V-Malmo_studiefolder_webb_vår2016-page-001Arbetarrörelsen har alltid prioriterat bildning, kunskap och gemensamma studier. Den enkla tankegången att vi tillsammans kan mer och lär av varandra får sitt bästa uttryck i studiecirkeln. Studiecirkeln har alltid varit en av folkbildningens mest demokratiska platser där vi gemensamt lyssnar, diskuterar och utbyter idéer för att ta vara på varandras erfarenheter.

Vi är oerhört stolta över att Vänsterpartiet Malmö utvecklat ett omfattande studiearbete öppet för alla och fortsätter under våren med nya studier: cirklar, endagskurser, helgkurser och vår egen organisatörsutbildning.

Kunskap är makt. Bildningsidealen i den tidiga arbetarrörelsen gav makt men ledde också till att nya idéer fick fäste i Sverige. Vi vill återskapa den bildningstraditionen där vi gemensamt och också vårt parti utvecklas. Vi är fast beslutna att alla som vill ta plats i och vara en del av vår rörelse ska få göra det på sina villkor. Det gör att vi behöver fler som vill inspirera och leda olika projekt. Vi tror att för många är de första stegen i den resan att få studera tillsammans, skapa nätverk, delta och på det sättet växa.

Vi är och behöver vara många som verkar för ett rättvisare samhälle och som organiserar oss för förändringen. Vi vill ha grundläggande förändringar av de strukturer som styr oss och längtar efter ett samhälle baserat på socialistiska principer. Vår vänsterpolitik bygger både på långsiktiga visioner och drömmar men också praktiskt vardagsarbete här och nu i små och stora frågor.

Studierna vi erbjuder under våren har Vänsterpartiets medlems- och studieutskott tagit fram i samarbete med ABF och Vänsterpartiet Skånes studieutskott. Vi hoppas att du ska hitta något som passar just dig.

Läs mer: