Sommarcafé: Utskottsmingel 24/8

I Vänsterpartiet Malmö är vi främst aktiva i olika arbetsgrupper, vissa kallas utskott. Det är i grupperna vi pratar politik, planerar kampanjer och delar flygblad tillsammans. Du kan vara med i vilken grupp du vill, de är inte valda av någon, utan bygger på oss medlemmars engagemang. Du behöver inte heller bara välja bara en grupp, utan du kan vara aktiv i flera, vara aktiv i olika under olika perioder eller inte vara aktiv i någon alls utan välja vara aktiv på annat sätt. Förutom de mer bestående grupperna finns det i partiföreningen även projektgrupper av olika slag, till exempel planeringsgrupper inför arrangemang eller kurser.

Vill du engagera dig mer i Malmövänstern? Kom på vårt utskottsmingel där aktivister från våra grupper berättar om sin verksamhet!


Datum: 24 augusti
Tid: 18:30-20:30
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51b