingångslön på 27 000. Men det kommer vi aldrig att uppnå genom att avundsjukt snegla på dom. Utan vi bör stödja dom så att dom i ett annat läge kan stödja oss. Vi kan kanske rent av lära oss av dom. Deras mod där dom riskerar både böter och sina anställningar.

För detta är en sanning jag aldrig sett motbevisas. Vi kommer aldrig få högre löner därför att en annan yrkesgrupp får lägre. Inte heller kommer skumraskföretaget Reno Norden skänka dom pengar dom tjänar på att sänka sopgubbarnas löner, till oss inom hemtjänsten eller någon annan underbetald sektor. Det är dags för oss att rulla upp armarna och ta kampen. Precis på samma sätt som hamnarbetarna och sopgubbarna. Med det speciella läget som föreligger för många av oss offentliganställda så behöver vi stöd från den privata sektorn. Och om man ändå vill snegla avundsjukt, och samtidigt få en förståelse för vart pengarna går så ska jag presentera lite inkomststatistik från 2016. Det är väldigt få sopgubbar på den.

De toppar kapitalinkomstlistan

1. Lars Markgren, medgrundare spelbolaget King. Taxerad kapitalinkomst 2016: 972 miljoner kronor

2. Nathanael Weitzberg, riskkapitalbolaget Nordic Capital. Taxerad kapitalinkomst 2016: 768 miljoner kronor

3. Anders Hultin, riskkapitalbolaget Nordic Capital. Taxerad kapitalinkomst 2016: 722 miljoner kronor

Lönetoppen bland svenska börsbolagschefer

1. Ragnar Norbäck, vd Nobina. Taxerad lön 2016: 48,2 miljoner kronor

2. Lennart Johansson, vd Investor Growth, styrelseproffs. Taxerad lön 2016: 44 miljoner kronor

3. Axel Hjärne, vd Eltel. Taxerad lön 2016: 43,4 miljoner kronor

Adam Blomgren, aktivist i Vänsterpartiet Malmö som arbetar inom hemtjänsten

Allt fler agerar för att få ett stopp på utvisningarna till kaosets Afghanistan. Det ger hopp.

För några veckor sedan tog vänsterpartisten Murad Artin i Örebro initiativ till ett blocköverskridande upprop, fem kommunalråd från olika partier skrev på.

– Det här handlar om signalpolitik som drabbar de människor som flyr. Utrikesdepartementet avråder från resor till Afghanistan och idag finns det ingenstans i Afghanistan som är säkert. Ändå fortsätter vi utvisa dit, sa Murad Artin, som menar att det är viktigt att det finns ett tryck på regeringen.

Igår meddelade Vänsterpartiets borgarråd i Stockholm, Clara Lindblom, att åtta stockholmspolitiker från olika partier skrivit på ett liknande upprop.

Egentligen är det självklart, utöver att deportationerna är personliga tragedier för dem de drabbar, påverkar de även kommunerna djupt.

Det är i kommunerna som de finns – de ungdomar som just nu kämpar, ofta för sina liv, för att inte bli utvisade. Men det är också i kommunerna som deras lärare, gode män, skolkamrater, fotbollskompisar och kärlekar finns. Den hårdföra migrationspolitiken lämnar djupa spår runt om i våra kommuner.

Därför är det oerhört tråkigt att jag tvingas konstatera att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Malmö haft möjligheten men inte velat skriva på ett liknande upprop som i Örebro och Stockholm. För ett par veckor sedan tog Vänsterpartiet initiativ till uppropet. Den tystnad som vi möttes med var öronbedövande.

Jag sätter mitt hopp till att uppropet sprider sig och att politiker i andra städer, socialdemokrater, miljöpartister och även borgerliga, är modiga nog att stå upp mot regeringen och för det enda rimliga. Ett stopp för deportationerna till Afghanistan.

