Det hörs i Malmö när Vänsterpartiet är på marsch – 5 600 personer deltog i årets rekordstora förstamajdemonstration. Huvudparollen var ”Rätt till arbete – tid att leva”. 

En av flera talare på samlingen vid Möllevångstorget var Benny, som bor i lägret på Industrigatan i Norra Sorgenfri:

– Vi är lika mycket människor som andra. Vi har kommit hit för att det inte är så bra i Rumänien. Vi har barn och familj hemma, och försöker få ihop pengar för att överleva. Vi kräver hjälp från Malmö stad med städning och toaletter, det är det minsta vi behöver för att kunna leva som normala människor. Jag hoppas att politikerna ska inse att vi är människor som de.

Benny (t.v.), EU-migrant från Rumänien

Benny (t.v.), EU-migrant från Rumänien

Vänsterpartiet är i opposition mot den styrande majoriteten i Malmö i den här frågan:

– Vi vill inte köra ut människor. Det är inte ett brott att vara fattig! sa Daniel Sestrajcic, ordförande för Vänsterpartiet Malmö.

Jeanette Stojic, Vänsterpartiets representant i kommunstyrelsen, pratade om de försämrade villkoren och den ökade otryggheten på arbetsmarknaden.

– Kapitalet kan slita och slänga med människor som de önskar. Aktieägare och bolagsägare håvar in pengar, besvärliga arbetare ratas för det finns alltid någon ny timmis att plocka in.

Jeanette Stojic

Jeanette Stojic

Vänsterpartiet vill ha rätt till heltid, ett slut på bemanningsföretag och delade turer. Jeanette Stojic hade ett tydligt budskap till Stefan Löfven:

– Sluta svamla och gör något. Avskaffa allmän visstidsanställning nu!

På torget uppträdde också den egyptiska protestsångaren Ramy Essam, som är Malmös första fristadsmusiker.

Ramy Essam

Ramy Essam

Det rekordstora demonstrationståget rörde sig sedan från Möllan genom stan mot Slottsparken, med slagorden ekandes mellan butikerna på Södra Förstadsgatan. I parken bjöds det på sol, fler tal, musikakter, matförsäljning, hoppborg och barnteater.

Först ut som talare var Ulla Andersson, feminist, förskollärare och vice ordförande för Vänsterpartiet, och hon levererade en nyhet:

– Idag får bankerna ett glatt besked om att de ska bidra mer till vår välfärd. Sverige ska få bankskatt – det ni!

De fyra storbankerna gör miljardvinster (30 miljarder bara det senaste kvartalet), är momsbefriade och delar friskt ut bonusar. Men nu har Vänsterpartiet alltså kommit överens med regeringen om att föreslå en bankskatt.

– Vi visar att Vänsterpartiet sätter dagordningen, vi prickar av reform efter reform. Vi gör skillnad!

Ulla Andersson

Ulla Andersson

 

Läs mer:

“Vi måste göra allt som står i vår makt för att stoppa TTIP”

Smaka på ordet – TTIP eller T-T-I-P om man hellre vill. Låter ju helt ofarligt handlar om – säger förespråkarna – att underlätta handel mellan USA och EU. Kan väl ingen vara emot.

Ändå samlas vi i hundratals städer över 450 städer och har samlat in närmare 2 miljoner namnunderskrifter i EU mot just TTIP.

För TTIP är inte ofarlig, är ingen schysst grej som hjälper oss att förbättra handel och absolut inget för oss som önskar en stark demokrati, en schysst arbetsrätt eller en välfärd att lita på. Oss som tycker att demokrati betyder folkstyre och inte storföretagsmakt.

Det finns många stora – riktigt stora problem – med TTIP och då menar jag inte bara att förhandlingarna pågår bakom stängda dörrar och att över 90 procent av alla möten och synpunkter som hämtas in i processen är från storföretag eller storföretagens lobbyister.

