Jobba för Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet är en växande rörelse för ett jämlikt Sverige. Vårt parti består av våra medlemmar, ideellt förtroendevalda och politiker, men också kvalificerade medarbetare.

 

 


Vikarie till vårt kansli

Vänsterpartiet Malmö utlyser en tjänst på vårt kansli i Malmö.

Du ska arbeta utåtriktat med organisering av kampanjer och arrangemang och mobilisering till dessa. Du ska klara av både administrativt arbete och tycka om att ge både styrelse, medlemmar och aktivister hjälp.

I arbetsuppgifterna ingår det att stötta utskotten och grupper som arbetar med utåtriktade events. En annan del av tjänsten är att på Vänsterns Hus vara behjälplig med frontdesk, att ta emot besök och medlemmar och låna ut material till medlemmar och utskott. I perioder kan även andra arbetsuppgifter än de som nämns ovan förekomma för att möta behov som uppstår i andra delar av verksamheten.

I den mån det går ska kvälls- och helgarbete planeras in så långsiktigt som möjligt. Huvudsaklig arbetsplats är Vänsterns Hus i Malmö.

Tjänsten är ett vikariat från 15 maj till 30 september på 100%.  Vänsterpartiet har kollektivavtal och betalar avtalsenlig lön. Vi förutsätter att du är medlem i Vänsterpartiet och har kännedom om vårt parti.


Vikariat/projektanställning redaktör

Vänsterpartiet Malmö söker en redaktör/kommunikatör för en projektanställning från 15 maj till 30 september. Tjänsten är på 80% och möjlighet till förlängning kan finnas. En förutsättning är att du delar Vänsterpartiets åsikter, meriterande om du är medlem.

Vi söker en redaktör till Skånedistriktets, regionens och Vänsterpartiet i Malmös medlemstidning Folkviljan som utkommer med cirka 6 nummer per år. I arbetet ingår också att vara sammankallande redaktör för Vänstern i Malmö, partiföreningens externa tidning, som utkommer 3-4 gånger per år. God kännedom om regelverket kring ansvarig utgivare, gdpr och personlig integritet är grundläggande. Kunskaper i InDesign är meriterande liksom journalistutbildning och/eller dokumenterad erfarenhet av journalistiskt arbete.

I arbetsuppgifterna ingår också att sköta partiföreningens interna och externa kommunikation i digitala/sociala medier. Vi förutsätter att du är van vid att arbeta med sociala medier och kan göra strategiska planer för lyckade kampanjer. I perioder kan även andra arbetsuppgifter än de som nämns ovan förekomma för att möta behov som uppstår i andra delar av verksamheten.


Valanställning

Vänsterpartiet Malmö söker en person som kan stötta valsamordnaren och partiföreningen i valarbetet. I arbetsuppgifterna ingår att med hjälp av bl a ringkampanjer mobilisera medlemmar till att bli aktivister och delta i vårt valarbete. I arbetet ingår också att stötta arbetslaget med att hjälpa medlemmar på Vänsterns Hus, delta praktiskt i att förbereda och genomföra arrangemang. Tjänsten löper från 15 maj  till 30 september och är på 100%. I perioder kan även andra arbetsuppgifter än de som nämns ovan förekomma för att möta behov som uppstår i andra delar av verksamheten.

Sista ansökningsdag för alla tjänster är 10 maj. Mejla din ansökan med cv och personligt brev till malmo@vansterpartiet.se. Kontaktperson Pia Ljungqvist, 070-2323230 eller Mats Billberg Johansson 0708-848055.