Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett stort problem. Trygghetsboende är boende för den som är 70 år eller äldre, har en känsla av otrygghet eller ensamhet och ett behov av service. I Malmö finns endast tre trygghetsboenden. För två av dessa krävs det en hög pension för att kunna flytta in, för det tredje boendet är det istället flera års kö. Det saknas idag trygghetsboende för pensionärer med låg eller medelhög pension. Bostadsmarknaden kommer inte att lösa problemet då nybyggda trygghetslägenheter har för hög hyra.   (more…)

Äldre är en grupp med olika behov av boende och omsorg. Det behövs inte bara olika boendeformer för att möta detta, utan även olika typer av bistånd från kommunen.

När vårdbehovet är stort erbjuder kommunen idag så kallat “särskilt boende” som bistånd. Men när äldre med litet vårdbehov idag upplever att det inte längre är tryggt att bo kvar hemma eller när man lider av isolering i sitt hem finns i Malmö inget bistånd att ge.

Biståndsbedömt trygghetsboende är dock möjligt att införa som en mellanform, mellan det egna hemmet och särskilt boende. Det erbjuder gemensamma måltider, aktiviteter och umgänge för äldre i behov av detta. Detta oavsett storleken på pensionen.  (more…)

Vänsterpartiet lämnade in en motion om att kvalitetshöja Malmös cykelbanor. Den fick avslag, inte för att tekniska nämnden tyckte den var dålig, utan för att tekniska nämnden redan ansåg att de arbetar i enlighet med motionen. Vänsterpartiet vill med motionen förbättra Malmötrafikanters möjligheter att ta sig runt säker i vår stad.

Vi benade ner det till fem viktiga punkter.

 • Att enkelriktade cykelvägar ska finnas  båda sidor av ickeenkelriktade gator
 • Att cykelvägar inte helt plötsligt tar slut och leder ut i gatan eller leder över vältrafikerade bilvägar
 • Att tydligare skyltning, trafikljus och cykelföreträde sätts upp där brister identifierats
 • Att flera servicestationer sätts upp längs cykelvägarna
 • Att tillräckliga resurser öronmärks för denna upprustning av stadens cykelvägar

Några exempel varför motionen är viktig.

Disponentgatan: där en måste korsa vägen för att komma in på cykelbanan i båda riktningar, Konsekvens: cyklar stannar på Disponentgatan

Amiralsgatan: en märklig refug som ligger i en del av körbanan vid S:T knuts torg, så bilar måste väja in i vänster körfält för att komma förbi. Konsekvens: Cyklister måste svänga höger, eller cykla ut i körfältet på Amiralsgatan utanför refugen.

Mäster Henriksgatan: Där en mycket bra och välanvänd cykelbana som går mot trafiken på en enkelriktad gata, (något Malmö blivit rosade för) men utan tydliga skyltar och/eller markeringar. Konsekvens: Cyklist rundar hörnet från Sorgenfrivägen på Mäster Henriksgatan och frontalkrockar med en lådcykel som tror att det är en cykelbana för alla.

Kalendergatan, Malmborgsgatan: trotts att detta är den cykelväg som offentligt anges mot centralstationen så försvinner cykelgata och blir gågata, sedan en väldigt dåligt lagd kullerstensgata där det är med cykeln och ditt underliv som insats för att komma fram till centralen.

Konsekvens: Cyklister väljer att cykla på Djäknegatan i stället då det är både säkrare och hälsosammare.

Tekniska nämndens svarar att det är viktigt att tänka på Malmöcyklisteninvanda beteende. Vad är det egentligen tekniska nämnden lär ut för beteende?

De blandade budskapen att ibland är det hajtänder där cyklisten ska ge företräde mot fotgängare, ibland fortsätter övergångsställen över cykelbanor, ibland är där ett övergångsställe för fotgängare över cykelbanor och ibland inte. Ingen vet vad som gäller, otydligheten när cyklister och fotgängare ska dela yta skapar konflikter mellan de olika transportsätten, det är farligt, onödigt och en stad som Malmö borde göra bättre för sina medborgare.

När nu tekniska nämnden anser att detta är bra invanda mönster som de lär ut till Malmöborna så borde politikerna säga ifrån. Ställ er bakom vår motion för allas vår skull i trafiken. Bifall till Vänsterpartiets motion

Det behövs en ambitionshöjning vad gäller äldres villkor och en kvalitetshöjning inom äldreomsorgen. De problem och brister som äldre möter måste åtgärdas. Äldre, anhöriga och personal ska känna sig trygga med äldreomsorgen. Äldre ska ha inflytande över sin egen vård och omsorg, den ska utgå från den äldres önskemål. Så långt har Centerpartiet rätt.

