Arabiska Vänstern 4/5

Arabiska vänstern träffas i regel första tisdagen i månaden kl. 19.00 på Vänsterns Hus.

  • Tisdagen den 4/5 kl 19.00

Var: Digitalt

Anmälan: Kontakta Youm Kadoura (y.k.sham@hotmail.com)

Vänsterpartiets studier sker i samarbete med ABF Malmö

Varmt välkomna!