“Från välfärd till betong” – Vänsterpartiet kommenterar S & MP:s budget

I flera mandatperioder har Vänsterpartiet styrt Malmö tillsammans med S och MP. Vi är övertygade om att politiken blivit bättre med Vänsterpartiet i styret. Nu bryter S och MP den överenskommelse vi slöt efter valet och kräver generella nedskärningar på minst 100 miljoner kronor. Med ett ultimatum har varje konstruktivt försök att komma överens stängts ute om vi inte först accepterar nedskärningarna. När S och MP nu lagt fram sitt budgetförslag bekräftas det som Vänsterpartiet sagt: de skär ner i välfärden samtidigt som miljardrullningen till skrytbyggen får fortgå.

Läs mer: