Bostads utskottet

Välkommen till Vänsterpartiet Malmös bostadspolitiska utskott!

Vi träffas digitalt och diskuterar aktuella bostadspolitiska frågor. På grund av rådande omständigheter sker alla möten digitalt via zoom.


Datum: 3 aug

Tid: Kl. 18.30-20.30

Var: Digitalt via zoom.

Länk: här