Låt mig ta upp ett par av dessa problem:

  1. Fackliga rättigheter och arbetsrätt hamnar under attack till förmån för företagens intressen. Ofta ansens fackliga rättigheter i denna typ av avtal vara ”handelshinder”. Redan idag ser vi stora skillnader i vilka rättigheter arbetstagare har i EU och USA. USA har exempelvis inte godkänt ILOs konventioner om föreningsfriheten och att förhandla kollektivt. Det måste vara upp till varje stat att själva besluta om hur arbetsrätten och reletionerna på arbetsmarknaden ska hanteras. Med TTIP riskeras detta ännu mer än idag med EU-medemskapet som också försämrat detta.
  1. Privatiseringarna ökar. Alla verksamheter som inte uttryckligen undantas kommer att kunna utsättas för marknadsliberalisering och privatisering. Det innebär också att länder som Sverige – som redan privatiserat mycket hälso- och sjukvård – inte kan ta tillbaka det i offentlig regi och ta bort vinstintresset trots att en majoritet vill det. Privatiseringar riskerar bli norm för många verksamheter. Det amerikanska riskkapitalbolaget KKR som äger Vardaga – som vi alla känner som skandalbolaget Carema – skulle kunna dra Sverige inför rätta om vi som Vänsterpartiet vill förbjuder vinsterna i välfärden.
  1. Demokratin hotas genom investeringsskyddet – ISDS – som innebär att företag kan stämma stater för förlorade vinster om nya lagar införs som minskar den vinst företagen räknat med.

Det är specialdomstolar som inte styrs av något lands rättsväsende eller lagar som fäller avgörandena. Och det här är inget skämt. Redan nu finns mekanismen i olika avtal och det har lett till 568 kända fall där företag stämt länder. Låt mig ta ett par exempel

Miljölagar ska kosta – miljöförstöring ska löna sig

Den mexikanska delstaten Guadalcazar vägrade låta den amerikanska firman Metalclad bygga ut en giftig avfallsanläggning eftersom den ödelade miljön och grundvattnet. Rimligt, tycker de flesta. Metalclad hävdade att det var en ”indirekt” expropriering och stämde Mexiko. Mexiko dömdes att betala 16 miljoner dollar i skadestånd.

Tjeckien räddade inte banker

Saluka Investments, ett nederländskt investmentbolag, stämde tjeckiska staten för att den inte räddat en bank Saluka ägde från att gå i konkurs. Tjeckiska skattebetalare åkte på 236 miljoner dollar i skadestånd.

Ecuador kastade ut oljebolag

Oljebolaget Oxy fick sina exploateringsrättigheter indragna i Ecuador efter att bolaget – i strid med kontraktet man undertecknat med ecuadorianska staten – sålt stora delar av exploateringsrättigheterna vidare till ett annat bolag. Ecuador dömdes ett betala ut svindlande 2,3 miljarder dollar i skadestånd. Summan blev så hög för att man räknade på vilka förväntade framtida vinster Oxy blivit utan.

Som bonus kan jag berätta svenska vattenfall har stämt tyska staten för att Tyskland vill fasa ut kärnkraften vilket gör att Vattenfall förlorar pengar. Tidigare har vattenfall stämt tyska staten för hårda miljöregler kring rening av brunkol. Tyska staten tvingades göra upp i godo och försämrade miljöregler blev en följd.

Ovanstående visar att stora delar av makten flyttas från folkvalda till multinationella företag vars enda intresse är att göra så stora vinster som möjligt.

Avtalet är ett direkt hot mot demokratin och ett effektivt sätt att stoppa eller försena lagar som är bra för miljö, klimat, folkhälsa och mycket annat.

Vi har tidigare lyckats stoppa avtal i denna riktning som ACTA, MAI-avtalet för att nämna två. Vi kan göra det igen. Vi måste sätta press på den svenska S/Mp-regeringen att inte agera för och driva på för ett TTIP-avtal.

Tyvärr måste jag säga att det är just så den svenska regeringen agerar idag där till och med den socialdemokratiske näringsministern Mikael Damberg skriver brev till EU-kommissionen och kräver att ISDS-mekanismen – investeringsskyddet – måste ingå i avtalet. Man tar sig för pannan.

Så nästa gång du hör ordet TTIP så är det dags att reagera. Det är inget ofarligt utan tvärtom livsfarligt.

Vi måste göra allt som står i vår makt för att stoppa TTIP.

Handelsavtalet TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, är ett avtal som just nu förhandlas mellan EU och USA.TTIP är ett hot mot demokratin, fackliga rättigheter, miljölagar, konsumenters rättigheter och mycket mer. Stora delar av de sociala rörelserna är mycket kritiska till avtalet.

Över hela Europa och i USA arrangerades aktiviteter i närmare 450 städer för att protestera mot TTIP. I Malmö arrangerade Nätverket för Gemensam Välfärd och Jordens Vänner en manifestation på Gustav Adolfs Torg. På manifestationen talade Vänsterpartiets riksdagsledamot Daniel Sestrajcic och riktade hård kritik mot avtalet och Sveriges regering.

– Det är chockerande att den svenska regeringen inte agerar mot TTIP utan att näringslivsministern Mikael Damberg istället skriver brev till EU-kommissionen och kräver att den hårt kritiserade ISDS-klausulen måste inkluderas i ett kommande avtal, säger Daniel Sestrajcic.

ISDS-kalusulen gör det möjligt för storföretag att stämma stater för förväntade uteblivna vinster i framtiden om stater exempelvis stiftar nya lagar som skyddar miljön eller folkhälsan. Exemplen är redan många i de avtal där ISDS-klausulen finns. Public Citizen har sammanställ en lista med case studier på några av de 568 kända fall där företag stämt länder. På Skiftets kampanjsida kring TTIP kan du läsa om några av dessa fall på svenska.

– Det finns många anledningar att vara emot TTIP som är ett avregleringsavtal som skyddar storföretagens vinster på bekostnad av välfärden, folkstyret och människors hälsa, säger Daniel, men en av de värsta delarna av avtalet är den långtgående ISDS-klausulen som kommer sätta demokratin ur spel och ge företagen ett enormt inflytande, fortsätter Daniel.

Vänsterpartiet är det enda partiet i Sveriges riksdag som är motståndare till TTIP-avtalet. Regeringen är trots Miljöpartiets deltagande anhängare av avtalet och arbetar aktivt för dess genomförande. Efter att ha sett att frågan väcker starka känslor också i Sverige och flera fackföreningar och organisationer närstående SAP så har även den socialdemokratiska partiledningen konstaterat i sina motionssvar att att man är emot den nuvarande ISDS-klausulen i TTIP.

– Den socialdemokratiska partistyrelsens motionssvar under galgen är välkommet, men räcker inte. Det krävs ingen reviderad klausul utan den behöver skrotas helt och hållet liksom flera andra delar av avtalet. Frågan är om det nuvarande avtalet kan räddas med tanke på att det i huvudsak arbetat fram i nära kontakt med storföretagen och dess lobbyister, avslutar Daniel Sestrajcic.

Arbetet mot TTIP fortsätter och i Europaparlemnetet är vänstergruppen de hårdaste kritikerna. Läs Vänsterpartiets broschyr om TTIP för en sammanfattning av kritiken mot TTIP.

Läs mer:

Vänsterpartiet är nu överens med regeringen om en reform som ger bidrag till alla barn i behov av glasögon. Reformen ligger i regeringens vårproposition och träder i kraft 2016. Den beräknas kosta 120 miljoner kronor per år.

– Glasögon bör ses som ett nödvändigt hjälpmedel och som en rättighet för barn. Föräldrarnas ekonomi – eller i vilket landsting man bor – ska inte avgöra om man får glasögon, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Glasögonbidraget som finns idag gäller för barn t.o.m. sju års ålder. Nu ser vi till att även barn och unga i åldern 8-19 år omfattas. Det finns flera rapporter bl.a. från Majblomman och Socialstyrelsen som visar på att behovet av reformen är stort. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, i folkmun kallad Malmökommissionen, lade i sin slutrapport fram ett antal förslag och rekomendationer för att minska fattigdom och ekonomisk utsatthet bland barn,

Andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll i Malmö är 32 procent, det visar Rädda Barnens årsrapport för 2014.

Landstingens bidrag för glasögon till barn skiljer sig stort i olika delar av landet. Det gäller såväl bidragsbelopp som vilka åldersgrupper som omfattas.

Beskedet välkomnas av Malmös folkhälsokommunalråd Martina Skrak (V)  som menar att det ligger väl i linje med Malmös arbete för att minska skillnaderna i hälsa.

– Jag är glad att vi nu ser en nationell politik för rättvisa och omfördelning, det kommer att få konkret betydelse för många av Malmös barn. Dagens besked innebär en politik för att minska klasskillnader i Sverige och i Malmö, säger Martina Skrak (V), folkhälsokommunalråd.

Läs mer:

Vänsterpartiet: “Glasögonbidrag till alla barn

Pressmeddelande från Malmö Stad: “Malmö välkomnar glasögonbidrag för barn

Stora bilden:

Photo Credit: KzAkabueze – ONEin12 via Compfight cc

s10_ElinRutqvistDe senaste åren har sjukvården varit i kris och det har gjorts stora nedskärningar. I valet förlorade den borgerliga femklövern (Alliansen+MP) makten och efterträddes av ett styre bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Märker du någon skillnad nu när S/MP styr i Region Skåne?

– Det är viss skillnad. Man har beslutat att ingen skall jobba var annan helg. Man har också gjort satsning för lönetillägg till sjuksköterskor inom vissa verksamheter där det saknas folk. Men jag tycker det borde vara en satsning på högre lön åt alla – både sjuksköterskor och undersköterskor. Då kanske fler väljer att jobba inom vården i framtiden.

Vilken är den viktigaste frågan just nu?

– De som sagts upp under borgerliga åren borde återanställts. Det är fortsatt tufft vad de gäller överbeläggningar och bristen på vårdplatser. Det krävs mer resurser och det är nödvändigt att höja regionskatten för att kunna satsa på sjukvården. Ett ökat personalinflytande tror jag är rätt väg att gå för att komma tillrätta med många problem.

På vilket sätt är kampen för en bra sjukvård en del av den feministiska kampen?

– För att sjukvården är en kvinnodominerad verksamhet. Och det är kvinnor som får betala med sina kroppar när man skär ner på vården och arbetsmiljön blir tyngre för oss som arbetar.  Det är dessutom oftast kvinnliga anhöriga som får ta hand om de patienterna i hemmet när sjukvården rustas ner. Underfinansieringen av förlossningsvården och svårigheten att få specialistvård för vissa kvinnosjukdomar är två exempel på hur nedskärningar som har slagit hårt mot kvinnors hälsa.

 

Läs mer:

 

Välfärd handlar om att göra saker gemensamt som tidigare har traditionellt varit kvinnors uppgifter. Exempel på det är omsorgen om äldre och barn som i alla tider varit kvinnans uppgift men som genom välfärdsstaten gjorts till ett gemensamt ansvar. Att bygga ut välfärden är därför en viktig del av Vänsterpartiets feministiska politik. Under de senaste åren har 30 000 platser skurits bort inom äldrevården och de som istället får stå för omvårdnaden av anhöriga är oftast kvinnor.

– Nedskärningar innebär att det vi tidigare gjort tillsammans ska nu lösas individuellt. När välfärden brister vet vi att det är kvinnorna som får ta smällen, säger Martina Skrak.

Det som händer i praktiken är att kvinnor tvingas går ner i tid på sitt jobb för att ta hand om anhöriga. För de som tvingas arbeta deltid kommer det på sikt att innebära lägre pension och sämre ekonomiska villkor. Vänsterpartiets förhandlingar med regeringen om en nationell budget hösten 2014 skulle ha inneburit 60 miljoner kronor extra för Malmö Stads del – om det hade röstats igenom. De borgerliga och Sverigedemokraternas beslut att fällde budgeten innebar också stopp för denna nödvändiga investering.

Välfärdssektorn har också en nyckelposition som arbetsgivare. Ungefär 80 % av de som arbetar inom kommuner och landsting är kvinnor och undersökningar visar att kvinnor har sämre arbetsvillkor och i högre grad har osäkra arbetsvillkor. Martina Skrak berättar att Vänsterpartiet har prioriterat arbetsgivarperspektivet och har drivit igenom en målsättning som säger att Malmö Stad ska vara jämställt till 2020. Och arbetet är i full gång:

– Ett exempel på vad vi gjort som arbetsgivare är att höja lönen med 1000 kr i månaden för kvinnodominerade yrkesgrupper. Vi såg att kvinnodominerade yrken som socialsekreterare och vårdbitråden hade en lönesättning som var lägre än motsvarande yrken med likvärdiga krav på utbildning och ansvar som var manligt dominerade. Ett annat exempel är att vi nu sett till de som arbetar inom vård och omsorg ska få tillgång till arbetskläder. Inom de tekniska yrkena anses det som självklart att få arbetskläder. Varför är det inte det inom till exempel hemtjänsten? frågar sig Martina Skrak.

Förändring möter motstånd

Fortfarande år 2015 finns det en stor ojämlikhet mellan kvinnor och män. Även om alla partier i teorin ställer upp på målsättningarna om jämställdhet möter feminister hårt motstånd. Martina Skrak menar att det finns en skillnad på vad man säger och vad man gör och att feministiska reformer kräver hårda strider – både i parlamenten och utanför:

– Självklart möter vi motstånd, hade vi inte gjort det hade vi redan haft ett jämställt samhälle. Det är när vi lägger konkreta förslag som protesterna kommer. Välfärdsfeminism handlar om omfördelning av makt och resurser vilket hotar de som sitter på makten idag. När vi höjer kvinnors löner protesterar man. När vi lägger förslag om fortsatt genuspedagogik vill Folkpartiet ställa sig på bromsen.

Vänsterpartiet är Sveriges första feministiska parti och Martina Skrak menar att vänstern ”har visat att vi går från ord till handling”. Vänsterpartiet är också ett socialistiskt parti som menar att frågor om klass och ekonomi måste kopplas till frågan om kön och jämställdhet. Fördelningen av det obetalda hemarbetet är ett exempel på när det blir viktigt. Regeringen Reinfeldt gav de rika skattelättnader i form av RUT-avdrag för att låta en annan kvinna sköta hemarbetet, istället för att dela på det jämställt. Martina Skrak menar att det är nödvändigt med en klassmedveten feminism som tar plats och utmanar.

– Jag brukar säga att det är viktigt med feminister vid makten. Förändring betyder att vi som kämpar för kvinnors rättigheter behöver finnas där makten finns och fortsätta driva det feministiska arbetet. Jag som jämställdhetskommunalråd i Malmö sitter här på grund av att det finns en stark feministisk rörelse i Malmö och Sverige som har drivit dessa frågor.

Tid att leva

Kravet om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön har funnits länge men har fått förnyad kraft. Många menar att nästa stora feministiska reform innebär att ta striden om arbetstiden. Flera kommuner och landsting har börjat med försöksverksamhet kring 6 timmars arbetsdag och flera har fått stor uppmärksamhet. Bättre arbetsmiljö, nöjdare personal och större arbetsglädje är några effekter av en förkortad arbetstid. Då förslitningsskador och sjukskrivningar är vanligare hos kvinnor vore en arbetstidsförkortning en efterlängtad feministisk reform.

– Kvinnor tvingas idag betala själva för sin arbetstidsförkortning genom att man tvingas går ner på deltid för att orka med. Vi har diskuterat möjligheten att starta en försöksverksamhet i Malmö men vi behöver också en nationell lagstiftning. Kostnaden skulle bli ungefär samma som dagens ROT- och RUT-avdrag. Sextimmarsdagen är en feministisk frihetsreform.

Öppen för diskussioner

Vänsterpartiet har startat en feministisk linje. Tanken är att vem som helst ska kunna ringa och ställa frågor om feminismen och vad Vänsterpartiet gör i Malmö. I andra änden svarar jämställdhetskommunalrådet Martina Skrak. Det är alltså en direktlinje till Malmös mäktigaste feministiska politiker.

– Jag tror att det är oerhört viktigt att vara tillgänglig och vara öppen för diskussioner och förslag om hur vi kan fortsätta framåt i det viktiga arbete vi gör. Jag är övertygad om att vi tillsammans har både kraft och kunskap att bygga jämställd stad, avslutar Martina Skrak.

 

Läs mer:

Jag minns när och var jag blev feminist. Det var på en stadsbuss i Lund någonstans i närheten av Lundagård. Jag var fjorton år och insåg plötsligt att busshållplatser, gator och torg var uppkallade efter män och att jag och mitt kön knappt fanns representerat i den offentliga miljön. Det var min uppenbarelse och i min kropp formades en fråga:

Vad gör det med en människa att vara osynlig?

