Malmövänstern höll årsmöte

Lördagen den 30 januari höll Vänsterpartiet Malmö årsmöte. Mötet var välbesökt och antog bland annat en verksamhetsplan för 2016 och motioner till partikongressen i maj 2016. Till ordförande för partiföreningen 2016 omvaldes Daniel Sestrajcic som tillsammans med en ny styrelse ska leda partiföreningens arbete som under året kommer att präglas av välfärdskampen.

Läs mer: