Medlemsmöte med val av kommunalråd m.m.

På söndag 12 oktober kl 13:00-17:00 har vi medlemsmöte för Västerpartiet Malmö på Röda huset (Kvarnby folkhögskola) på Industrigatan 4 i Malmö.

På mötet ska vi välja:

  • Politiska sekreterare
  • Kommunalråd
  • Ordinarie och ersättare till kommunstyrelsen
  • Revisionen
  • Ombud och ersättare till Vänsterpartiet Skånes höstkonferens

Valberedningen har presenterat sina förslag till dessa uppdrag.

Vi kommer även att prata om partiets nationella budget samt resultatet kring samarbetet om Vinster i välfärden. Anders Nergaard kommer att berätta om arbetet med partiprogrammet.