Birgitta Ehlin

Birgitta Ehlin är ordinarie ledamot i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden