Vi behöver dig i arbetet för ett jämlikt Malmö

Vänsterpartiet Malmö är ett feministiskt, socialistiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Det betyder att syftet med allt vi gör är att skapa ett annat samhälle utan förtryck och orättvisor. För att kunna göra det ställer vi upp i val och representerar våra väljare i parlamenten, men vi arbetar minst lika mycket med det politiska arbete som inte sker innanför parlamentens väggar. Vi organiserar hundratals med aktivister som på olika sätt arbetar mot ett gemensamt mål. Vi behöver bli fler!

Så här kan du bidra: