Refugee Welcome – tillsammans klarar vi det!

Malmö visar sig från sin bästa sida – malmöbor ställer upp solidariskt i arbetet med att välkomna flyktingar och stödja arbetet med tid, pengar, sovplatser och förnödenheter. Myndigheternas totala kollaps och bristen av ansvar från Malmö stad gör att de ideella krafterna från enskilda, vänstergrupper, asylrörelsen, moskéer med flera blir helt avgörande. Vänsterpartiet är stolta över att vara en del av denna rörelse som visar solidaritet i handling.

Läs mer om hur du kan göra skillnad: