Arbetslivet, arbetarklass och antirasism

Socialism, feminism och antirasism, vi gör skillnad – men hur gör vi? En betydande del av arbetarklassen i Sverige består av rasifierade arbetare och att rasism finns bland arbetare, arbetsköpare och i samhället i stort. Men det gör också antirasismen.
Samtalet fokuserar på arbetarrörelsens förhållande till rasism och antirasism.
– Vad gör vi bra, vad gör vi fel och vad kan vi bli bättre på?
– Vad ser ni som de stora utmaningarna idag i kampen mot rasism, vilken roll kan arbetarrörelsen spela?
– Finns det speciella utmaningar för rasifierade arbetare?
– Vilken roll har fackföreningsrörelsen och vänstern för att förbättra arbetares villkor generellt och rasifierade arbetare speciellt?
– Vad finns det för likheter och skillnader i kampen för kvinnliga och rasifierade arbetares rättigheter?
– Kan vi tala om facklig antirasism på samma sätt som facklig feminism, och vad betyder det?
Paneldeltagare:
  • Jannis Konstantis, styrelseledamot, Seko spårtrafik
  • Paula Mulinari, forskare och aktivist
  • Tony Haddou, riksdagsledamot Vänsterpartiet
 Moderator:
  • Antirasistiska utskottet
Datum: 29 april
Tid: kl 19:00
Plats: Zoom