Ett Malmö för alla, inte bara för de rikaste.

Läs mer: