Socialpolitisk tipsrunda

Socialpolitik är ett brett begrepp som innehåller mängder av ämnen gällande vår välfärd. Vill du testa dina kunskaper om välfärdsfrågor i Malmö? Välkommen på socialpolitisk tipsrunda!
Bakom denna tipsrunda döljer sig siffror och fakta som berör och upprör, syftet med tipsrundan är att belysa de ämnen och grupper i samhället som ofta hamnar i skymundan. Vårt skyddsnät och välfärd bygger på socialpolitiska beslut vars uppgift är att skydda även de utsatta i samhället.
Med denna tipsrunda vill vi påvisa hur socialpolitiska beslut påverkar människors livsvillkor.
De socialpolitiska besluten grundar sig oftast på statistik och siffror. Det är viktigt att komma ihåg att siffror och statistik endast ger ett hum om en situation utifrån en viss frågeställning som kan tolkas på olika sätt. Det finns t.ex flera grupper som inte syns i Malmö Stads hemlöshetsrapportering såsom hemlösa EU-medborgare. Även om statistiken kan bidra med en generell bild – så är det viktigt att se människorna bakom siffrorna.
Vill du veta mer kring Vänsterpartiets socialpolitiska ställningstaganden? Du kan läsa Vänsterpartiets socialpolitiska program på nätet.
Är du intresserad av att gå med i Vänsterpartiet Malmös socialpolitiska utskott, kontakta Maria Aspman genom att maila till maria.aspman@hotmail.com
Vi erbjuder två tipsrundetillfällen, så du kan själv välja om du vill testa dina kunskaper.
  • Söndagen den 25 april kl 12-14
  • Lördagen den 1 maj kl 11-16
Plats: Möllevångstorget. Där vi finns på plats för att guida dig i hur du går till väga och ger dig penna och svarstalong.
Varmt välkomna!