Kulturgruppen

Vill du vara med och starta upp kulturgruppen igen? Med kulturpolitik som vårt fokus diskuterar vi kring hur vi politiskt kan skapa förutsättningar för kulturen, vilken kulturpolitik och kultursyn vänstern har och bör ha men också konkreta kulturfrågor i Malmö och Sverige.

Kulturgruppen kan jobba med att föra ut vår kulturpolitik genom att synas på gator och torg, genom att organisera kulturkvällar och genom att delta i den kulturpolitiska debatten. Just nu är vårt fokus vad vi ska göra under valåret där vi planerar utåtriktade events, skrivandet av ett kulturmanifest och författandet av smarta debattartiklar.

Så fungerar det Till vår grupp är alla som är intresserade av kulturfrågor välkomna: gruppen består av kulturarbetare, kulturtanter och alla andra som tycker kulturfrågorna är särskilt viktiga för vänstern. Alla nya som vill bidra och vara med är välkomna.

 

För information kontakta Busi Dimitriu på: busi.dimitriu@gmail.com