Vänsterpartiet vill skapa en mänsklig och generös flyktingpolitik i Sverige och Europa. Alla ska ha möjlighet att söka skydd undan förföljelser och alla ska få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt. Därför samlar vi in pengar till Fristadsfonden – pengar som går till asylsökande flyktingar som hotas av avvisning och som inte kan återvända till sina hemländer.

Många har varit utsatta för förföljelse och grym tortyr eller har traumatiska krigsupplevelser bakom sig. De asylsökande som fonden hjälper, hyser en välgrundad fruktan för att återvända till de länder de flytt ifrån och tvingas därför gömma sig i vårt land.

Kvinnor som utsätts för våldtäkt under krig och har så kallad den ”tysta” trauman får sällan rätt behandling när de söker asyl. Deras tystnad försvårar situationen i asylprocessen eftersom svårigheten att återberätta det kvinnan har varit med om är som att uppleva det fruktansvärda på nytt. ”Institutionaliserat sexuellt våld” används för våldtäkter som en del av maktutövning ofta i samband med annat våld, som misshandel eller tortyr. Dessa kvinnor hamnar alltid i massmedias skugga. Detta skulle aldrig accepteras om det handlande om svenska medborgare. Hur mycket lidande ska de som flytt den inhumana situationen utsetts för bara för att få stanna i vårt land och leva ett värdigt liv?

Vänsterpartiets julkampanj för Fristadsfonden lyfter upp den fruktansvärda situationen som kvinnor tvingas uthärda i väntan på deportation. Ingen människa skall behöva utsättas för den omänskliga behandlingen.

Att skänka

Skänk en gåva via din telefon – skicka ett SMS till 726 72 och skriv:

 • vmalmo fri20 för att skänka 20 kr
 • vmalmo fri50 för att skänka 50 kr
 • vmalmo fri75 för att skänka 75 kr
 • vmalmo fri100 för att skänka 100 kr

Om Fristadsfonden

Från fristadsfonden.se:

Fristadsfonden hjälper asylsökande flyktingar som hotas av avvisning och som inte kan återvända till sina hemländer. Många har varit utsatta för förföljelse och grym tortyr eller har traumatiska krigsupplevelser bakom sig. De asylsökande som fonden hjälper, hyser en välgrundad fruktan för att återvända till de länder de flytt ifrån och tvingas därför gömma sig i vårt land.

Fonden bidrar med pengar till sakkunnig juridisk hjälp, när vi efter en noggrann undersökning har funnit det nödvändigt att gå in med en ny ansökan, som i sin tur kan ändra på det tidigare felaktiga beslutet.

För att kunna övertyga myndigheterna om att flyktingarna har asylskäl, har vi blivit tvungna att bekosta många tortyrutredningar, läkarutlåtanden och psykologintyg. Många behöver tolk vid sina kontakter med svenska myndigheter, även det bekostar vi i samband med t ex en tortyrutredning. Detta gör att de redan tidigare gränslösa behoven av pengar har ökat.

Fristadsfonden instiftades av Vänsterpartiet 1995. Genom fondens hjälp har många flyktingar fått permanent uppehållstillstånd.

Om du vill stödja Fristadsfonden så kan du sätta in pengar på plusgiro 26 31 25 – 7.

Vänsterpartiet gick fram kraftigt i kommunalvalet i september 2014, ökade 3,3 procentenheter, och har därför fått utökad representation i de kommunala organen. Bland annat har Vänsterpartiet nu ordförandeposten i Kulturnämnden, Stadsområde Norr, Förtroendenämnden och Stadsteatern AB.

Under mandatperioden 2014-2018 kommer Vänsterpartiets kommunala representanter i Malmö att bestå av en majoritet kvinnor, både totalt sett men även i förhållande till ordförande- och vice-ordförandeposter.

– Som ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti har vi ett ansvar att omfördela makt och resurser. Därför föreslår valberedningen en majoritet kvinnor på posterna och vi ser till att representationen även omfattar olika åldrar, bakgrunder och livserfarenheter, säger Busi Dimitriu (V), ledamot i valberedningen.

