För ett jämlikare Malmö

Idag spelar det alltför stor roll var du bor, vilken klassbakgrund du har, vad du heter i efternamn och vilket kön du tillhör för vilka möjligheter du har i ditt liv. Vi vill inte att det ska vara så. Vi vill att alla ska ha rätt att utforma sina egna liv. Politikens största uppgift är därför att minska klyftorna.

All vår politik, i kommunfullmäktige, i riksdagen, i EU-parlamentet och utanför parlamenten grundar sig i en ideologisk övertygelse som vi beskriver som socialism och feminism på ekologisk grund.

Vårt kommunalpolitiska program

I Vänsterpartiet Malmös kommunalpolitiska program hittar du våra förslag på hur vi vill lösa bostadsbristen, hur kvalitén i förskolan ska öka, hur vi vill skapa ett tryggare Malmö fritt från rasism och homofobi, hur vi vill göra Malmö till en mer jämställd kommun och mycket, mycket mer. Kommunalpolitiskt program 2022-2026 Vänsterpartiet Malmö.

Lästips 

Du som vill veta mer om Vänsterpartiets kommunpolitik i Malmö kan läsa mer här.

Kommunala budgetar: http://www.vmalmo.se/politik/vara-kommunala-budgetar/
Motioner inlämnade i Malmö kommunfullmäktige: http://www.vmalmo.se/motioner-i-kommunfullmaktige/ 
Frågor och interpellationer inlämnade i Malmö kommunfullmäktige: http://www.vmalmo.se/enkla-fragor-i-kommunfullmaktige/ 
Rapporter från debatterna i Malmö kommunfullmäktige: http://www.vmalmo.se/rapporter-fran-kommunfullmaktige/ 
Tillbaka från framtiden – en debattskrift om en vision för Malmö 2040: http://www.vmalmo.se/wp-content/uploads/2021/06/Tillbaka_fra%CC%8An_framtiden_Ho%CC%88gupplo%CC%88st-1.pdf