Från och med den 1 januari 2010 ska friskolorna ha ännu mer av de kommunala pengarna, enligt ett lagförslag som den borgerliga regeringen lagt. Mer av skattebetalarnas pengar ska hamna i privata fickor.

Redan idag så får de s.k. friskolorna mer pengar per elev än de kommunala skolorna – för det säger lagen. I t.ex. Limhamn (där många av Malmös friskolor ligger) får friskolorna 7 mkr om året av skattebetalarnas pengar och med det nya lagförslaget som börjar gälla i januari ska de ha 14 % till.

2007 delades 84 Mkr ut i vinst till ägare av de privata skolorna. Pengar som egentligen är skattepengar och som ska gå till elever och undervisning hamnade istället i företagens fickor.

Friskolorna innebär ingen ”frihet”, istället utarmar de den kommunala skolans ekonomi. Den kommunala skolan tvingas också hålla ständig beredskap att ta emot elever när ”fri”skolorna lägger ner eller flyttar. ”Fri”skolorna kan fritt etablera sig i kommunen utan att kommunen har något att säga till om.

I ”fri”skolorna har färre lärare behörighet än i den kommunala skolan. I ”fri”skolorna är lärartätheten lägre än i de kommunala skolorna. I ”fri”skolorna kan elever med handikapp och inlärningssvårigheter nekas gå, den kommunala skolan tar emot alla.

Friskola – frihet för vem? – Frihet för privata företag att stoppa skattepengar i den egna fickan kanske, men det är ingen frihet för eleverna varken för de som går i friskolan eller den kommunala.

Martina Nilsson (v)

Visst är det ett märkligt resonemang om att kommuner själva ska välja ifall man vill ta emot asylsökande eller flyktingar. Man kan ju fråga sig ifall det är fler grupper av människor som kommunen i så fall ska besluta om ifall man ska tillåta bo i kommunen?

Ett annat märkligt resonemang är att asyl- och flyktingpolitik är ett statligt ansvar, och med den motiveringen anser en del att kommuner inte behöver ta något ansvar. Förvisso är asyl- och flyktingpolitik ett statligt ansvar, och staten kan bli betydligt bättre på att ta det ansvaret.

Men det är ju helt orimligt att få för sig att kommuner ska kunna säga nej till att ta emot asylsökande eller flyktingar. Var man än ska bo under asyltiden, eller sedan man beviljats uppehållstillstånd, så måste man ju faktiskt bo i en kommun. Man kan ju inte sväva omkring några meter över marken, och var man än beträder vår jord i Sverige så trampar man ju på marken i någon kommun.

Anneli Philipson

Inte nog med att Vellinge, som är en mycket rik kommun, vägrar ta emot flyktingar. Nu protesterar man mot att flyktingar ens vistas i kommunen.

Många vellingebors och vellingepolitikernas fullständiga brist på medmänsklighet visar sig tydligt när det väcks helt vansinniga proteststormar mot ensamkommande flyktingbarn.

Jo, du läste rätt vuxna, välmående människor protesterar mot att ensamma barn som flytt från krig och förföljelse ens skulle få lov att befinna sig i deras kommun.

I Skånska dagbladet säger en vellingebo att han tycker att ägaren som hyr ut vandrarhemmet till boende för barnen spelar ryskroulette – för risken är att någon kan bränna ner det. Han oroar sig för vad en sådan brand skulle göra för Vellinges rykte. Ert rykte är redan att ni är mörkblå med allt tydligare stänk av brunt – och att man oroar sig för kommunens rykte snarare än barnens hälsa vid en brand spär bara på bilden av det räliga Vellinge.

Vänsterpartiet vill att en lagstiftning ska genomföras som gör samtliga kommuner i Sverige skyldiga att tillhandahålla flyktingmottagande. Och jag blir all mer övertygad om att detta är fullständigt nödvändigt. Med en lagstiftning skulle tjafset upphöra

– Det ska inte vara frivilligt för kommunerna att vara medmänskliga. Det ska inte vara frivilligt för kommunerna att vara inhumana.

Martina Nilsson (v)

se även Sydsvenskanoch gå in och rösta på Aftonbladet

Moderaterna i Malmö visade i helgen sitt rätta ansikte när ledande företrädare i massmedia kritiserade både att Sverige tar emot flyktingar och öppnade upp för ett samarbete med Sverigedemokraterna. Idag kan vi läsa i Sydsvenskan att den skånska kommun där Moderaterna redan sedan länge har tagit över Sverigedemokraternas främlingsfientliga och rasistiska propaganda, nämligen Vellinge, nu blivit upprörda för att 30 unga ensamkommande flyktingbarn ska få bo på ett vandrarhem i kommunen.

Moderaterna i Vellinge säger precis som moderaterna i Malmö att någon annan ska ta emot flyktingar men inte vi. De moderata företrädarnas uttalande är inget annat än ett uttryck för en stark främlingsfientlighet, där nu moderaterna försöker konkurera ut Sverigedemokraterna i jakten på högerväljarna.

Anders Skans (V)

Det moderata utspelet att samarbeta med Sverigedemokraterna i Malmö visar att höger är höger. Försöken att släta över i Sydsvenskan är lönlösa, det är uppenbart att Moderaterna i Malmö delar mycket av Sverigedemokraternas rasistiska åsikter. Moderaterna har redan förespråkat lokalt flyktingstopp, utgångsförbud med mera tillsammans med Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna liksom Moderaterna är högerpartier och att nu malmömoderaterna fiskar i de rasistiska vattnen är inget konstigt, de konkurrerar om samma högerväljare. För att motverka de öppet rasistiska åsikterna som såväl Sverigedemokraterna som malmömoderaterna för fram, behövs ett starkt antirasistiskt arbete.

Anders Skans (V)

När vi fattade beslut om budget för Malmö 2010 var vi tvungna att lägga ett sparbeting på 1 procent på alla kommunens verksamheter. Hade vi styrt kommunen själva hade vi hellre höjt skatten men ibland måste man kompromissa.

Men med tanke på regeringens ovilja att bromsa den ekonomiska krisen och att vi i Malmö faktiskt beslutade att underbalansera budgeten kunde köpa besparingarna.

Det känns därför bra att vi nu drar tillbaka 75 % av besparingarna på stadsdelarna. Det är ju där vård, skola och omsorgen ligger. Det har varit ett tufft år och det har genomförts en del riktigt dåliga besparingar i Malmö. Besparingar som en vänsterpartist har svårt att stå för. Så nu hoppas jag att tillskottet som kommer sent men ändå tillför stadsdelarnas budget ska underlätta och eliminera dåliga besparingar.

Men det är klart det skulle behövas ännu mer pengar och det måste var vänsterpartiets uppgift att noga följa vad som händer i verksamheterna och sätta stopp när det går överstyr. Det finns mer pengar och vi har redan gått ut tillsamamns med socialdemokraterna och sagt att vi återkommer med mer resurser i början av nästa år.

Idag ska kommunstyrelsen återigen besluta om att sälja ut Malmös mark. Detta är en av de frågorna vi är oense om i majoritet (s, v, mp). Vi reserverarar oss och s och mp får stöd av borgarna för att sälja.

Detta är oroväckande för framtiden. Att sälja marken gör att vi får in pengar nu men tappar rådigheten över marken på längre sikt. I regionen säljs en massa offentligt äga sjukvårdslokaler sen hyr regionen tillbaka.

Att sälja spisen för att kunna gå på restaurang är inte så klokt

Hanna Thomé

Stockholms tingsrätt har slagit fast att det är diskriminering att neka gravida med kraftig foglossning sjukpenning. En man med samma symptom hade blivit sjukskriven. Tingsrätten menar också att diskrimineringen från försäkringskassan nog varit ”oavsiktlig”.