Fiona Winders, blivande ordförande i Malmö kulturnämnd, är hedrad över uppdraget:

– Det är fantastiskt roligt att få förtroendet att vara ordförande för kulturnämnden. Malmö är känt för sitt kulturliv och för att vi från politiskt håll värdesätter kulturen. Min ambition är att öka och bredda tillgången till kultur. Klassbakgrunden ska inte begränsa människors rätt till kultur, säger Fiona Winders (V), nyvald ordförande i kulturnämnden.

– Jag är glad men också bekymrad. När SD och borgarna fällde Vänsterpartiets och regeringens budget så drogs drygt 60 miljoner kronor från äldreomsorgen i Malmö, det får stora konsekvenser. Stadsområdena har redan idag ett skriande behov av mer resurser. Nu ser vi inte ut att kunna öka bemanningen och kvaliteten inom äldreomsorgen som så väl behövs. Det är mycket beklagligt. Jag önskar att kommunledningen nu gör en omprioritering, säger Anders Andersson (V), nyvald ordförande för stadsområde Norr.

Alla valda poster:

Stadsområde Söder

 • Josephine Reijs, ordinarie ledamot
 • Andreas Ek-Sarfraz, ersättare

Stadsområde Norr

 • Anders Andersson ordförande
 • 1. Gunnel Sunesson, ersättare
 • 2. Christer Larsson, ersättare

Stadsområde Öster

 • Sadiye Altundal, vice ordförande
 • Ted Shirazi, ersättare

Stadsområde Innerstaden

 • Emma-Lina Johansson, förste vice ordförande
 • Jörgen Olsson, ersättare

Stadsområde Väster

 • Anton Flink, ordinarie ledamot
 • Ylvar Emanuelsson, ersättare

Stadsbyggnadsnämnden

 • Mikael Andersson, ordinarie ledamot
 • Boel Petersson, ersättare

Tekniska nämnden

 • Anna Helgeson, ordinarie ledamot
 • Kjell Ahrne Svärd, ersättare

Miljönämnden

 • Elisabeth Hellman, förste vice ordförande
 • Matilda Gradin, ersättare

Fritidsnämnden

 • Carlos Gonzaléz, ordinarie ledamot
 • Ulrika Williamsson, ersättare

Förskolenämnden

 • Sara Nilsson-Mohammadi, förste vice ordförande
 • Erik Lensell, ersättare

Grundskolenämnden

 • Petra Grahn, ordinarie ledamot
 • Jesper Eriksson, ersättare

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

 • Ola Nilsson, förste vice ordförande
 • Jeanette Stojic, ersättare

Sociala resursnämnden

 • Susanne Björkenheim, förste vice ordförande och tillika ordförande i myndighetsutskottet
 • Rudy Mengesha, ersättare

Kulturnämnden

 • Fiona Winders, ordförande
 • Mirjam Katzin, ersättare

Valnämnden

 • Ahrne Christiansson, ersättare

Servicenämnden

 • Roland Nilsson, ordinarie ledamot
 • Malin Håård, ersättare

Överförmyndarnämnden

 • Anders Mårtensson, förste vice ordförande

Förtroendenämnden

 • Susanne Adielsson, ordförande

MKB:s styrelse

 • Susanna Lundberg, ersättare

VA SYD, ägarnämnd

 • Anna Helgeson, ersättare

Stadsteatern AB

 • Anneli Philipson, ordförande

MSO

 • Hanna Thomé

Nämndemän till Tingsrätten på 1 år, 22 st

 1. Joachim Blomqvist
 2. Kalle Eriksson
 3. Nils Eckerbom
 4. Anna Greta Gunnarsson
 5. Zandra Hagman
 6. Sonja Jurvanen
 7. Mansour Kafi
 8. Maja Khouani
 9. Bo Kristensson
 10. Maria Kållberg
 11. Alex Lindskog
 12. Viktor Malmberg
 13. Ida Mårtensson
 14. Trudi Neergaard
 15. Boel Pettersson
 16. Gun-Mary Philipson
 17. Gunilla Ryd
 18. Eva Svegborn
 19. Göran Sevelin
 20. Simon Tenghamn
 21. Ewa Westerlund
 22. Elisabeth Hultman

