Under dagens kommunfullmäktigemöte valdes Emma-Lina Johansson och Anders Andersson till Vänsterpartiets kommunalråd för den kommande mandatperioden.

Emma-Lina Johansson har under de senaste året lett Malmövänsterns valrörelse till det bästa valresultatet för Vänsterpartiet någonsin i Malmö och hon ser nu fram emot att fortsätta med kommunpolitiken.

– Det ska bli fantastiskt roligt att driva vår politik framåt i kommunen, och det ska bli fantastiskt roligt att göra det tillsammans med vår växande partiförening, säger Emma-Lina Johansson.

Anders Andersson är undersköterska till yrket, har suttit i kommunfullmäktige under den föregående mandatperioden och ser kommunpolitiken som en möjlighet att förändra samhället.

– Jag känner mig redo att ta mig an detta. Jag vill bygga ett samhälle där jag vill leva, ett samhälle värt att bevara, säger Anders Andersson.

Gruppledare Anders Skans är nöjd med dagens resultat.

– Det här kommer bli en spännande mandatperiod i kommunpolitiken, vi ser fram emot att bedriva vänsterpolitik tillsammans.

3D786B78-DB96-43BC-9A02-4B1AB7AC201F

 

DF08CE92-44C4-404D-8AF8-34DFBB474F5C

Valberedningens förslag till Vänsterpartiet Malmö medlemsmöte 11 oktober 2018

2018-10-05

Här följer det förslag till val som Vänsterpartiet Malmös valberedning tagit fram inför medlemsmötet 11 oktober.

 

Valberedningen har i sitt arbete följt partiets stadgar och den arbetsordning som har beslutats på partiföreningens årsmöte. Målet är att de val vi gör skall vara så öppna och demokratiska som möjligt.

Kandidater har fått sina erfarenheter, meriter och lämplighet noga prövad i en omfattande process. Valberedningens förslag som här presenteras är ett helhetsförslag. Valberedningen har strävat efter att ha en representation av arbetarklass och rasifierade grupper som motsvarar befolkningsgenomsnittet. Förslaget följer stadgans § 21 med krav på könsrepresentation, som säger att kvinnor skall vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta.

Osäkerhet kring den kommunala organisationen

Den politiska situationen i Malmö kommun är osäker efter valet. I skrivande stund finns inget block eller konstellation som har majoritet i kommunfullmäktige. Det innebär också att det inte är beslutat hur den politiska organisationen ska se ut. I klartext betyder det att det inte är klart hur många platser Vänsterpartiet får. Valberedningen har löst detta genom att lägga ett förslag som täcker upp för detta – mer info finns i anslutning till respektive förslag nedan.

Arbetsordning för valberedningen:

http://www.vmalmo.se/arbetsordning-vansterpartiet-malmos-valberedning/

Ledamöter i valberedningen som kandiderat till ett uppdrag har inte deltagit i beredningen av förslaget.

 

Valberedningen som har arbetat fram detta förslag består av följande personer.

Ordinarie ledamöter:

 • Anders Andersson
 • Hanna Gedin
 • Olof Holmgren
 • Mats Högelius
 • Anfal Mahdi
 • Minna Skans (sammankallande)
 • Gunnel Suneson
 • Morgan Svensson

Ersättare:

 1. Susanne Björkenheim
 2. Roxana Ortiz

Valberedningen kan kontaktas via valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Övriga nominerade som har tackat ja presenteras av valberedningen på tisdag den 9 oktober 2018.

***

Kommunalråd

 1. Daniel Sestrajcic (nyval)
 2. Emma-Lina Johansson (nyval)

Övriga nominerade som har tackat ja:

Anders Andersson

Anders Andersson har inte deltagit beredning eller förslag till kommunalråd.

Vänsterpartiet får ett kommunalråd av egen kraft i och med valresultatet, men då det i dagsläget inte finns något styre klart för Malmö Stad vet vi ej om möjligheten för fler än en kommunalrådstjänst finns. I det fall att vi inte får två kommunalråd, föreslår valberedningen att uppdraget tillfaller personen på plats 1 ovan.

Följande ledamöter har reserverat sig mot förslaget: Hanna Gedin, Gunnel Suneson och Minna Skans. Reservationen bifogas i slutet av förslaget.

Kommunstyrelsen

 1. Emma-Lina Johansson (nyval)
 2. Anders Skans (omval)
 3. Sadiye Altundal (nyval)
 4. Daniel Sestrajcic (nyval)

Övriga nominerade som har tackat ja:

Anders Andersson

Anders Andersson har inte deltagit beredning eller förslag till kommunstyrelsen.

Under mandatperioden 2018-2022 kommer Vänsterpartiet att ha 1-2 ordinarie ledamöter och 1-2 ersättare, alltså som mest 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Personerna inträder i ordningen ovan, beroende på hur många platser partiet får.

Politiska sekreterare

 • Lisa Claesson (nyval)
 • Mårten Pavlov (nyval)

Övriga nominerade som har tackat ja:

 • Allis Greco
 • Daniel Diaz
 • Mihai Gruia
 • Stefan Mariñas Severin

Gruppledare

 • Anders Skans (omval)

Ledamöter i revisorskollegiet

 1. Göran Hellberg (omval)
 2. Anneli Philipsson (nyval)

Under mandatperioden 2018-2022 kommer partiet att ha 1-2 ledamöter i revisorskollegiet. Personerna inträder i ordningen ovan på hur många platser partiet får.

Ledamöter på Vänsterpartiet Skånes höstkonferens 20 oktober

Vänsterpartiet Malmö har 40 ombud på höstkonferensen. Då partiföreningens platser inte är fyllda kommer beredningen att fortsätta fram tills dess att slutgiltigt nomineringsstopp sätts på medlemsmötet den 11 oktober.

Här är förslaget på ledamöter (23 kvinnor, 16 män):

 1. Alexandra Kronqvist
 2. Alexandra Thomasson
 3. Allis Greco
 4. Amalia Escobar
 5. Anna Gustafson
 6. Anton Flink
 7. Banesa Martinez
 8. Beth Meggerle
 9. Birgitta Ehlin
 10. Carin Gustafsson
 11. Conny Svenning
 12. Désirée Michel
 13. Ehab Khalaf
 14. Gunilla Ryd
 15. Hanna Gedin
 16. Hussein Shobash
 17. Kalle Eriksson
 18. Linn Fristedt
 19. Lisa Claesson
 20. Mansour Ghalichechi
 21. Maria Persdotter
 22. Maria Öhrn
 23. Miranda Borgqvist
 24. Mohamed Qadoura
 25. Patricia Olsson Escalante
 26. Patrik Munte
 27. Patrik Strand
 28. Petra Gran
 29. Pierre Krauss
 30. Roland Svensson
 31. Showan Shattak
 32. Susanne Björkenheim
 33. Tjatte Hedlund
 34. Tove Karnerud
 35. Ulf Wendel
 36. Ulrika Wiliamsson
 37. Vilmer Andersen
 38. Sara Svensson
 39. Busi Dimitriu

***

Reservation val av kommunalråd

Vi reserverar oss mot valberedningens beslut i fråga om kommunalråd och till förmån för vårt eget förslag. Vi föreslår att Emma-Lina Johansson väljs till förste kommunalråd.

Emma-Lina Johansson har de senaste två åren haft medlemmarnas högsta förtroende genom att hon varit projektledare för det stora arrangemanget Vänsterdagarna 2017 och genom att hon varit valledare för valrörelsen. Hon har utfört arbetet mycket bra och axlat ett stort ansvar gentemot partiorganisationen.

Emma-Lina Johansson har unik kunskap om Vänsterpartiet Malmös organisation och medlemmar men har också en tydlig politisk kompass och besitter stor förmåga att bära rollen som politisk strateg. Hon är bra på att leda en organisation men också på att samarbeta, hon är lyhörd för andras behov och tankar.

På årsmötet 2018 valde medlemmarna att ge henne förtroendet att stå överst på kommunfullmäktigelistan efter kommunalrådet Hanna Thomé. Hon har ingått i den, av styrelsen, utsedda gruppen som skött kontakterna med övriga partier veckorna efter valet och med anledning av det komplicerade parlamentariska läget.

Emma-Lina Johansson har kommunalpolitisk erfarenhet, hon har varit ledamot i en stadsdelsnämnd och de senaste två åren följt de flesta kommunfullmäktigemötena samt kontinuerligt kommit med kommunalpolitiska förslag till politiska sekreterare och kommunalråd.

Emma-Lina har stor erfarenhet av kontakter med media och intervjusituationer och hon uttrycker sig väl i tal och skrift.

Emma-Lina Johansson har långvarig yrkeserfarenhet, bland annat som kallskänka och kock, samt facklig erfarenhet, erfarenheter som är viktiga i en organisation som Malmö stad, som ansvarar över drygt 25 000 personers arbetsvillkor.

Emma-Lina Johansson besitter all den kompetens och erfarenhet som ett kommunalråd som företräder Vänsterpartiet bör ha. Att hon dessutom är kvinna möjliggör för partiföreningen att fortsätta uppfylla stadgarna att partiet ska företrädas av en majoritet kvinnor på förtroendevalda poster.

Minna Skans (sammankallande i valberedningen), Hanna Gedin och Gunnel Suneson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördagen den 15 september hölls en manifestation till minnet av militärkuppen i Chile 1973 och för att minnas alla de som aldrig återsågs i livet. Den tog många liv, och många tvingades fly. Den socialistiska presidenten Salvador Allende störtades och dog, sedan började kaoset under makten av Pinochet.

I lördags visade deltagarna solidaritet för våra chilenska överlevare, och mindes även de som inte överlevde utan som mördades och torterades till döds av diktaturen. De många tusen försvunna, de många tusen mördade, de många tusen i exil. De som slogs för ett bättre Chile. 

Malmövänsterns styrelseledamot Gunilla Ryd deltog i manifestationen, läs hela hennes tal här:

(more…)

Vi vill rikta ett enormt tack till alla våra aktivister, till alla glada Malmöbor vi mött på stan, till alla som röstade på oss.

Vi i Vänsterpartiet Malmö har gjort en alldeles fantastisk valrörelse, tack vare alla er. Vi har varit 600 aktivister som har gjort tusentals aktiviteter på över hundra platser i hela Malmö, vi har slagit alla rekord! Vi vill tacka er alla, varenda en av er, för allt ni har gjort.

Tillsammans har vi ringt tusentals väljare och medlemmar, hållit utbildningar i hur man möter och ringer väljare, vi har serverat 8 500 koppar kaffe, delat tusentals flygblad, sprungit i trappor, stått i debatter, affischerat, lastat bilar, dekorerat lokaler, byggt valstugor, cyklat cyklar, agiterat för vår politik men också förklarat, förklarat och förklarat lite till hur valet fungerar, vem som får rösta, var man röstar, varför det är viktigt att rösta. Det har också varit fantastiskt att se att så många har tagit så stort ansvar, aldrig har valrörelsen varit mer kollektivistisk. Vi har haft människor som har slitit dag efter dag, inte bara på sina pass utan också för att lösa uppkomna situationer och att göra förbättringar till nästa dag. Många har trots jobb, småbarn, problem och hinder i livet, gjort allt det de har kunnat utifrån sin förmåga, utmanat sig själva och lyckats.

Vi kan bara konstatera att vi har gjort det bästa valresultat i Vänsterpartiet Malmös historia och vi vågar påstå, en valrörelse som saknar motstycke i Sveriges historia.V for victory

I Malmö har vi levererat över 11 procent i både riksdag, region och kommunvalet. Vi har fått 500 nya medlemmar i år och har aldrig någonsin varit så här stora, starka och folkliga. Vi har med hjärta och värme levererat hopp, visioner, ilska och en politik som påverkar människors liv. På så många håll här i stan har vi nått fram till människor med budskap som berör oss på riktigt. Alla vi har lyckats förmedla vårt politiska engagemang till människor runt omkring oss i Malmö.

Högern må ha lyckats sätta agendan för debatten och fått det att låta som om det här valet enbart handlar om frågor om migration, kriminalitet och hårdare tag, men vi vet att det inte stämmer. Vi var många som på valnatten kände en viss besvikelse, inte bara för rasisternas frammarsch utan också för vårt eget valresultat. Det är naturligt eftersom vi såg hur vi slet och vad vi levererade. Hade resultatet varit i paritet med det, så hade det varit högre. Men sanningen är ju att det är så mycket som händer utanför vår kontroll. Medias logik som har gjort att Vänsterpartiet får minst utrymme under flera år, att frågor om brott, hårdare tag och flyktingar som ett problem, får exceptionellt stort utrymme gör att vi har jobbat i motvind. Människors rädslor för rasisterna har också gjort att alldeles för många har röstat på Socialdemokraterna i tron att de måste göra det för att inte SD ska vinna.

Vi kan inte styra denna kontext, vi kan bara ta ansvar för vår valrörelse. Och det har vi gjort! Vi har skapat en samtalston som är respektfull och varm inte bara mellan oss, utan också utåt. Det är något som kommer ge ringar på vattnet för lång tid framöver. Vi har också haft samtal med barn och personer som inte har rösträtt i det här valet, även det kommer vi skörda frukterna av längre fram.

Vi har visat att vi står fast, att vi inte vänder kappan efter vinden och att vi verkligen tror på att ett annat samhälle är möjligt.

Vi har den här valrörelsen tillsammans, trots allt, lyckats flytta det politiska samtalet till att handla om det som det bör handla om – ett jämlikt Malmö, ett jämlikt Skåne, ett jämlikt Sverige: ett Sverige för alla.

Vi tar med oss vetskapen om att vi står starkare än vad vi någonsin har gjort. Kampen fortsätter i och utanför parlamenten. TACK!

Tack för en fantastisk valrörelse. Så bra vi är och så oerhört många vi har blivit. I två val har vi växt explosionsartat både i antal röster och medlemmar. Att vara kommunalråd i Malmös bästa parti har varit fantastiskt, något av det finaste en människa kan göra. Det går inte i ord beskriva den glädje och stolthet jag känner inför det förtroende ni gett mig de senaste åtta åren. Jag älskar er och jag älskar vår rörelse.

Men efter noga övervägande har jag nu kommit fram till att jag inte kommer att kandidera till kommunalråd för en mandatperiod till. Att vara kommunalråd är inget livstidsuppdrag utan något vi gör en kortare period i livet. För mig är den perioden slut nu och dags att gå vidare. Och det känns skönt att vara trygg med att det finns massor av kompetenta kamrater som kan ta vid.

Det fina med vår rörelse är att det aldrig handlar om enskildas prestationer utan om hur vi tillsammans organiserar oss och formar ett motstånd mot förtryckarna och ett hopp för alla oss andra.

Vi ses i kampen och i partiet mina vänner.

Hanna Thomé

 

Den 20 oktober håller Vänsterpartiet Skåne höstkonferens  i Malmö. Då samlas ombud från Skånes alla partiföreningar för att tillsammans diskutera och besluta frågor som rör hela distriktet. På denna höstkonferens kommer val av förtroendeuppdrag i Region Skåne att göras vilket  bland annat innebär val av regionledning, politiska sekreterare och nämndsuppdrag.

(more…)

På medlemsmötet den 11 oktober ska vi välja kommunalråd, politiska sekreterare, kommunstyrelseledamöter, gruppledare och person till revisorskollegiet, för mandatperioden.

 

I Vänsterpartiet Malmö ses dessa uppdrag som förtroendeuppdrag och årsmöte har beslutat att dessa val därför ska göras av medlemmarna på medlemsmöte. Vilket innebär att valberedningen bereder och föreslår personer till uppdragen men medlemsmötet väljer.

(more…)

På medlemsmötet den 19 september ska en nämdeman väljas till Tingsrätten.
Då en av våra nuvarande nämndemän behövt kliva av uppdraget har vi nu en ledig plats att fylla för resten av tjänstgöringsperioden som är 2019 ut.
Att vara nämndeman är ett spännande och viktigt uppdrag där du tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden i domstol. Uppdraget som nämndeman är nära kopplat till det som händer i vårt samhälle och
utvecklingen där. Nämndemannauppdraget ställer stora krav på objektivitet och saklighet. Som
nämndeman är du viktig för rättssäkerheten. Tillsammans med en juristdomare kommer du att
sätta dig in i mål av många slag och sedan självständigt göra din bedömning.
Mer information om att vad det innebär att vara nämndeman finns här: http://www.blinamndeman.se
För att nominera mailar du: namn på den du nominerar (det kan vara dig själv) och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se
Förhandsnomineringsstopp är den 7 september 2018.

Här finns vårt lättlästa material samt även lättläst material med bildstöd. Klicka på texten vid respektive bild för att öppna dokumentet!

(more…)