Jaha ja, det är klart om vi tänker bort att det handlar om makt och maktsystem så blir kanske den mesta diskrimineringen av kvinnor ”oavsiktlig”. Det som tingsrätten kallar oavsiktligt skulle jag snarare kalla för en hierarkisk könsmaktsordning gällande så väl kvinnors ekonomiska beroende som synen på kvinnors kroppar och föräldraskap. Det finns många exempel på maktorättvisa gentemot kvinnor som handlar om kvinnors sämre ekonomi och att vi har huvudansvaret för hem och barn:

Kvinnor har ca 20 % lägre lön män

Kvinnor står för 82 % av det obetalda hushållsarbetet

46 % av LO kvinnorna arbetar deltid – de flesta ofrivilligt

Kvinnor tar ut 80 % av föräldraledigheten

Kvinnor lägger ner 35 timmar i veckan på hemarbete, män ca 20 timmar i veckan.I Barnfamiljer är fördelningen ännu värre kvinnor 50 timmar och män 25.

Kvinnors löneutveckling avstannar när familjen får barn medan mannens ökar. Det är dyrt att ha barn, särskilt om man är kvinna.Under en 10 – års period förlorar mamman 304 000 kr och pappan 10 000.

Det är bra att försäkringskassan blev fälld, att kvinnorna nekades sjukpenning är en del av ett större system, del av en större fråga. Att Sverige är jämställt är en bluff. Det behövs en feministisk politik, så att det inte det ”oavsiktliga” förtrycket av kvinnor får fortsätta.

Martina Nilsson (v)

Artikel i Sydsvenskan

Ett av vänsterpartiets krav och valfrågor var att det skulle startas en kommunalbostadsförmedling. Kravet har vi drivit under många år redan 2002 la vänsterpartiet ett förslag om en kommunalbostadsförmedling i kommunfullmäktige – ett förslag som då röstades ner av de andra partierna. Men nu när (v)i sitter med och styr i kommunen så har vi sett till att det också blev en bostadsförmedling.

Det är nu 13 500 som står i den kommunala kön och allt fler privata fastighetsägare visar intresse för att anmäla allt fler lägenheter till den kommunala förmedlingen.

Nu kan lägenheterna fördelas på ett mer rättvist sätt. Det är inte längre den med mest pengar och bäst kontakter som får lägenhet först utan det är kötiden som är avgörande. Vi har tagit ett litet men viktigt steg för att minska diskrimineringen på bostadsmarknaden.

Martina Nilsson (v)

Socialdemokraterna sa på sin kongress nej till att ta hem soldaterna från Afghanistan.

I Afghanistan slåss svenska soldater under Natos ledning. Nato, som samarbetar med de amerikanska invasionsstyrkorna. Invasionsstyrkor som gjorde ett fullständigt folkrättsvidrigt angrepp på ett av världens fattigaste länder. Och här är vi med och slåss. Sverige befinner sig i krig. Vi skjuter på civilbefolkningen och bombar byar. Infrastrukturen raseras och folk svälter och fryser ihjäl i krigets spår.

Redan under krigets första år rapporterade den afghanska kvinnoorganisationen RAWA om att över 50 000 svultit och frusit ihjäl som en konsekvens av ödeläggelse av infrastrukturen som Natos bombningar inneburit. Hur många civila offer som omkommit i Afghanistan är okänt efter som den amerikanska policyn “We don´t do body count” råder.

Sverige exporterar idag mer vapen per invånare än något annat land och är idag världens åttonde största vapenexportör. Granatgeväret Carl-Gustaf som utvecklades av Saab Bofors Dynamics har USA de senaste åren använt i Afghanistan och Irak för att nu bara ta ett exempel.

Sverige befinner sig i krig vilket också har skördat svenska soldater i Afghanistan. Och svenska soldater leder anfallsoperationer som dödar afghaner. Kriget strider mot folkrätt och svensk neutralitet.

Socialdemokraterna vägrar ta hem soldaterna, det är skandal och oerhört sorgligt. Vänsterpartiet är det enda parti som står upp för folkrätten och den internationella solidariteten. Vi kräver att soldaterna tas hem. Sverige ska inte befinna sig i krig.

Martina Nilsson (v)