 

Fiona WindersUnder Vänsterpartiet Malmös medlemsmöte under tisdagskvällen 9 december valdes Fiona Winders till ordförande för kulturnämnden i Malmö Stad. Ordförandeposten i i kulturnämnden är en av de poster som Vänsterpartiet tillsätter i det rödgröna samarbetet. Vänsterpartiet har besatt ordförandeposten i kulturnämnden under förra mandatperioden och har satt tydliga avtryck i kulturpolitiken.

– Det är fantastiskt roligt att få förtroendet att vara ordförande för kulturnämnden. Malmö är känt för sitt kulturliv och för att vi från politiskt håll värdesätter kulturen. Min ambition är att öka och bredda tillgången till kultur. Klassbakgrunden ska inte begränsa människors rätt till kultur, säger Fiona Winders (V), nyvald ordförande i kulturnämnden.

Som ersättare valdes Mirjam Katzin (V).

Anders_Andersson1Under Vänsterpartiet Malmös medlemsmöte under tisdagskvällen 9 december valdes Anders Andersson till ordförande i stadsområden Norr. Ordförandeposten i stadsområden är en av de ordförandeposter som Vänsterpartiet tillsätter i det rödgröna samarbetet. Anders Andersson har tidigare suttit i som vice ordförande i stadsområden centrum som numera ingår i stadsområden norr tillsammans med Kirseberg.

– Jag är glad men också bekymrad. När SD och borgarna fällde Vänsterpartiets och regeringens budget så drogs drygt 60 miljoner kronor från äldreomsorgen i Malmö, det får stora konsekvenser. Stadsområdena har redan idag ett skriande behov av mer resurser. Nu ser vi inte ut att kunna öka bemanningen och kvaliteten inom äldreomsorgen som så väl behövs. Det är mycket beklagligt. Jag önskar att kommunledningen nu gör en omprioritering, säger Anders Andersson (V), nyvald ordförande för stadsområde Norr.

Anders Andersson har varit politiskt aktiv sedan 1979. Han arbetar som undersköterska brinner för äldreomsorgen och frågan om kommunen som arbetsgivare. Till ersättare i stadsområden norr valdes Gunnel Sunesson (V) och Christer Larsson (V).

Den budget som nu har röstats bort av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, och därför inte kan genomföras innehöll satsningar, som vi i Vänsterpartiet anser är avgörande för att ta de första stegen mot ett mer rättvist och solidariskt samhälle.

Här är listan på Vänsterpartiets reformer som vi förhandlade in i regeringens budget. Vänsterpartiet prioriterade två saker i förhandlingarna: En välfärd att lita på och Minskade inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Det här blev resultatet:

En välfärd att lita på:

 • 5 000 fler undersköterskor i äldreomsorgen
 • Satsning på förlossningsvården
 • Gratis läkemedel till alla barn
 • Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen
 • Permanent stöd till kvinnojourerna
 • Lägre taxa i kulturskolan

Minskade inkomstskillnader:

 • Höjt underhållsstöd med 300 kronor per barn och månad
 • Sänkt skatt för pensionärer
 • Höjd sjuk- och aktivitetsersättning
 • Höjt bostadstillägg för pensionärer
 • Höjt tak och golv i a-kassan
 • Höjd socialbidragsnorm för barn

Hela budgeten, med dessa V-reformer, har nu SD och Alliansen röstat bort och vi går nu mot ett nyval. Vänsterpartiet är garanten för en tydlig vänsterpolitik.

Varje röst är viktig om dessa och andra viktiga reformer ska kunna genomföras, kom med i valarbetet du också!

Läs mer:

Sara Svensson är gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne. Här är hennes tal från manifestationen.