Genom feminismen fick jag ett verktyg att se och förklara orättvisor. Varför jag som sprallig åttaåring inte fick spela match med mitt fotbollslag trots att jag var målspottaren. Det var ju ett pojklag och jag var uppenbarligen tjej. Varför tjejlaget, som jag senare gick med i, fick träna på en sunkig, lutande plan utan belysning och på usla tider. Varför skoltiden gick åt till att behaga och försköna, banta och förgöra. Varför jag uppmanades undvika män och mörka gränder. Varför jag idag behöver uppmärksamma ojämställdheten med denna text.

Vi skolas tidigt in i våra könsroller. Rosa och blått, söt och stark, mjuk och hård, känslosam och intelligent. Könsrollerna ger oss olika förutsättningar i livet. Med könet följer förväntningar.

Eftersom kvinnor tar ut 75 % av föräldraledigheten så påverkas arbetsgivarens förväntningar på alla män och kvinnor. Det är en av anledningarna till att kvinnors arbete nedvärderas – att vi går miste om en lön motsvarande 3 miljoner kronor per livstid och livsöde. Kvinnor jobbar också i större utsträckning deltid och i låglöneyrken. Saker som naturligtvis påverkar pensionen och hela våra liv. Att hälften av alla kvinnor som går i pension blir fattigpensionärer och lever på mellan 5000 och 8000 kronor i månaden efter skatt är upprörande men också logiskt.

Vi växer upp i ett patriarkat där män som grupp har mer makt att påverka samhället och sina livsöden än kvinnor som grupp.

Men patriarkatet är ingen naturlag. Genom att organisera mig för kvinnors rätt till makt och inflytande har jag också sett att en förändring är möjlig. Det är en kamp som inte har några gränser. Förtrycket tar sig olika uttryck men i grund och botten, oavsett var, så kokar det ner till en och samma sak. Män som grupp har högre status och mer makt än kvinnor som grupp.

Det handlar alltså om makt. Att våra möjligheter till ett gott liv inte ska avgöras av vad en har mellan benen. Det handlar om människors lika värde. Därför är jag feminist.

Hanna Gedin

Kommunfullmäktigeledamot (V)

Läs mer:

Idag är det fyra år sedan de blodiga striderna började i Syrien. Idag skulle flera tusen barn ha varit på väg till skolan med ett leende. Men idag är det istället tusentals mammor som sörjer sina döda barn. Föräldrar som mist sina döttrar och söner, systrar som sålts av terrorgrupper som slavar på torgen. Oskyldiga män och kvinnor som förlorat sina liv i konflikterna, som tvingats fly från sitt ursprung och sina rötter.

Idag står världen på läktaren och tittar på dessa människor. som den har gjort i fyra långa år. Vi känner skam över dagens samhälle och omvärld som inte agerar utan tvärtom varit bidragande till den akuta situation Syrien idag befinner sig i. I Sverige och i många andra länder firas FN-dagen och vi lovar varandra att aldrig drabbas av det världskrig Europa led av för över 70 år sedan. Samtidigt blunder vi för ett pågående folkmord och kallar det för intern konflikt.

Men ännu är vi inte förlorade. Ännu finns det hopp för oss att agera mänskligt och börja se ansiktena som flimrar förbi på TV som riktiga människor. Människor som lever kvar gömda efter kameran stängs av och reportern åker hem. Efter mycket långt och hårt arbete från solidaritetsrörelserna i Sverige så har den nya regeringen tagit de första viktiga stegen: i erkännandet av Palestina och genom att under press avsluta det militära samarbetsavtalet med den medeltida diktaturen Saudiarabien. Vi hyllar dessa två beslut men understryker att det inte räcker. Genom dessa beslut har vi börjat och vi kan bli ett föredöme. Det kan bara vara de första stegen. Låt oss omedelbart ta flera steg och visa vår solidaritet. Låt oss bidra till att stoppa förtryck och inte minst folkmordet som pågått i Syrien i fyra långa år.

Sverige kan och måste agera mänskligt i relation till alla de flyktingar som tvingas fly och som kommit till Sverige. Vi ska ge alla syriska flyktingar ett bra mottagande och se till att det finns möjlighet till snabb SFI-undervisning, skola till barnen och arbete att gå till. Sverige måste ordna bra boenden och korta alla asyltider.

Omvärlden kan bidra till ett stopp på konflikten genom att omedelbart stoppa vapentillförseln till området, genom att isolera diktaturen politiskt och ekonomiskt. Sätta press på de länder som tjänar på att Syrien fortsätter sönderfallet och att det sekteristiska våldet eskalerar. Utrota de baser och det ekonomiska flödet som gör terrorgruppen IS starkt.

Vill Sverige vara en röst för fred och frihet i världen kan vi inte exportera vapen till diktaturer eller länder som stödjer diktaturer. Den dubbelmoralen måste omedelbart upphöra. Vi ska alltid stå på den sidan som arbetar för fred, frihet och rättvisa för folken.

Lina Al-Nahar & Daniel Sestrajcic

Vänsterpartiet Malmö

Photo Credit: FreedomHouse via Compfight cc

Tisdag den 24 mars ordnar Vänsterpartiet Malmös feministiska utskott ett öppet möte. Emma- Lina Johansson som  är sammankallande i utskottet, berättar mer.

1) Varför ordnar ni ett öppet möte?

Vi ordnar ett öppet möte med Feministiska utskottet för att vi vill att fler ska organisera sig i kampen. Det är en möjlighet för alla som tänkt “jag borde göra något”, alla som är nyfikna och intresserade, att komma på ett första möte, träffa andra feminister och höra vad en som intresserad av en antirasistisk och klassmedveten feminism faktiskt kan göra i organiserad form.

2) Berätta lite mer om utskottet, vad har ni gjort?

Under 2014 har vi bland annat ordnat feministiska kampanjer, arrangerat en förskoledag i parken för att prata politik med småbarnsföräldrar, hållit feministisk studiecirkel, och inlett kunskapsutbyte med kvinnoföreningar i Malmö.

3) Vad händer mer för feministiskt i år?

I år har vi pratat politik på gator och torg, vi kommer att arrangera gatufesten B**** Slap returns och fortsätta samarbetet med kvinnoföreningar samt det internfeministiska arbetet. Vill en vara med och påverka vilka feministiska arrangemang som vi borde göra tycker jag att en ska komma på mötet den 24 mars.

Läs mer:

 

 

 

Det var ett strålande vårväder som mötte 8 marsdemonstranterna i år. Årets demonstration på den internationella kvinnodagen var på speciell på många sätt – inte minst för att det är exakt ett år sedan det nazistiska knivdådet som har präglat den feministiska rörelsen i Malmö. När den utsatta samlingsstiden kl 13 hade slagit var Gustav Adolfs Torg fullt och konferenciern Busi Dimitriu hälsade alla välkomna.

Först ut att tala var Amela Hodzic (S), Katerin Mendez (FI) och Nils Karlsson (MP) innan tåget ställde upp inför marchen uppför gågatan och mot Folkets Park. När räknarna hade gjort sitt jobb visade det sig att förra årets rekorddeltagande på 1800 personer hade överträffats; 2300 människor hade i år gått med i tåget. Av dessa gick ungefär 1000 personer i Vänsterpartiet och Ung Vänsters block. 

Väl framme i Folkets Park talade Rossana Dinamarca och fokus låg på en jämställd föräldraförsäkring:

– Det finns dom som tycker att det är en fråga som är upp till familjerna att avgöra hur de vill göra med uppdelningen. Men de val som enskilda familjer gör påverka alla kvinnor – också de som inte vill ha barn eller de som tänkt dela jämställt. Den rådande föreställningen om vem som har huvudansvaret för barnen, och som backas upp av hur det ser ut med fördelningen av uttaget av föräldradagarna, påverkar kvinnors hela livssituation.

– En regering som gör anspråk på att vara feministisk måste våga mer än att bara införa ytterligare EN så kallad pappamånad. Det är inte kvotering i bolagsstyrelserna som kommer att skaka om strukturerna.

Övriga talare i Folkets Park var Sara Khatemi, SSU, Nicole Voigt, Ung Vänster, Sally Wahlstedt, Unga feminister och Ikhlas Ramadan, Internationella arabiska kvinnoföreningen. 

Sammantaget en dag som gav styrka och pepp i det fortsatta feministiska arbetet som en feministisk omfördelningspolitik.

Läs mer: