Valberedningens förslag till medlemsmötet den 12 oktober 2017

Valberedningen föreslår som nämndeperson till tingsrätten

 • Anette Karbin

Valberedningen föreslår som ordinarie ombud (32 ombud) till distriktets höstkonferens den 28 oktober följande personer (17 kvinnor, 15 män)

 • Vilmer Andersen
 • Kalle Eriksson
 • Anton Flink
 • Linn Fristedt
 • Mansour Ghaliche-Chi
 • Anna Gustafson
 • Tjatte Hedlund
 • Elisabet Holmstedt
 • Freja Lina Huhle
 • Mats Högelius
 • Momodou Jallow
 • Emma-Lina Johansson
 • Karl Kristoffer Johnsson
 • Tove Karnerud
 • Mirjam Katzin
 • Ehab Khalaf
 • Alexandra Kronqvist
 • Sandra Lindqvist
 • Hedvig Lärka
 • Anfal Mahdi
 • Banesa Martinez
 • Kristian Månsson
 • Trudi Neergaard
 • Joel Nordström
 • Richard Olsson
 • Gunilla Ryd
 • Ahmed Samir
 • Linda Sjö
 • Patrik Strand
 • Roland Svensson
 • Alexandra Thomasson
 • Mirjana Westermark

Valberedningen föreslår som ersättarombud  till distriktets höstkonferens den 28 oktober följande personer i nedanstående inträdesordning

 1. Malin Håård
 2. Nils Eckerbom

 

Vänsterpartiet Malmö söker kommunikatör. Tidsbegränsad anställning 15 januari-15 september 2018. Sista ansökningsdag 24 oktober.

Vänsterpartiet Malmö är med över 1000 medlemmar Vänsterpartiets överlägset största partiförening. Partiföreningens verksamhet samordnas av styrelse och våra fem heltidsarvoderade. Inför valet stärker vi vår organisation med en kompetent och politiskt driven kommunikatör. Målet är att på nya och bättre sätt förmedla vårt budskap och vår politik i valrörelsen.

Arbetsuppgifter

Vi söker en erfaren kommunikatör som har specialkunskaper inom layout, grafisk design och sociala medier. Du kommer också att sitta med i eller leda våra internredaktioner och medverka i utformningen av våra två tidningar (en intern och en utåtriktad), så sådant arbete är meriterande.

Som medarbetare i Vänsterpartiet Malmö är man en del av ett arbetslag som solidariskt och gemensamt delar på en rad uppgifter. Du ska alltså, förutom ditt huvudsakliga arbetsområde, vara beredd på att ibland få andra uppdrag i partiföreningen, exempelvis kampanjarbete och praktiska uppgifter. Att arbeta i en politisk styrd organisation innebär också att ens arbete är inramat av demokratiska beslut och kräver en lyhördhet inför organisationens vilja och behov.

Om Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet Malmö är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Det betyder att syftet med allt vi gör är att skapa ett annat samhälle utan förtryck och orättvisor. För att kunna göra det ställer vi upp i val och representerar våra väljare i parlamenten, men vi arbetar minst lika mycket med det politiska arbete som sker utanför parlamentens väggar. Vi organiserar hundratals med aktivister som på olika sätt arbetar mot ett gemensamt mål.

Vår organisations högsta beslutande organ är medlemmarna genom årsmötet, däremellan de medlemsmöten som är utspridda över året. Det löpande arbetet leds av den förtroendevalda styrelsen. Utöver styrelsen består av organisationen av självstyrda arbetsgrupper som arbetar med alltifrån olika politikområden till praktiska saker såsom husunderhåll och tidningsproduktion.

Alla politiska poster såsom kommunalråd och ledamöter i nämnder och beredningar väljs av medlemsmötet, liksom våra heltidsarvoderade tjänstepersoner. Valberedningen bereder alla val.

Kvalifikationer

Vi söker också någon som också kan tänka brett kring vår kommunikation och hur vi ska nå ut med vårt budskap, vilket kräver en politisk och strategisk förståelse och erfarenhet, liksom en personlig övertygelse om Vänsterpartiets budskap. Ett krav för att få tjänsten är att du är medlem i Vänsterpartiet. Vi vill kunna kommunicera med så många som möjligt, därför kan språkkunskaper utöver svenska vara meriterande. Du som söker ska vara beredd på och van vid att arbeta självständigt liksom i samarbeten.

Upplysningar

Arbetstiderna är i vissa perioder intensiva och arbete på helg och kväll förekommer. Arbetstiden är heltid med en lön på 32 261 kr/mån. Anställningen löper 15 januari-15 september 2018, men tillträdesdatumet kan skjutas upp efter överenskommelse. Beslut om tillsättning fattas på vårt medlemsmöte den 6 november om möjligt, annars den 7 december.

Ansökan

Välkommen med din ansökan. Inkom med personligt brev samt CV till valberedningmalmo@vansterpartiet.se senast den 24 oktober.

Vill du veta mer?

Kontakta valberedningens sammankallande Anders Neergaard (070-818 31 96, neergaard.anders@gmail.com) eller partiföreningens ordförande Mirjam Katzin (070-307 28 88, mirjam.katzin@vansterpartiet.se).

 

Patrik Strand är kommunalare och ordförande i Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott. Han skriver här minnesanteckningar från den fackliga nätverksträffen på Vänsterdagarna, 29 oktober 2017.

Vänsterpartiets nybildade fackliga nätverk hade avspark med en träff under fredagen den 29 september i samband med Vänsterdagarna. Lina El-Yafi, Monika Djurner och Patrik Strand från nätverksgruppen presenterade sig och berättade vad som än så länge gjorts och vad som är på gång framöver. Nätverket är till för att fackligt aktiva vänsterpartister ska ha en arena att träffas. Där ska man kunna diskutera facklig-politiska frågeställningar, byta erfarenheter och hålla varandra informerade om vad som händer på arbetsplatser runt om i landet. Nätverket syftar till att ge Vänsterpartiets sympatisörer och väljare i fackföreningarna en möjlighet till att organisera sig politiskt och kunna bidra till att stödet för Vänsterpartiet ökar. Dels vill vi stärka fackföreningarna som kamporganisation, dels vill vi att fackföreningsrörelsens medlemmar och frågor skall ha en självklar och framstående position i Vänsterpartiet. Våra erfarenheter och koppling till arbetsplatserna stärker Vänsterpartiet som arbetarparti. Till våren kommer en facklig rikskonferens arrangeras med representanter från alla partiets distrikt.

Hur är det att vara fackligt aktiva inom Vänsterpartiet?

Jeanette Stojic, som är klubbordförande på Alfa Laval som är Skånes största Metall-arbetsplats och Magnus Thelander, som är förbundsombudsman på Transport inledde därefter om sina erfarenheter som fackligt aktiva inom Vänsterpartiet. Magnus ersatte Kajsa Bysell som fått förhinder. Jeanette berättade att hon tidigare var aktiv i sossarna. Hon gick ur när Mona Sahlin sa att facket var ett särintresse och att man inte längre var ett parti för arbetare. Det dröjde ett tag innan hon gick in i Vänsterpartiet. Hon såg som många andra Vänsterpartiet som ett parti av och för akademiker. Hon gick med i partiet efter blivit värvad av en av en bekant till hennes moster. På det första mötet hon besökte blev något av en kultur krock. Språkbruket och de frågor som diskuterades kändes väldigt långt från den verklighet som hon befann sig i. Hon upplevde att det fanns ett klassförakt. Man såg ner på de som inte kunde svänga sig med termer som intersektionalitet osv. Men sedan kom hon i kontakt med de fackligt aktiva i partiet och kände där fanns en plats för henne i partiet trots allt.

Magnus fyllde på. Han är mest aktiv inom Transport och det tar det mesta av hans tid. Men han tycker samtidigt att det är viktigt att vara med i partiet eftersom så mycket av de fackliga frågorna påverkas av politiken. Han tycker därför det är viktigt att det finns fungerande kontakter mellan partiets parlamentariker och våra fackligt aktiva. Båda har en viktig roll att fylla. Vänsterpartiet har enligt den mätning som tidningen Arbetet gjorde i förra valet den politik som mest överensstämmer med LO-förbundens åsikter. Då borde fler rösta på oss än idag. Vi måste fundera på vad vi kan göra bättre när arbetarväljarna inte ser oss som ett alternativ.

Debatt följde

Gunnar Westin från SEKO tyckte att vi behöver snacka ihop oss inför kongresser och möten för driva vänsterfrågor inom facket och fackliga frågor inom vänstern.

Eskil Rönér från Hamnarbetarförbundet sa att partiet måste prata frågor som ligger nära arbetande människors vardag. De rasistiska krafterna har ett hemskt budskap men pratar på ett enkelt vis. Det måste vi också lära oss att göra.

Monika Djurner från Vårdförbundet berättade om varför hon gick med i partiet. Hon upplevde att kvinnor inom offentlig sektor inte lyfts fram tillräckligt. Kvinnorna offentlig sektor är den största gruppen arbetare idag men deras arbete värderas lägre för att de är kvinnor. Hon framhöll också att det inte skall vara så att man måste välja mellan att vara fackligt aktiv jobba politiskt. Fackliga uppdrag måste också ses som viktiga inom partiet.

Ciczi Weidby från Handels sa att en självklar uppgift för oss måste vara att besvikna arbetarväljare som flyr sossarna inte skall välja SD. Vi har politiken. Men vi måste föra ut den bara.

Gustav Landfors från Kommunal lyfte frågan om vad det innebär att vara vänsterpartist i fackföreningsrörelsen. Vi behöver nå ut på arbetsplatserna och inte bara stanna vid diskussioner mellan fackliga företrädare som har fackligt uppdrag på heltid.

Holger Cannerfors underströk att det är fullt möjligt att vara i huvudsak fackligt aktiv och under en annan period av livet i huvudsak politiskt aktiv under en annan.

Susanne Björkenheim från partistyrelsen sa det är de viktiga frågorna i folks vardag som vi skall lyfta. Den otrygga låglönearbetsmarkanden måste vara partiets fokus.

Jesper Wiklund sa att nätverket bör samla in positiva exempel på sådant som görs runtom i landet.

Ola Brunnström från SEKO sa att nätverket bör skapa strategier för hur vänsterpartister skall bete sig på arbetsplatsen. Vi måste vara pålästa och kunniga. Det ger ett större intryck än inlägg på sociala medier.

Anders Dahl från Kommunal fyllde på med att säga att vi vänsterpartister bör vara de som driver våra arbetskamraters frågor bäst. Det är så vi får förtroende.

Ali Esbati, vår riksdagsman med ansvar för arbetsmarknadsfrågor underströk att vi behöver mer fackligt-politiskt arbete. Politiskt är vi ganska eniga om vad vi tycker om arbetsmarknadspolitiska frågor. Det är ett problem om vi framstår som ett för akademiskt parti. Vi behöver fundera över vi har våra möten och vad vi prioriterar för frågor. Där behöver vi långsiktigt prioritera arbetsplatsarbetet.

Robert Mjörnberg från Kommunalvänstern lyfte fram att det är viktigt att bygga fler branschföreningar i partiet. Han har aldrig känt sig så hemma i sitt eget förbund. Då blir det desto viktigare att ha en förening som stärker oss som är vänster inom facket.

