Folkpartiets Christer Nylander försöker idag i Sydsvenskan försvara folkpartiets vilja att förbjuda barn med ett annat modersmål än svenska ämnesundervisning på modersmålet. Inlägget visar att en folkpartist är alltid kluven, han skriver å ena sidan att ingen ämnesundervisning ska få ske på modersmålet samtidigt vill han satsa på studiehandlening och läxläsning på modersmålet. Studiehandledning är ju just ämnesstöd på modersmålet. Vet han överhuvudtaget vad han pratar om?

När det gäller hans kommentar om att eleverna så fort de kan svenska tillräckligt bra ska de slussas in i ordinarie klasser och få undervisningen på svenska. Här kommer nästa kunskapslucka hos folkpartisten, enligt språkforskare så tar det många år ,5-8 år, att fullt behärska ett andra språk för lärande. Bara för att man kan delta i ett vardagssamtal på sitt nya språk kan man inte använda det till kunskapsinhämtning på en mer avancerad nivå. Konsekvensen av att inte få ämnesstöd på modersmålet är att de eleverna som kommer till Sverige under sin skoltid förlorar flera år av sin ämnesinlärning.

Kluvenheten i folkpartiet är enorm, att som centralt placerad folkpartist skriva att studiehandledningen ska öka ser vi som ett skämt när vi möter folkpartisterna i Malmö som hela tiden vill dra in det stödet.

Anders Skans (v)

I samband med att Davis cup-matchen mellan Sverige och Israel ska spelas i Malmö diskuteras en bojkott. (V)i anser att matchen ska bojkottas och det handlar om att de länder, vi ska ha kulturella, idrottsliga eller andra mellanstatliga utbyte med, måste respektera grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Israel som stat gör inte det därför vill (v)i bojkotta matchen.

Flera debattörer påstår att man inte ska blanda ihop idrott och politik, till exempel i Riksidrottsförbundet i dagens Sydsvenskan. Hur är det möjligt? Det är ju ett lika stort politiskt ställningstagande att ha ett idrottsligt utbyte med Israel som att inte ha det.

Under många år så bojkottades Sydafrika i idrottssammanhang, när Nya Zeelands rugbylandslag bröt den bojkotten resulterade det i en bojkott av OS 1976 i Montereal från flertalet afrikanska länder. USA och många andra länder bojkottade OS i Moskva 1980 för att Sovjetuionen året innan hade invaderat Afganistan. All internationell idrott är politik, vem kan förneka att Kinas OS-arrangemang var politiskt? Exemplen kan göras fler men en sak är säker idrott är politik. Vare sig man spelar eller inte spelar tennis mot Israel är det politik oavsett vad man påstår. Det intressanta är inte om det är politik utan vilken poltik det är.Bojkotta matchen!

Anders Skans (v)