Vi i Vänsterpartiet anser att vårt allmännyttiga bostadsbolag MKB är ett av de viktigaste verktygen vi har för att uppfylla grundlagens skrift om att det allmänna ska trygga rätten till bostad. För oss är det enormt viktigt att vi demokratiskt kan besluta över Malmö stads mark och allmännytta, det är här kan vi påverka bostadsmarknaden och vem som kan bo i Malmö.

Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla. Ungefär 30 % av alla invånare i Sverige hyr sin lägenhet. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att vi värnar allmännyttan, vi motsätter oss alla försäljningar av vårt gemensamma bostadsbestånd och vi vill inte dubbelbeskatta MKBs hyresgäster. Vi vill att eventuell vinst används till renoveringar och nybyggnation.

Allmännyttan är inte bara ett företag vi ska kunna ta ut vinst på. Allmännyttan är någonting som faktiskt skiljer vår bostadspolitik från andra länders, som möjliggör ett demokratiskt förhållande på bostadsmarknaden, som har förmågan att faktiskt trygga rätten till bostad för alla.

Vi har inget emot de ändringar som föreslås i den nya direktiven. Men vi vill förbättra ägardirektiven ytterligare och föreslår därför, precis som vi gjort i kommunstyrelsen, följande tre ändringar av ägardirektivet:

  • Vi vill under rubriken Ägaridé stryka den text som står till förmån för följande text:  MKB:s ägaridé skall vara att MKB är Malmö stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen och skapa balans mellan tillgång och efterfrågan. MKB ska sätta samhällsnyttan främst och vara en garant för en bostadspolitik som är socialt, miljö- och klimatmässigt hållbar.
  • Under rubriken Bostadsproduktion och marknad lägga till följande:  För att hålla nere hyror i nyproduktion ska MKB skaffa sig egen byggkompetens.
  • Under rubriken Hyressättning stryka den text som står till förmån för följande:  Hyressättningen ska utgå från bolagets behov av finansiering för investeringar och renoveringar, men inte generera vinst till ägaren för finansiering av övrig kommunal verksamhet.