Patrik Olofsson från Transport sa att organisering gör att vi upplevs som större än vad vi är. Han är aktiv i Transportvänstern. Transports sosseförening tror att Transportvänstern är lika stora de är vilket är långt ifrån fallet. Det är viktigt att arbeta både fackligt och politiskt för att det finns frågor som vi bara kan påverka politiskt. Ett exempel som är närliggande offentlig upphandling där vi kan ställa krav på att det bara skall vara seriösa arbetsgivare som har kollektivavtal som kan lägga anbud. I Stockholm har arbetet med branschföreningar inneburit att det finns upparbetade kontakter med våra parlamentariker.

Jag själv gjorde ett inlägg om att vi i Malmös fackliga utskott satsat mycket på att synas i alla sammanhang där partiet finns. Vi är med i alla introduktionsutbildningar för nya medlemmar för att fånga upp de som är intresserade av fackliga frågor. Vi har fackliga grundcirklar och fortsättningsstudier. Vi har tagit fram en snygg egen folder som är med vi alla partiets bokbord. Vi har större utåtriktade möten för att diskutera aktuella politiska frågor som folk behöver prata om.

Anton Flink från Transport såg det som ett problem att Flamman inte skriver tillräckligt mycket om klasskamps frågor. Han menade att partiet borde anställa en facklig sekreterare på heltid. Vi är antagligen det enda socialistiska partiet av vår storlek som saknar en facklig sekreterare menade Anton.

Kongressdiskussion

Vi gick vidare med att diskuterade vad man kan man motionera om inför kongressen. Anders Dahl funderade över att skriva en motion om sänkt arbetstid för de som arbetar ständig natt.

Jag ansåg att vi i valplattformen borde lyfta fram frågan om att skapa trygga jobb som en prioriterad valfråga. Borgarnas standardlösning är låglönejobb. Vi måste ha ett svar.

Marie Nilsson från Unionen sa att arbetsgivarna vill lyfta fram sifferlösa avtal. Det måste vi ta ställning mot som parti.

Gustav Landström från Kommunal sa att sextimmarsfrågan bör vara huvudfråga. En annan fråga han lyfte var försvaret av asylrätten kopplat till och klasskampen.

Gunnar Westin lyfte frågan om offentlig upphandling. Hamnarbetarkonflikten är ett exempel på hur fel det kan bli. När kommunen valde att privatisera hamnen i Göteborg fick man in en fackföreningsfientlig arbetsgivare. Städningen inom på tågen i Stockholm är ett annat exempel på samma sak. Sopkonflikten ett tredje. Vi borde lyfta fram schyssta villkor vid upphandling. Där borde vi kunna få stöd från delar av socialdemokratin.

En Kommunalkvinna från Småland lyfte att deltidarbetslösheten innebär att många inte kan försörja sig på sitt jobb. Timanställning innebär en livegenskap.

Monika Djurner från Vårdförbundet tog upp frågan om den tudelade arbetsmarknaden. En del som inte får arbete och en del jobbar ihjäl sig. Därför måste vi dela på jobben.

Claudia Velásquez från Vision ansåg partiet borde tala om Fair Trade. New public management bör också lyftas.

Jeanette Stojic summerade. Partiet har misskött de fackliga frågorna under många år. Men den kritiken riktar vi inte mot partiet för att skada partiet utan tvärtom. Vi vill stärka partiet genom att bygga upp dess arbetsplatsarbete och det arbetet börjar nu.

Patrik Strand, kommunalare och ordförande i Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott

Den 28 oktober håller Vänsterpartiet Skåne höstkonferens då motioner inför partikongressen ska behandlas. Vänsterpartiet Malmö skickar 32 ombud som representerar partiföreningen.  Var med och påverkar partiets inriktning inför kongressen!

Valberedningen vill också ha in nomineringar till nämdesperson i tingsrätten.

Du nominerar på mail till valberedningmalmo@vansterpartiet.se senast den 1 oktober. Ombud och nämndesperson väljs på medlemsmötet 12 oktober.

Har du förslag på rätt person (kan som sagt vara dig själv) skicka då namn och en kort motivering till valberedningen senast den 1 oktober. Har du frågor kring uppdraget hör gärna av dig till valberedningen så berättar vi mera och försöker svara på dina frågor.

Han växte upp med en ensamstående mamma och tre syskon i Gambia. Snart tar han plats som ledamot i Sverige riksdag. – Jag är tacksam och stolt över min resa, säger Momodou Jallow.

Denna intervju är från Vänsterpartiet Malmös interntidning Folkviljan, nr 6/2014. Text: Johanna Darnéus, foto: Hugo Nabo

– Du där, följ med oss. Gränspoliserna pekade på Momodou och förde in honom i ett rum på flygplatsen. Där öppnade de hans väska, tvingade honom att klä av sig naken och bombarderade honom med frågor. Momodou, då bara en tonåring, kände sig förnedrad och chockad över bemötandet. – Jag var den enda på planet som förhördes. Varför? För att jag är svart.

Gränspolisen bemötande satte djupa sår som än idag inte har läkts. Men snart visade sig landet från en bättre sida och Momodou stannade. Idag har han bott i Sverige i snart 20 år varav 17 av dem i Malmö. – Malmö är staden som jag förälskade mig i. Jag älskar mångfalden här. Att slippa känna sig avvikande är en underbar känsla.

Händelsen på flygplatsen triggade igång Momodous antirasistiska engagemang. – Mitt jobb är som handläggare men mitt antirasistiska arbete är mitt liv, säger han.

2011 anordnade studenter på Lunds universitet en slavauktion under en fest. Tre personer sminkades och ”såldes” under kvällen. Auktionen var tänkt som underhållning men flera studenter tog illa upp. När Momodou polisanmälde händelsen blev han själv hotad. Då bestämde han sig för att anordna en demonstration mot rasism. Bara ett av de inbjudna partierna dök upp: Vänsterpartiet. – De gjorde vad inget parti tidigare hade gjort – de stöttade mig och visade att de bryr sig om afrosvenskars livsvillkor.

Sedan dess är Momodou aktiv vänsterpartist. Här har han fått utrymme att driva sina frågor. Under höstens val gick partiet kraftigt framåt i Malmö. Momodou var ett av partiets toppnamn och nu sitter han i kommunstyrelsen. – Jag vill påverka politiken så att vi fattar de bästa besluten för alla malmöbor, oavsett hudfärg, kön, religion eller sexuell läggning.

Momodou hoppas att hans arbete och resa ska inspirerar framförallt afrosvenskar men även andra med liknande erfarenheter.

– Att leva i ett samhälle där vithetsnormen råder innebär att icke vita ständigt jämförs med denna i media, litteratur, kultur, eller genom den bristande representationen på alla samhällsnivåer. Våra barn ska inte växa upp och tro att deras enda chans är att bli fotbollsproffs eller musiker.

Momodou är född i Gambia. Familjen levde ett enkelt men bra liv. Men allt förändrades när pappan gick bort. – Från en dag till en annan tvingades jag växa upp och ta stort ansvar.

Trots att pappan dog när Momodou var liten minns han honom väl. Pappan var en omtyckt och respekterad man. Han var osjälvisk och rättvis, minns Momodou. Inspirerad av sina föräldrar och av människorättsaktivister världen över kämpar Momodou nu för rättvisa för alla. – Jag är skyldig att fortsätta den kampen. För mina barn och barnbarns skull.

Men kampen kostar. Hot och rasism är vardag för Momodou. Ett av de mest uppmärksammade fallen är när den kontroversielle konstnären och provokatören Dan Parks, inspirerad av ”slavauktionen” i Lund, avbildade Momodou som slav.

I oktober kom domen: fem månaders fängelse.

– Domen är en tydlig signal. Man kan inte använda sig av yttrandefriheten för att förtrycka människor med annan hudfärg än en själv. Men bilderna finns kvar på nätet. De får jag leva med i resten av mitt liv. Det är en kränkning som inte tar slut.

Läs mer:

Momodou Jallow ny riksdagsledamot för Vänsterpartiet i Malmö

Momodou Jallow, Malmö, sitter idag i kommunfullmäktige. Han har tidigare suttit i kommunstyrelsen och Vänsterpartiet Malmös styrelse. Momodou Jallow är en ledande aktivist i Afrosvenskarnas forum för rättvisa och känd i stora delar av världen för sitt engagemang mot rasism och alla människors lika värde. Han har bl.a. talat i kongressen i USA kring svartas situation i Sverige och Europa, ett tal som bidrog till att Sveriges regering tog fram den första rapporten med åtgärdförslag mot afrofobi. Momodou Jallow har också varit vice ordförande för ENAR som är en av de största antirastiska organisationerna i Europa.

– Jag är glad och stolt för förtroendet och ser framemot att vara med och driva Vänsterpartiets politik i riksdagen. Min erfarenhet från Malmö och från den antirasistiska rörelsen tror jag kan vara ett viktigt bidrag i riksdagen, säger Momodou.

– Vi ser idag en värld där rasismen vinner mark, där klyftorna ökar och rättvisan urholkas. Jag brinner för att förändra detta, och jag är så oerhört glad för att jag nu får göra detta även i Sveriges riksdag. Att en valrörelse väntar där det politiska klimatet höjs ser jag också framemot. Vi måste ut och prata med människor om att det faktiskt går att välja en annan väg. En väg som heter solidaritet och gemenskap istället för rasism och splittring, säger Momodou.

Momodou Jallow ersätter Daniel Sestrajcic som avsagt sig sin riksdagsplats.

 – Jag känner mig trygg med att Momodou Jallow nu kommer in i riksdagen istället för mig. Han kommer tillsammans med de andra vänsterpartisterna att göra ett jättebra jobb, säger Daniel Sestrajcic.

Läs mer:

Daniel Sestrajcic: “Jag lämnar riksdagen, men fortsätter kämpa för Vänsterpartiet”

DANIEL SESTRAJCIC: Alla vänner, kamrater, supportrar och gräsrotsaktivister! Idag blir det offentligt att jag beslutat mig för att lämna det riksdagsuppdrag för Vänsterpartiet Malmö som jag valdes till i valet 2014. Det är alltid tråkigt att inte fullfölja ett uppdrag men av olika anledningar så har jag valt att lämna uppdraget. Det finns många anledningar och här är inte platsen att redovisa dem. En av de viktiga anledningarna för mig har varit att få samman mitt liv med familjen och att helt enkelt välja den, som jag ibland försakat. Jag lämnar på inget sätt Vänsterpartiet som jag varit aktivist i sedan 1992. Tvärtom så fortsätter jag vara organisatör i Vänsterpartiet Malmö i flera av de projekt jag arbetar med exempelvis Vänsterdagarna och Zetkn Foundation men också tycka och tänka om kommunalpolitiken. Jag brinner lika mycket för förändringen idag som någonsin förut. Och ännu mer idag så krävs radikal omvandling av vårt samhälle som ger arbetarklassen mer makt över utvecklingen och den galna nyliberala politiken som förstör våra liv behöver sparkas ut med huvudet före.

Det har varit tre mycket spännande år och jag har varit stolt över att få representera Vänsterpartiet Malmö i riksdagen. Ett privilegium att få agera i olika forum – allt från media, talarstol till möten etcetera – för Vänsterpartiet. Även om jag själv ibland önskat mig en radikalare hållning från mitt eget partis sida så inser jag också att vi åstadkommit mycket. Men det är så klart en lång väg att vandra tills vi är det rejäla vänsteralternativet som behövs i svensk politik.

Vad jag nu ska göra – utöver att fortsätta kämpa med Vänsterpartiet också i bygget av valrörelsen 2018 – får framtiden utvisa. Jag är absolut inte främmande för at på olika sätt fortsätta arbeta med politik men det bestäms av medlemmar i de olika val som görs inför och efter ett val.

Jag vill tacka alla de människor som ställt upp och supportat och stöttat i vått och torrt. Vi är ett kollektiv, en rörelse där alla delar har sin plats och där många fler kan komma med för att vi gemensamt ska föra kampen framåt. Nu lämnar jag med stort förtroende över facklan att vara Vänsterpartiet Malmös riksdagsledamot till Malcolm Momodou Jallow som kommer göra ett strålande arbete.

Vi fortsätter att ses i kampen på Malmös gator och överallt annars där vi tillsammans kämpar.

Daniel Sestrajcic, 2017-08-16

Läs mer:

Momodou Jallow ny riksdagsledamot för Vänsterpartiet i Malmö

Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott uttrycker härmed vårt stöd för soparbetarna i Stockholm.

RenoNordens attack mot de anställdas arbetsvillkor är bara en i raden för att bryta arbetarkollektivets sammanhållning. Något är fel när en entreprenör tillåts använda sig av lönedumpning för att vinna anbud och sedan sänker de anställdas löner med flera tusen kronor för att öka vinsten åt sina aktieägare. Det är tydligt att kommunerna måste ställa hårdare krav om man skall handla upp verksamhet för att undvika att oseriösa företag släpps in. Det ska inte vara möjligt i en offentligt finansierad verksamhet för en arbetsköpare att ensidigt sänka lönen med över 5000 kronor och försämra arbetsvillkoren för sin personal. Det är en värld så långt bort från den vi arbetar för som det överhuvudtaget är möjligt.

Många vittnar om att RenoNorden behandlar sina anställda på samma vis på fler ställen. Även här i Malmö har företaget när det tagit över som entreprenör agerat för att försöka dumpa löner. RenoNorden använder färre bilar och pressar istället de anställda till att jobba extremt mycket övertid med arbetsdagar på 10-12 timmar så att deras hälsa riskeras.

Vi i Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott stöder soparbetarnas kamp och vet att när ni nu modigt tar den här kampen så kämpar ni samtidigt för oss alla i hela arbetarkollektivet. Om vi tillåter att en arbetsgivare behandlar er så här idag kommer vi alla drabbas imorgon. Stå på er! Vi uppmanar samtidigt de politiskt ansvariga att skärpa krav vid offentlig upphandling så att våra skattekronor i framtiden inte går till den här typen av oseriösa företag.

Fackliga utskottet, Vänsterpartiet Malmö 2017-07-13

Valberedningen, Vänsterpartiet Malmö, söker dig som är intresserad av frågor som har att göra med hälsa-, vård och omsorg, såväl som att utveckla Vänsterpartiets kommunalpolitik och aktivism inom detta fält. Mer information om vad man gör i Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hittar du nedan.

Du är därför välkommen att nominera en kamrat eller dig själv för detta uppdrag. Personen som nomineras skall vara en bra vänsterpartist med stort engagemang i dessa frågor. I egenskap av ersättare förväntas du aktivt samarbeta med den ordinarie ledamoten, ha gemensamma förmöten, läsa in handlingarna och delta på nämndssammanträden.

Har du förslag på rätt person (kan som sagt vara dig själv) skicka då namn och en kort motivering till valberedningen så fort som möjligt, dock senast den 11 augusti.

Har du frågor kring uppdraget hör gärna av dig till valberedningen så berättar vi mera och försöker svara på dina frågor.

 

Kamratliga hälsningar

Anders Neergaard, sammankallande i valberedning

valberedningmalmo@vansterpartiet.se (0708-183196)

***

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för bistånd och insatser som riktar sig till äldre personer, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom i Malmö stad.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ligger på en socialnämnd. Undantaget är de uppgifter som kommunfullmäktige i Malmö uppdragit åt de två andra socialnämnderna: funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden riktar sig till tre målgrupper:

 • äldre människor
 • vuxna människor med fysisk funktionsnedsättning
 • vuxna människor med somatisk sjukdom.

Nämnden beslutar om budget och mål och ansvarar ytterst för verksamheterna och består av 13 ledamöter och 13 ersättare.