Hanna Thomé (V), kommunalråd i Malmö

Privatiseringsivrarna har länge hävdat att vi inte har råd med vår välfärd, att kostnaderna är ofantliga och att vi därför måste privatisera det offentliga och pressa ner kostnaderna. Därför har man inte bara pressat ner kostnaderna för välfärden utan även intäkterna. Den politik som drivits av alliansen har inneburit stora skattesänkningar, främst för de mest välbärgade. Samtidigt har många rika, våra företag, särskilt storföretag, och banker kunnat ägna sig åt skatteplanering och skatteflykt via konton i skatteparadis.

Häromdagen läste jag i Dagens Etc att kassörskan på Willys betalar mer skatt än VD:n för det storföretag som äger affärskedjan. Hon betalar 23 % medan ägaren bara beskattas med 18 %. De tusen rikaste i landet betalar i genomsnitt bara 34 % i skatt, ägaren till Tetrapak endast 14 %, medan genomsnittet för svenska löntagare ligger på 30 %.

Ja, det är de rikaste som mest flyr skatt! Hälften av all förmögenhet som gömts i Panama, Schweiz och andra skatteparadis tillhör de tusen rikaste i Skandinavien. Denna situation ledde för ett par år sedan till ett initiativ av lokala politiker i ett trettiotal länder, däribland tre kommuner i Sverige, Växjö, Kalmar och Malmö, att vid upphandlingar utesluta företag kopplade till skatteparadis. Men EU:s regler tillåter ännu inte att europeiska företag särbehandlas vid upphandlingar. (more…)

Anförande med anledning av Malmö kommunfullmäktiges rapport om jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet:

Malmö har legat i framkant vad gäller arbetet för jämställdhet och mot diskriminering. Vi valde att prioritera detta arbete hårt i s/v/mp-styret. För vi visste att det är grundläggande för varje enskild människas frihet och hela Malmös framtid.

Jag måste säga att jag blir dyster när jag läser dagens rapport.

Malmö är en av SKL:s modell kommuner för jämställdhet. Vi var långt framme i arbetet. All statistik könsuppdelades, utbildning gavs och pengar gick att söka för att genomföra goda exempel som sen skulle sprida sig. Nästa steg som vi precis stod inför när vi tvingades lämna kommunledningen var åtgärderna. Idag, två år senare, står Malmö och stampar på samma plats och den samlade bilden är att förvaltningarna är bra på att se utmaningar men inte fastställa vilka åtgärder som behövs. Och åtgärder behövs, senast i dag kan vi läsa i Sydsvenskan vilka konsekvenser det fick att den genuspedagogiska satsningen lades ner.

Och arbetet mot diskriminering. Här låg Malmö också i framkant, vi var den första kommun som tog fram en övergripande handlingsplan mot diskriminering. SKL har fått pengar av regeringen för ta fram konkreta verktyg för hur kommuner kan jobba mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. 12 kommuner utsågs att vara modellkommuner. Malmö visade inte ens intresse av att vara en av dem. Jag har faktiskt fått en del frågor kring varför, jag vet inte vad jag ska svara.

Att arbeta mot diskriminering är svårt och det finns vissa tydliga framgångsfaktorer: (more…)

Gunilla Ryd (V) talade nyligen på en demonstration mot TTIP och CETA, vi publicerar hennes tal här:

Om EU och dess medlemsländer godkänner de två frihandelsavtalen TTIP och CETA inklusive den så kallade ICS, Investment Court system, en ny tvistemålsdomstol (f.d. ISDS-klausulen,) kommer Sverige, dess regioner och kommuner inklusive Malmö att förlora mycket av sitt demokratiska inflytande på många områden. Riksdagens förmåga att lagstifta försvåras, även Malmö stads möjligheter att besluta om egen drift av offentlig verksamhet som skola, vård och omsorg minskar.

Den föreslagna investeringsdomstolen erbjuder endast skydd för investerare (företag) och inte för stater, kommuner eller allmänheten. Internationella företag kan därmed stämma regeringar, något som inhemska företag inte kan. Ett exempel är svenska Vattenfall som stämt den tyska regeringen för dess beslut att avveckla kärnkraften i Tyskland.

Kanadas regering stämdes för att de ville stoppa sökandet efter olja genom fracking och tvingats betala miljoner i kompensation. Nicaragua och Salvador har fått betala böter för att de stoppat guldgruveföretag som förstör vattentillgången i landet. Och det finns många fler exempel! Men USA har aldrig förlorat någon stämningsansökan. (more…)

Den 30 maj skrev företrädare för SSU i Sydsvenskan att det krävs en annan bostadspolitik. Här publicerar vi ett svar från Bostadspolitiska utskottet i Vänsterpartiet Malmö.

De tre företrädarna för SSU i Skåne som skrev debattinlägget visar att en annan bostadspolitik är både nödvändig och möjlig. Vi vill därför uppmana ledande Socialdemokraterna i Malmö såväl som i Stockholm att lyssna på vad dom säger. Men skulle de envisas med att slå dövörat till så är ni varmt välkomna att gå med i Vänsterpartiet.

Sedan den statliga bostadspolitiken nedmonterades i början av 1990-talet så bedrivs bostadsbyggandet på bygg- och fastighetsbolagens villkor. Det är dessa aktörers vinstintressen, snarare än allas behov av – och framförallt, rätt till – en trygg bostad som styr utvecklingen inom bostadssektorn. Det är därför det råder en stor brist på bostäder för unga och låginkomsttagare. Det är därför, enligt Malmö stads egna beräkningar, som omkring 900 barn i Malmö lever i hemlöshet.

Vi som är aktiva i Vänsterpartiet Malmös bostadsutskott håller med de tre SSU:arna i deras analys. Problemet är att deras moderparti inte driver en politik mot bostadsbristen, och för allas rätt till ett gott boende. Tvärtom går Socialdemokraterna alltför ofta bygg- och fastighetsbolagens intressen till mötes. (more…)

Hur får Malmös äldre bättre äldreomsorg och mer social gemenskap? – Vänsterpartiet har flera förslag för att minska på ensamheten och göra livet bättre för äldre i stan. Här är de krav som senast lämnats till kommunfullmäktige för behandling.

Idag saknar många anställda inom vård och omsorg i Malmö stad en adekvat utbildning. Kommunen utbildar inte i den mån så att det blir nån förbättring. Det behövs därför en struktur för utbildning, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Kommunen behöver även aktualisera målet om att all personal ska ha adekvat utbildning och ta fram en plan för hur detta ska ske.  (more…)

Igår hade jag den stora äran att få vara med på barnens presskonferens på Kryddgårdsskolan. Eleverna har deltagit World Children Prize och på presskonferensen presenterade de årets barnrättshjälte. Förra året deltog över 7 miljoner barn runt om i världen. Jag skulle säga att det var barnen på presskonferensen som var de stora hjältarna med det arbete de gjort, de frågor de ställde till oss politiker och deras vilja att kämpa för alla barn i hela världen.

En av frågorna handlade om familjesplittringslagarna. Jag måste säga att jag hade ont i magen. Ska barnen behöva höra på politiker som säger att det är helt okej att nära och kära inte ska få återförenas? Men jag kunde vara lugn, både moderaten och miljöpartisten fördömde familjesplittringslagarna. Så nu får vi hoppas att de även gör det när det ligger på riksdagens bord.

På ett sätt var det bra att barnen slapp konfronteras med att beslutsfattare tycker att det är okej att barn inte ska få vara med sina föräldrar men å andra sidan är det ju verkligen hyckleri. Där sitter vi och pratar om vikten av demokrati och vikten av att lyssna på barn, och politikerna på plats vågar inte stå för sina partiers beslut!

Illa var också att Socialdemokraterna, som fortfarande är det största partiet i Malmö, inte lyckades skicka någon representant. Barnen var så taggade, hade förberett sig så väl och det parti som ansvarar för skolan dök inte ens upp.

Idag, torsdagen den 27 april, ska vi i Malmö kommunfullmäktige anta utvecklingsplanen för arbetet med barns rättigheter i Malmö Stad. I den lyfts vikten av att lyssna på barnen. Hoppas att planen blir verklighet och inte ytterligare en pappersprodukt som samlar damm på någon hylla.

Hanna Thomé (V), oppositionskommunalråd