Internationella kvinnodagen 2021

 

Feminism i välgång och kris

Internationell kvinno- och transkamp

6-8 mars – Ett helt digitalt arrangemang i dagarna tre. 

Vi livesänder från Vänsterpartiet Malmös Facebooksida

 


Lördag 6 mars: 

Feministiska utskottet arrangerar

Panelsamtal: Transhälsa

Tid: kl 11:00-12:00

Plats: Vi livesänder från Vänsterpartiet Malmös Facebooksida

Samtalet kommer beröra olika aspekter av att vara transperson i dagens samhälle, med fokus på hälsa. Transkampen är en självklar del av feminismen. Hur mår transpersoner i vårt samhälle idag? Den psykiska ohälsan är utbredd och vi vet att transpersoner ständigt blir diskriminerade. Hur ser bemötandet av transpersoner ut när det kommer till vård och hälsa? 

Paneldeltagare

 • Mac Velasquez – Ordförande för SQI Syd (Svenskt HBTQ initiativ) och har arbetat med Hbtq+ frågor på frivillig basis i över 15 år.
 • Kai Bergendal – Genusvetare, sociolog, juridikstudent, pedagog och transperson med funktionsnedsättning. Har som aktivist försökt förena transkamp med intersektionell rättighetssträvan och sjukvårdsrätt. Är intresserad av fördjupade samtal om hälsa och synen på ohälsa i byråkratiska Sverige.
 • Anna Stendin  – Trebarnsförälder, lastbilsmekaniker, förskolepedagog och ickebinär transperson. Till vardags jobbar den med utbildning på Antidiskrimineringsbyrån Uppsala.

 Moderator:

 • Tove Karnerud – Ordförande för Malmö Pride

 

Feministiska utskottet arrangerar

Panelsamtal: Rasifierade kvinnor- och ickebinäras hälsa

Tid: kl 13:30-14:30

Plats: Vi livesänder från Vänsterpartiet Malmös Facebooksida

Att vara normavvikande och rasifieras enligt vithetsnormen är något som påverkar vår hälsa på olika sätt. Lyssna till olika röster, tankar och upplevelser med fokus på rasifiering och hälsa.
Paneldeltagare
 • Nasra Hussein – Socionomstudent på Lunds universitet. Tidigare arbetat inom hälso- sjukvård och socialpsykiatri. Styrelseledamot i Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa.
 • Karl Yves Vallin – Projektledare på RFSL Newcomers Malmö och Förbundsordförande på Sveriges HBTQ + studenter. Msc. Psykologi, Lunds universitet
 • Camila Alexandra –  Icke-binär migrant från Chile, Sociolog, konstnär och människorättsaktivist från Malmö.
Moderator
 • Maria Dexborg – Ordförande för Vänsterpartiet Malmö och vice ordförande för Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa

Söndag 7 mars: 

Arabiska vänstern arrangerar

Panelsamtal: Arabiska kvinnor om flykt

Tid: kl 11:00-12:30

Plats: Vi livesänder från Vänsterpartiet Malmös Facebooksida

Samtalet behandlar sociala och kulturella utmaningar och möjligheter. Att integreras och samtidigt bevara sin identitet. Kampen för kvinnors frihet i hemlandet och kampen för jämställdhet över hela världen.

Samtalet sker på arabiska och svenska, med tolkning.

 

Paneldeltagare
 • Thoria El Shikh Mustafa
 • Ilham Shakhtour
 • Azhar Mehdi
 • Nabeela Ali
 • Nada Ali
 • Noura Milhim
 • Mahs Kadoura
 • Amani Yasin
 • Rim Said
Moderator
 • Yomn Kadoura – Arabiska Vänstern
 • Sabrin Omar Högelius – Arabiska Vänstern

 

Arabiska vänstern arrangerar

Panelsamtal: Palestinska kvinnor utmanar ockupationen och samhället

Tid: kl 13:30-15:00

Plats: Vi livesänder från Vänsterpartiet Malmös Facebooksida

Kvinnor med palestinsk bakgrund berättar om sin kamp för jämställdhet, vilka utmaningar de ställs inför när de kämpar med att befria hemlandet samtidigt som de lever i det patriarkala palestinska samhället. Hur kan en behålla sin identitet under tvingad och upprepad flykt, och samtidigt sprida medvetenhet för att bekämpa normaliseringen av Israels ockupation?

Samtalet sker på arabiska och svenska, med tolkning.

 

Paneldeltagare
 • Mai Habib
 • Sanaa Nejm
 • Lama Aldabbagh
 • Abeer Saleem
 • Arwa Abbas
 • Fatima Al Bach
 • Fatima Habbasch
 • Ilham Shakhtour
 
Moderator
 • Yomn Kadoura – Arabiska Vänstern
 • Sabrin Omar Högelius – Arabiska Vänstern

 

 


8 mars – Digital manifestation

Även om vi inte kan mötas i vår årliga demonstration genom Malmös gator kommer vi samlas tillsammans kl 18 i en digital manifestation! Där kommer vår konferencier sammanfatta helgens alla aktiviteter och presentera våra grymma talare från Vänsterpartiet och Ung Vänster. Vi ska göra vårt bästa för att vi alla ska känna gemenskap och hämta styrka och kraft i feminismens kamp även i år!

Tid: kl 18:00

Plats: Vi livesänder från Vänsterpartiet Malmös Facebooksida

Konferencier

 • Patricia Olsson Escalante

Talare

 • Maria Dexborg, Ordförande för Vänsterpartiet Malmö
 • Sara Svensson, Regionråd Vänsterpartiet Skåne
 • Elsa Andersson, Ung Vänster Malmö
 • Yomn Kadoura, Arabiska Vänstern
 • Emma-Lina Johansson, Kommunalråd Vänsterpartiet Malmö

 

 


 

Vill du hjälpa till med affischering eller måla banderoll? Anmäl dig i Zetkin!

Mer info om eventet och hur en kan delta finns på våra digitala kanaler på Facebooksida och Instagram

Varmt välkomna!


 

Illustration: Dotterbolaget

I samarbete med ABF