OBS! Det talade ordet gäller!

 

När jag blir sjuk ska jag kunna lita på en god vård. Jag ska inte behöva slå mig fram, leta mig fram och själv värdera olika vårdinrättningars kvalitet eller utbud. Sjukvården är inte en marknad och fungerar inte som en marknad. När jag blir sjuk ska jag vara trygg i vetskapen att min vårdcentral kan lotsa mig rätt. Att personalen har tid att prioritera min åkomma och ge mig rätt vård, efter behov.

Så är det inte idag. Vi har fått en framtvingad marknad där vi ska vara kunder med livet som insats. Vi har fått vårdval där vi förväntas välja och vraka. Friheten sägs vara oändlig. Och jag får magknip. Friheten är de stora företagens. Det är de som kan etablera sig i västra delarna av vårt Malmö och tjäna pengar på att erbjuda vård till resursstarka grupper medan vi andra är hänvisade till det som blir kvar.

Vänsterpartiet vill en sjukvård där behoven är i centrum. Klassamhället har inget i vården att göra. Liberal efterfrågan där de som skriker högst får hjälp först vill jag skicka ut med badvattnet och istället – sjukvård åt alla efter behov.

En demokratisk vård där personalens kunskap tas tillvara och politikens styrning siktar mot just det – att människors behov kommer i centrum.

Vänsterpartiet vill ta tillbaka vårdvalen på sjukhusen. Vi vill demokrati.

 

När jag känner en knöl i bröstet ska jag veta att jag har tillgång till undersökningar – oavsett storleken på min plånbok. När jag bli kallad till cellprovsundersökning ska inte ekonomi för avgöra. Så är det idag. Kvinnors hälsa hanteras styvmoderligt. Kvinnoklinikerna har skurits ner, endometriosteamet har försvunnit. Och än en gång bekräftas att kvinnors hälsa är lite mindre värd. Vi förväntas klara lite mer smärta. Det får liksom ingå i konceptet med en livmoder.

Detta är inte acceptabelt. Därför vill vi ta bort alla avgifter. Att upptäcka cancer och cellförändringar i tid är inte förbehållet de välbeställda i vårt samhälle.

Idag ger jag skånsk sjukvård underkänt när det gäller tillgången till en jämlik och jämställd hälsa.

 

Vi lever i ett hårt och kallt samhälle. När riksdagsbudgeten som Vänsterpartiet förhandlat med S och MP föll i veckan, föll också en tår längs min kind. Inte för att den budgeten var så strålande socialistiskt bra, men den budgeten var faktiskt den första på länge som innehöll satsningar för oss. Alla vi som inte har tjänat storkovan på jobbskatteavdragen och som inte håvar in barnens poolleksaker med hjälp av en RUT-tjänst.

En tår föll längs min kind för att jag tänkte på alla barn som nu inte får sina mediciner avgiftsfritt. En tår föll när jag tänkte på alla äldre här i Malmö och i Sverige som inte får en bättre hemtjänst där personalen har fler kollegor och som hinner stanna på en kaffe och ett samtal. Jag tänker på mina vänner som är gravida. Som nu inte får den så välbehövliga satsningen på förlossningsvården som födande och barnmorskor och undersköterskor så väl behöver. Den satsning som skulle göra det möjligt att faktiskt få ha en barnmorska per förlossning istället för som nu när det är som värst – då man blir hjälpt av stressad personal som kämpar sitt yttersta, men helt enkelt har för lite kollegor.

En tår föll.

 

Men sen knöt jag näven.

Vi lever i ett hårt och kallt samhälle. Vi har en allians som är beredda att fälla solidariska budgetförslag med hjälp av rasister i vår riksdag, och en allians i Skåne som verkar beredd till samma.

Och mot detta ställer jag kamp för ett mer rättvist samhälle. Ett socialistiskt samhälle. Mot detta ställer jag oss, som sätter en tydlig vänsterpolitik i främsta rummet. För det är en politik från vänster som kan göra skillnad.

