Gunnel Lindgren

– Jag vill arbeta för ett jämlikt samhälle där människorna väger tyngre än pengarna och rätten till ägandet

Socionomstudenten Gunnel Lindgren gick med i Vänsterpartiet som ett nyårslöfte 2011 och har sedan dess varit aktiv i partiet i Stockholm och nu i Malmö. Gunnel är ledamot i valberedningen och i Henry Lindbergs stiftelse och tycker att antidiskriminering och sociala frågor är viktiga att driva politiskt.