Vem ska bo i Malmö? Bostadsbristen är en av Malmös stora utmaningar som riskerar att få långsiktiga negativa konsekvenser för såväl individen som samhället. Bostäder ska vara ekonomiskt tillgängliga och vara en plats där familjer kan leva ett värdigt och gott liv. I Malmö finns det dock fortfarande stora brister även om byggandet ökat de senaste åren. Många saknar en bostad, kötiden på Boplats Syd är nästa tre år lång och trångboddheten är hög. 

Under 2021 ökade bostadspriserna överlag mer än inflationen och genomsnittliga löneökningar. Såväl bostadsrätter som nyproducerade hyresrätter steg med i genomsnitt mer än 10 % jämfört med 2020.

För lägenheter som förmedlades av Boplats Syd i det befintliga beståndet steg den genomsnittliga hyran med omkring 6 % jämfört med föregående år.

Även om det finns ett större utbud av bostäder innebär prisökningarna att skillnaderna i hushållens förutsättningar på bostadsmarknaden ytterligare ökat. De mest utsatta, och oftast mest behövande, hamnar utanför denna ”marknad” eller tvingas söka bidrag för att ha råd att bo. Något vi lärt oss av pandemin är just att samhällsnytta inte kan styras av ekonomin utan av politiska beslut, vi måste se till behoven och vem vi bygger för.

När den statliga bostadspolitiken så kapitalt havererat, och bo-orättvisan är så enormt stor, där miljardtals kronor subventionerar och stöttar ägt boende, måste vi i kommunen uppväga det och göra allt i vår makt för att skapa förutsättningar för hyrt boende.

Styret pratar ofta om att de ska bygga Malmö helt – men vad betyder det egentligen? Betyder det att sälja ut fler bostäder ur allmännyttan för att satsa på flashiga projekt som inte blir av (lex Culture Casbah)? Att förtäta framförallt miljonprogramsområden? Att fortsätta finansiera den kommunala verksamheten med vinstuttag ur allmännyttan?

Vi i Vänsterpartiet är glada att vi tillsammans med hyresgästföreningen och gräsrotsrörelser lyckades stoppa införandet av marknadshyror förra året, utan det skulle det sannolikt vara omöjligt för en majoritet av Malmöbor att bo kvar här, för unga att flytta hemifrån, för utsocknes att flytta till Malmö i framtiden. Men det är redan en enorm svårighet.

Privata bolag köper idag upp stora bestånd för att sedan satsa på så kallade konceptrenoveringar utan att förhandla hyran med marknadens motpart genererar enorma vinster men skapar knappast en människovänlig bostadssituation.

För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att det bygga för Malmöbornas plånböcker – den strukturella hemlösheten ökar för att människor inte har råd att bo och för att det saknas lägenheter

För oss är det viktigt att värna allmännyttan och demokratiska beslut för att gemensamt kunna bestämma över vår mark och bostäder i Malmö.

För oss är det viktigt att staden slutar dubbelbeskatta MKBs hyresgäster.

Vad är egentligen viktigt för er?