Det är när vi solidariskt via skattesedeln finansierar sjukvården som vi tar steg mot ett samhälle där könsorättvisor och klasskillnader minskar. Det är när vi solidariskt tillsammans kämpar som vi kan nå en jämlik och jämställd vård.

 

Och det är därför Vänsterpartiet vill höja skatten i regionen, precis som merparten av folk i det här landet. 60 öre mer i skatt skulle ge oss en primärvård där alla skulle kunna gå gratis till sin sjuksköterska. 60 öre mer i skatt skulle ge oss många fler vårdplatser och mer personal. 60 öre är ett stort första steg för att ge oss en vård att lita på. Tillgängliga för många fler och med en arbetsmiljö där personalen inte behöver stupa i säng när de kommer hem på randen till utmattningssyndrom.

De styrande i S och MP har valt sida. De väljer att förvalta och ha makten, men driva en mittenpolitik. Ett status quo. Det är deras val. De gick till val på att anställa 2000 nya personer i vården och skapa 300 vårdplatser. Det har vi inte sett röken av. De har valt styret.

Vänsterpartiet står alltid upp för en politik som utmanar högern och lägger skarpa förslag för att lösa den kris som sprider sig i den skånska sjukvården. En kris som bland annat inneburit att Skåne är den region som skurit ner flest vårdplatser på kortast tid i Sverige.

Målet för Vänsterpartiet är en jämlik och jämställd sjukvård och vi tänker inte ge oss. Vi som står här idag sänder en tydlig signal till de styrande i S och MP. Det krävs mer än så här. Vi kräver en politik som omfördelar resurser och makt från de som har till alla oss andra. Vi kräver en politik som ger personalen den arbetsro och arbetsmiljö som de förtjänar. Vi kräver en politik som ger oss en sjukvård att lita på.

Tack!

Sara Svensson, 6 december 2014

Läs mer:

Jonathan Pontén är läkare vid SUS och medlem i Socialistiska läkare. Här är hans tal från manifestationen.

OBS! Det talade ordet gäller!

Vården står idag för en ofattbar utmaning. Att med minskade resurser år efter år, en ökande administration och med en åldrande befolkning, uppnå en förbättrad folkhälsa. Det är egentligen inte riktigt en utmaning, det är en omöjlighet. Vi lever i en tid där sjukvården inte planeras och styrs av personal med kännedom och kunskap från verksamheten och verkligheten, utan av leanstrateger, mellanchefer och tjänstemän, som gör sitt absolut bästa för att sprida myten om att vi som samhälle inte har råd med en sjukvård tillgänglig för alla, oavsett klass. Vi som ett av världens rikaste länder, har inte ens råd att behålla samma vårdnivå som för tio år sedan. Trots fantastiska framsteg i diagnos och åtgärd av stora folksjukdomar som hjärta-kärl, lungsjukdomar och diabetes så kan vi faktiskt inte röntga bort en sviktande hemsituation. Vi kan inte operera bort ålderdom. Det finns inget nytt läkemedel som botar hälsoproblemen som ökande klassklyftor skapar.

På sjukhuset i Lund brottas vi ständigt med problemet vårdplatsbrist. Bristen på sköterskor är ett faktum. Ledningen spelar förvånad över varför det inte går att bemanna våra vårdavdelningar. Vi har ett återkommande problem att helgen närmar sig och vi måste skriva hem en fullbelagd fyrsal. Detta för att avdelningarna inte fått tillåtelse att fast anställa tillräckligt många sköterskor för att kunna bemanna hela veckan. Hur dessa patienter plötsligt blev väldigt mycket friskare inför helgen är en spännande fenomen rent medicinskt.

När effekterna av detta når ledningen i form av långa väntetider på akuten och överbelagda avdelningar så ser man inte till att förbättra arbetsvillkoren. Man anser att detta beror på att våra sköterskor på avdelningar och akuten har en snedvriden bild av vad arbete på ett sjukhus innebär.

Det erbjöds faktiskt nålsättningskurser som lösning på detta och skulden läggs på nyutexaminerade sköterskors falska förhoppningar om arbetsbördan.

Hur kommer det sig då att det är ett så stort tapp på erfaren personal? Har de nytta av en nålsättningskurs? Har inte våra sköterskestudenter fått en väldigt talande bild av verksamheten under sina år som praktiserande på våra stora sjukhus? Man påstår att det inte har något att göra med lön när det är något som påpekas gång efter annan. När problemen till slut är så stora att personal säger upp sig för att slippa känna att man dagligen bryter mot grundläggande vårdetik, då kallas man illojal.

När ska det framgå att våra verksamheter lider av felprioriteringar? Man börjar skära i verksamheter för att få ett incitament att bli mer ekonomiskt effektiva. Jag tycker verkligen att vi ska ha en effektiv verksamhet. Men dagens vård lider av perspektivbrist. Hur ekonomiskt är en missad blodförgiftning? Hur effektivt är en återinläggning dagen efter utskrivning? Hur rimligt är det med en veckas vårdtid som skulle kunnat vara två dagar om det fanns resurser för att sätta in en pacemaker?

Jag vägrar låta min bedömning av vårdbehov påverkas av tillgängligheten på vårdplatser, men personalen på akuten kommer att ha fullt upp med att ta hand om vårkrävande patienter som väntar på avdelning. Det gör att vi inte har tid eller plats att ta hand om nya patienter på akuten och väntetiderna blir långa. Vi kan helt enkelt inte arbeta effektivt och snabbt bedöma och behandla patienter som skulle kunnat gå hem, för vi tvingas utföra avdelningsarbete på akuten, något som var extremläge förr, men som nu händer varje vecka. På vårt intranät skrev man att effekterna av bemanningsproblemen under sommaren inte blev så stora. Detta var bara för att vi redan under våren gick på knäna, den bemanning som tidigare tillhörde problemen under semestertider är numera normaltillståndet.

Vi måste ha resurser för att ta hand om alla. Även de som inte har förmåga att välja rätt vårdentreprenör i ett oöverskådligt system. Vi måste ta tillbaka kontrollen över välfärden under 1900-talet byggde det samhälle vi lever i idag.

Det här är inte något som snabbt går att förändra. Det är en stor koloss som behöver byta fokus och synsätt på vad som är målet. Vi är inte en fabrik som levererar tjänster till kunder. Patienter inom vården ska inte kallas kunder. För det är inte patienten på vårdcentralen/sjukhuset som är kund. Det är det svenska folket som med sina skattepengar köper folkhälsa. Om vi för våra pengar istället för god folkhälsa, får överetablerade vårdcentraler i socioekonomiskt starka stadsdelar och vinstuttag istället för återinvesteringar i verksamheten. Då måste vi säga ifrån. Det är därför vi är här idag. För vi tror på en starkare välfärd som grundbulten i att förbättra Sverige. Det är välfärden som kan stödja den med sviktande hemsituation, det är välfärden som tar hand om våra äldre. Och det är en stark gemensamt finansierad välfärd som är den enda medicin som kan råda bot på våra ökande klassklyftor.

Jonathan Pontén, 6 december 2014

Läs mer:

Det är nu beslutat att ett nyval kommer att genomföras söndagen den 22 mars 2015. Vänsterpartiet sökte inte nyval. Vi stod bakom den budget som regeringen och Vänsterpartiet hade förhandlat fram. Det är en budget för  jämlikhet och rättvisa, för att minska skatten för pensionärer och öka den för bankerna och för att satsa på äldrevården, kvinnojourerna och de ensamstående kvinnorna med knappa ekonomiska marginaler. Nu är nyvalet ett faktum och vi står redo för att ännu en gång, den tredje gången på mindre än ett år, gå ut på gatorna och möta folket med vår politik.

Nu när vi går till extraval i mars ber vi din hjälp. Igen. Här är tre saker som du kan göra för en socialistisk, feministisk och antirasistisk framgång i valet:

1) Bli medlem i Vänsterpartiet

Det bästa sättet av stödja Vänsterpartiet är att bli medlem. Att bli medlem i Vänsterpartiet är att ta ställning för solidaritet och rättvisa, för feminism och socialism, mot rasism, kapitalismens utnyttjande av människor och miljöförstörande kortsiktighet.

► Bli medlem direkt på nätet (via vansterpartiet.se)

2) Skänk ett bidrag till valfonden

Ditt bidrag gör det möjligt för oss att trycka upp flygblad och affischer, snickra ihop valstugor och se till att vår budskap får genomslag. Du kan skänka genom SMS, bankkonto eller via autogiro.

► Läs mer om hur du kan skänka en gåva

3) Låna oss ditt engagemang, kunskap och nyfikenhet

Vi är flera hundra som är aktiva i Vänsterpartiet Malmö. Vår ambition är att alla som vill bidra ska kunna göra det, på sitt sätt. Det finns massvis med olika uppgifter redan idag, och har du några andra idéer så välkomnar vi det och hittar ett forum för att förverkliga det.

►Läs mer om hur du kan delta i valrörelsen med start idag!

Sara SvenssonHallå där Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

Sara Svensson, ny gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne, är en av talarna på Vänsterpartiets manifestation den 6 december.

Hur ser du på den ekonomiska situationen i Region Skåne?

– Nästa år ser bättre ut än vad vi tidigare har trott på grund av oväntade och tillfälliga inkomster. S och MP lägger en budget utifrån denna situation där de tar bort effektiviseringskravet – kravet att verksamheten ska spara 1 % per år – och de satsar lite grand. Detta räcker inte på långa vägar för att bygga upp en sjukvård att lita på.

Socialdemokraterna gick till val på massiva satsningar i sjukvården som de nu inte kommer att kunna genomföra. Hur ser du på det?

– Åren som kommer efter 2015 ser ekonomin sämre ut. Alla tomma vårdplatser på SUS är krisartad situation som behöver lösas. Det behövs också fler vårdplatser, mer personal och satsningar generellt. Det sistnämnda finns det väldigt liten täckning för i budgeten som S och MP lägger, säger Sara Svensson.

Vilka förslag kommer Vänsterpartiet lägga fram i sitt budgetförslag?

– Vår budget innehåller en välbehövlig skattehöjning och satsningar på fler vårdplatser och mer personal. Vår oppositionsroll kommer vi använda för att peka på vilken riktning som regionen borde ta för att på riktigt bygga en jämställd och jämlik sjukvård, avslutar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

Läs mer:

 

danielIdag har SD meddelat att de i riksdagen avser att rösta för alliansens budget. Satsningar på äldreomsorg, skola och kvinnojourer är hotade. Vänsterpartiets och regeringens förslag om bättre villkor för pensionärer, höjd a-kassa, borttagen stupstock i sjukförsäkringen och stopp för vinster i välfärden riskerar att gå om intet. Det får konsekvenser för välfärden i Malmö.

– Att SD har lekstuga i riksdagen får konsekvenser för Malmös barn och gamla. Viktiga satsningar på välfärden kan utebli. Det visar att SD är destruktiva för svensk politik, både genom sin rasism men också genom sin praktik. SD säger sig värna välfärden men när det väl gäller struntar de i arbetsrätten, skolan och pensionärerna. SD är ett högerparti och de som röstade på SD i Malmö har all anledning att känna sig besvikna, säger Daniel Sestrajcic (V), riksdagsledamot från Malmö.

– Risken är att viktiga välfärdssatsningar på kommunerna försvinner. Mitt löfte till malmöborna är att Vänsterpartiet kommer att arbeta hårt för att värna och utveckla välfärden, säger Hanna Thomé (V) .

För mer info, kontakta:

Daniel Sestrajcic, 0768-519 110

Hanna Thomé, 0709-134 661

Hanna Gedin, presskontakt, 0709-845 661