Men vägen dit går inte via privatiseringar, utan genom att kommunen garanterar äldre en vård och omsorg som utgår från varje enskilds behov. Det behövs kontinuitet och tid hos personalen så att en förtroendefull relation kan byggas och bra kvalité skapas.  (more…)

Enligt Johan Rockström har minst fyra av de nio planetära gränserna redan överskridits – klimatsystemet, den biologiska mångfalden, landmiljön och användningen av näringsämnen – systemen riskerar nu att tippa över. Vi tycks göra planeten obeboelig för nästan alla former av liv och är på väg mot en ekologisk världskatastrof.

Ett av Malmö stads miljömål syftar just till att värna om och stödja den biologiska mångfalden genom att bevara och skydda naturen, att ta särskilt ansvar för hotade och sällsynt arter som lever i kommunen. Men detta mål är enligt den senaste miljöredovisningen ett mål som inte kommer att uppnås.  (more…)

Fler och fler organiserar sig för en rättvis och solidarisk värld. Vi i Vänsterpartiet Malmö uppmuntrar och stödjer alla dessa kamper. Vi själva kämpar till exempel mot katastrofal klimatpolitik och för bättre arbetsvillkor, mot rasism och för bättre skolor för våra barn. Det är så mycket som behöver göras. 

I en tid av högerpolitik, växande fascism och ekonomisk orättvisa, när motståndet är så akut nödvändigt, kan det vara lätt att tänka att studier inte hinns med. Men det är i studierna, mellan småkakor och kamraters nytänkande frågor, som vi har kraft och ork att drömma om en annan värld.  (more…)

Koldioxidutsläppen från SYSAV:s sopförbränning utgör den största utsläppskällan för koldioxid i Malmö. Utöver de hushållssopor som produceras lokalt så importeras även stora mängder sopor från utlandet till förbränningen. Eftersom soporna innehåller mycket plast så blir koldioxidutsläppen betydande. Detta är inte hållbart. Ska vi kunna stoppa jordens uppvärmning så måste koldioxidutsläppen minska, sopförbränningen minska och sopsorteringen öka. (more…)

Stadens olika mötesarenor är dess främsta verktyg för att möta invånare och få kännedom om deras behov och önskningar. Att placera dessa centralt medför både vinster och förluster.

Det är viktigt att komma ihåg att syftet med centraliseringen av medborgarservicen var att öka tillgängligheten och ge en likvärdig service till stadens alla invånare. Enligt kundnöjdhets undersökningen för Kontaktcenter 2019-2021 visar siffrorna på att den generella nöjdheten ligger över 80 %. vilket bör ses som ett bra resultat. Det är positivt att en samlokalisering med Statens servicecenter kan erbjuda möjligheten för medborgare att fysiskt besöka kontaktcenter. (more…)

Under lördagen den 29 januari höll Vänsterpartiet Malmö årsmöte. Mötet hölls digitalt med anledning av pandemin, men var välbesökt med drygt 100 deltagare och hälsningsanförande från bland annat vårt danska systerparti Enhedslisten, Hyresgästföreningen och Ung Vänster. Mötet antog också listor till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag. På plats ett till kommunfullmäktige valdes Emma-Lina Johansson, på plats ett till regionfullmäktige valdes Alexandra Thomasson och på plats ett till riksdagen valdes Malcolm Momodou Jallow.

– Detta känns jätteroligt och är samtidigt en stor personlig utmaning, men en utmaning jag antar ihop med kloka kamrater. Nu blir det lite extra roligt att göra valrörelse, säger Alexandra Thomasson.

– Jag är oerhört tacksam för det fortsatta förtroendet Vänsterpartiet Malmös medlemmar gett mig för att fortsätta föra deras talan inför Sveriges riksdag under den kommande mandatperioden. Jag ser fram emot att tillsammans med dem vinna det kommande valet och jag kommer att göra allt jag kan med deras stöd för att fortsätta bedriva en solidarisk, jämställd och jämlik politik, säger Malcolm Momodou Jallow.

Listorna till regionfullmäktige och riksdag fastställs formellt på Vänsterpartiets Skånesvalkonferens den 13 mars.

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet Malmös medlemmar har på årets digitala årsmöte valt Maria Dexborg till ordförande! Maria får förnyat förtroende efter att ha varit ordförande även föregående år.

1. Hur känns det att bli vald till ordförande i V Malmö?

Jag vill börja med att tacka alla medlemmar för det förnyade förtroendet! Det känns helt fantastiskt och att bli omvald! För mig är det ett kvitto på att jag under det gångna året har gjort något bra och rätt. För mig är ordförandeskapet ett väldigt ärofyllt uppdrag som jag har tagit och tar på allra på största allvar. Det har varit en utmanande tid att leda en partiförening i en pandemi, men jag anser i likhet med mitt parti i övrigt att vi socialister är grymma på att ställa om i tider av kris gällande prioriteringar och lägga fokus där behovet är som störst. 

2. Vad vill du arbeta för det kommande året?

Vi är inne i ett valår och jag ser framemot att leda Sveriges största Vänsterpartiförening i valrörelsen. Vänsterpartiet Malmö kommer att mobilisera för fullt för ett rött Malmö inför valet! Vi kommer att sprida vår vänsterpolitik i alla möjliga forum. Vi välkomnar såklart alla som vill vara med i vår kollektiva vänsterrörelse och driva valrörelse med oss! 

Jag kommer tillsammans med mina partikamrater bedriva en politik där vi lyfter olika viktiga politiska frågor som är av hög relevans för Malmös invånare. Malmö är en segregerad stad där klassklyftorna ökar likväl som den socioekonomiska utsattheten. Med vår vänsterpolitik vill vi skapa skillnad för de som drabbas genom att fortsätta kampen mot marknadshyror och bygga bort bostadsbristen med fokus på hyresrätter som folk har råd i. Vi vill bekämpa marknadsskolan, privatiseringen av vården och arbetsmarknaden. Vi har under pandemin kunnat se behovet av en fungerande och jämlik välfärd. Vår Vänsterpolitik skapar trygghet för människor. Detta då vi fokuserar på att praktisera dem mänskliga rättigheterna istället för vinster! Vi Vänsterpartiet Malmö ser hur normaliseringen av rasism drabbar stora delar av Malmös invånare dagligen och därför är det mer än någonsin viktigt att driva en politik som bygger på jämlikhet, medmänsklighet och solidaritet. 

Jag och Vänsterpartiet Malmö kommer fortsatt att driva en socialistisk, feministisk, antirasistisk politik som vilar på̊ en ekologisk grund. I praktiken innebär detta en jämlik skola och vård som varken är vinstdrivande eller i privat regi. Detta innebär att vi fortsatt kommer att föreslå̊ hållbara och långsiktiga lösningar när det gäller miljöpolitik. Med en förankring i rörelser inom civilsamhället kommer jag fortsatt att stötta arbetet för att stärka civilsamhället och för att Vänsterpartiet Malmö̈ skall fortsätta att vara rörelsens röst i de parlamentariska rummen! Inte minst kommer vi att stärka den fackliga rörelsen och fortsätta och göra allt i vår makt för att stärka anställningstryggheten!

3. Något du vill säga till medlemmarna?

Jag vill säga ett stort varmt tack till var och en av er för ert stöd och förtroende! Jag har som ambition att vi i styrelsen och arbetslaget skall stötta er medlemmar så att vi tillsammans kan uppnå önskvärda politiska förändringar som gör en positiv skillnad för de mest utsatta i samhället! Jag ser framemot att utveckla vår förening ytterligare och driva en grym valrörelse med er alla. Tillsammans skall vi synliggöra och praktisera vår grymma o vänsterpolitik där vinst inte går före de mänskliga rättigheterna!

Årsmötet har också valt en ny styrelse:

Till ordinarie ledamöter valdes:

 • Mats Billberg Johansson
 • Katarina Brännström (nyval)
 • Therese Hågerup (nyval)
 • Orwa Kadoura (nyval)
 • Beatrice Klein
 • Banesa Martinez
 • Sabrin Omar
 • Per-Erik Persson (nyval)
 • Love Rosén (nyval)
 • Conny Svenning (nyval)

Till ersättare valdes i ordningen som följer:

 1. Oscar Andersson (nyval)
 2. Pia Ljungqvist (nyval)
 3. Petra Grahn (nyval)
 4. Chris Brandon (nyval)