Posts By: admin

Ett stort, gigantiskt tack!

DSC_2781

Vi vill rikta ett enormt tack till alla våra aktivister, till alla glada Malmöbor vi mött på stan, till alla som röstade på oss. Vi i Vänsterpartiet Malmö har gjort en alldeles fantastisk valrörelse, tack vare alla er. Vi har varit 600 aktivister som har gjort tusentals aktiviteter på över hundra platser i hela Malmö, vi… Read more »

Älskade vänner och kamrater!

28578512368_1fdeb0ee7e_o (1)

Tack för en fantastisk valrörelse. Så bra vi är och så oerhört många vi har blivit. I två val har vi växt explosionsartat både i antal röster och medlemmar. Att vara kommunalråd i Malmös bästa parti har varit fantastiskt, något av det finaste en människa kan göra. Det går inte i ord beskriva den glädje… Read more »

Nominera ombud till Vänsterpartiet Skånes höstkonferens!

  Den 20 oktober håller Vänsterpartiet Skåne höstkonferens  i Malmö. Då samlas ombud från Skånes alla partiföreningar för att tillsammans diskutera och besluta frågor som rör hela distriktet. På denna höstkonferens kommer val av förtroendeuppdrag i Region Skåne att göras vilket  bland annat innebär val av regionledning, politiska sekreterare och nämndsuppdrag.

Nominera till kommunala uppdrag!

På medlemsmötet den 11 oktober ska vi välja kommunalråd, politiska sekreterare, kommunstyrelseledamöter, gruppledare och person till revisorskollegiet, för mandatperioden.   I Vänsterpartiet Malmö ses dessa uppdrag som förtroendeuppdrag och årsmöte har beslutat att dessa val därför ska göras av medlemmarna på medlemsmöte. Vilket innebär att valberedningen bereder och föreslår personer till uppdragen men medlemsmötet väljer.

Kampen för LSS

På Aktuellt (2018-08-18) står socialdemokraten tillika barn-, äldre- och jämställdhetsministern Lena Hallenberg och hävdar att LSS är en otydlig lagstiftning och att det är på grund av att domstolarna har skapat allt hårdare och restriktiv praxis som människor inte längre får den hjälp de har rätt till. Hyckleriet hos socialdemokratin tycks sakna gränser. Att Socialdemokraterna… Read more »

Hjälp oss måla Malmö rött!

Printa ut den här affischen så stort du kan och sätt upp på ditt fönster, trappuppgång eller annan plats så att många kan se den! Rösta rött_mittenaffisch_30_juli

Individuell miljöångest eller kollektiv klimatkamp

“Östersjön dör” står det på doftblocket vid Apotekets kassa. Det spolas ner stora mängder medicin i Östersjön som förstör den ekologiska balansen, får jag lära mig av reklamtexten. Lösningen på problemen är att jag köper Apotekets nya doftblock som neutraliserar medicinerna som spolas ner.