Sjukvårdsdemonstration 4 sept: “Slut på rean – en annan vård är möjlig”

Den 4 september arrangeras sjukvårdsdemonstrationer över hela landet på temat “Slut på rean – en annan vård är möjlig”. I Malmö är sjukvården fortsatt i kris och de som bestämmer i regionen prioriterar en låg skatt framför patientsäkerhet, en god arbetsmiljö och en sjukvård att lita på. Slut upp i demonstrationen tillsammans med personal, patienter, anhöriga och alla som kämpar för en god sjukvård.

Läs mer: