Lisa Claesson

Ordinarie ledamot i Vänsterpartiet Malmös valberedning, ersättare i partistyrelsen

Ordinarie ledamot i Vänsterpartiet Malmös valberedning, ersättare i partistyrelsen