Idag deltog kommunalrådet Emma-Lina Johansson i en manifestation mot hat, hot och våld mot hbtqia+personer. I Spanien har en ung man vid namn Samuel Luiz slagits ihjäl för att han var bög. I Georgien slogs en pridedemonstration ner och Ungern är bara ett av flera länder som infört lagar för att begränsa hbtqia+personers liv. Här nedan kan du läsa Emma-Linas tal:

”Hej, jag heter Emma-Lina Johansson och jag är kommunalråd för Vänsterpartiet. Jag är också en av er, av oss, ett syskon i regnbågsfamiljen.

Idag sörjer vi. 

Vi sörjer det ofattbara att Samuel, vårt syskon, en människa, berövats sitt liv på grund av den den är. 

Vi sörjer det ofattbara att man vill förvägra oss rätten att leva våra liv som vi vill. Våra lustar ska inte finnas, våra kroppar ska utplånas, våra liv tillintetgöras. 

Filmer fladdrar förbi i mina sociala medier. Aggressiva män som klättrar på husfasader och sliter ner regnbågsflaggor. Hånar och hotar. Hatar. Slåss.

Rapporter om länder nära oss som infört hbtqfria zoner, begränsar liv genom lagar och förbud, förordningar. 

Här hemma sänder Rapport tal från Almedalen, även här vill partier begränsa våra liv genom lagar och förbud, förordningar. 

Rasismen, kvinnohatet och hbtqia+-fobin är det de har gemensamt, oavsett om de finns i Sverige, Ungern eller Spanien.

När högernationalister och fascister breder ut sig i Sverige, i Europa, i hela världen och marscherar in i våra parlament ska vi protestera, demonstrera och stå upp för våra syskons rätt att leva och leva sina liv som de vill. 

Idag sörjer vi. 

Imorgon organiserar vi oss. 

Vi organiserar oss mot hatet, mot hoten, mot våldet. Vi organiserar oss för varandra, i solidaritet med andra, för vår rätt att älska, leva, för våra lustars skull. För det vackra i livet.

Filmer fladdrar förbi i mina sociala medier. Hundratusentals människor i manifestationer mot hatet. I spontana regnbågsparader, i subtila protester. Alla sorters människor, skriker och dansar och lever. Älskar. 

Vår historia -och vår samtid – vittnar om styrka, mod och kärlek.

Våra liv är en kamp både nationellt och internationellt. Det är en kamp på liv och död, en kamp som måste inkludera alla och skapa allianser. 

Den bygger på lojalitet, solidaritet och gemenskap. På en vision om att en annan värld är möjlig. 

En värld där alla har samma rättigheter, en värld där alla är fria från förtryck.

Vi kämpar för att vi måste och vi gör det för att vi kan. Att vara en del av den kampen är större än allt. 

För Samuel. 

Tack.”

 

 

Bostad är en mänsklig rättighet – Men många av de som söker bostad idag har inte råd att flytta in i de nyproducerade hyreslägenheter som byggs i Malmö.

Ett sätt att få ner hyran på nyproducerade lägenheter är en hyressättningsmodell som det kommunala bostadsbolaget ÖrebroBostäder tagit fram. Modellen innebär att nyproducerade lägenheter prissätts precis som vanligt med hänsyn till produktionskostnaderna, men ges en tioårig rabatt som trappas ner från 30%, vilket är möjlig genom det låga ränteläget.  (more…)

Vänsterpartiet vill att fler vårdboenden ska drivas i offentlig regi. Det handlar om att demokratisera vården. För att uppnå detta krävs det politisk vilja. Vill vi ha fler privata vinstbolag som ska ta våra skattepengar och ge dålig vård och omsorg? Eller vill vi ha mer offentlig vård? Vänsterpartiet föreslår ett samarbete mellan Skånes kommuner för att driva mer i offentlig regi, övriga partier inklusive Socialdemokraterna, saknar denna politiska vilja. (more…)

I syfte att förebygga brott och att återuppbygga den upplevda tryggheten i Malmö förslår en moderat motionär att kommunstyrelsen utreder möjligheterna att utöka P-vakternas befogenheter och ge dem möjligheter att bötfälla för nedskräpning och klotter. Motionären hänvisar till Broken Windows– teorin och refererar till artikeln ”The spreading of disorder”, som publicerats i tidskriften Science. Studien visar att en nedskräpad plats lockade fler att fortsätta i samma spår. Broken Windows-teorin, eller snarare att den kopplas till mer repressalier gentemot medborgarna och aggressiva polisiära metoder, har också fått mycket kritik. Sambandet mellan nedskräpning och grövre brottslighet är inte enkelt och linjärt. (more…)

Det är politiska beslut som ska styra. Vänsterpartiet krävde i en motion att det ska finnas siffror i de kommunala nämndernas budgetar så politikerna kan besluta om hur skattemedel fördelas. Vi är idag glada att kommunfullmäktige höll med oss och att motionen bifölls. Framöver ska vi kunna ta politiska beslut som avgör hur mycket olika verksamheter ska få kosta. Beslutet stärker demokratin.

En detaljplan för Gottorps allé ska antas, vi ställer oss bakom planen utom i en del. Vi tycker planeringen med det som kallas fickparker är bra. Vi ser det av stor vikt att vi spränger in små grönområden i bebyggelsen. Problemet är att det nu anläggs energicentral och parkeringsplatser i dessa grönområden, hela syftet med dessa små parker förfelas med det. Vi föreslår istället att parkeringsplatser och energicentraler ska strykas ur parkerna.

757 miljoner kronor. Så mycket förväntas Malmö stad gå plus detta år, få över av sina budgeterade resurser, lägga på hög. Trots det har flera, föga förvånande kvinnodominerade, förvaltningar spar- och effektiviseringskrav på sig för att uppnå en budget i balans.

Vi står bakom kommunstyrelsens beslut att befria nämnder ansvar för kostnader relaterade till Covid-19, men hade önskat att styret velat gå längre. Deltidsarbetet är utbrett i kvinnodominerade arbetaryrken och det får ekonomiska konsekvenser för de som drabbas. Malmö stad hade som mål att heltid skulle vara norm den 31 maj i år. Så blev det inte. De resurser som behövts för att nå målen har inte tagits fram.  (more…)

Öppet möte om Marknadshyror 21/6

IKVÄLL kl 18:30 – Öppet möte om marknadshyror för Vänsterpartiets medlemmar

Vänsterpartiet har ställt regeringen Löfven inför ett konkret val för att stoppa marknadshyrorna: stryk alla förslag om att ändra i hyreslagstiftningen, eller gå in i förhandlingar med Hyresgästföreningen. Nu är det upp till regeringen att välja: att gå med på våra villkor och sitta kvar, eller vägra och stå utan de mandat som krävs för att regera.
Från partistyrelsen har vi Lisa ClaessonPål Brunnström och Hanna Gedin på plats för att berätta om läget och svara på frågor!
  • Datum: Måndag 21/6
  • Tid: kl 18:30
  • Plats: Innergården på Vänsterns hus, Nobelvägen 51b.
  • Vi följer restriktionerna, har munskydd och handsprit att tillgå.
För dig som inte kan delta på plats kan du lyssna på samtalet via zoom. Vi har tyvärr begränsad möjlighet att ta frågor från den digitala publiken!
Meeting ID: 889 8500 0200
Passcode: 432859

När Nooshi Dadgostar idag meddelade att Vänsterpartiet lägger en misstroendeförklaring mot statsministern blev det startskottet för att både intensifiera kampen mot marknadshyror och sätta igång förberedelserna för ett möjligt extraval. Vi är beredda, vi vägrar marknadshyror och vi stöttar partiledningen och Nooshi.

Regeringen har valt att ignorera Vänsterpartiets krav på att lägga ner utredningsförslaget om att införa fri hyressättning i nyproduktion, vilket var ett av villkoren V ställde redan när regeringen tillträdde 2019.

Vi återkommer så snart vi kan, hur vi ska mobilisera och aktivera.

 

Malmö den 17 juni 2021

Arbetsutskottet, Vänsterpartiet Malmös styrelse