Inspirationen till den här motionen kommer från min gamla hemstad Göteborg. När man går på gatorna där kan man inte låta bli att stanna upp, förundras och glädjas över att en liten bit kultur finns på något så vardagligt som ett brunnslock.

För oss i Vänsterpartiet är kultur en samhällsförändrande kraft som vi vill att fler ska få tillgång till. För oss är fokus att alla ska få ta del av och utöva kultur. Kulturen har ett alldeles eget värde, som inte behöver motiveras av att den är nyttig för något annat. All kultur gillas inte av alla, men all kultur behövs för att alla ska få rätt till kultur. 

Kultur är en mänsklig rättighet som handlar om yttrandefrihet och det fria ordet som aldrig får tystas. Tillgång till kultur ska garanteras alla oavsett deras tidigare erfarenheter, kulturella kapital och tjocklek på plånboken.

Därför tycker vi att Malmö ska satsa på en kulturpolitik som stödjer både bredd och

spets, där ett levande och bubblande kulturliv kan överleva och utvecklas. Kulturen ska vare sig förbehållas en liten elit eller användas för att marknadsföra Malmö, utan i första hand finnas till för alla oss som bor och lever i Malmö.

Därför är vi också, för en gångs skull, oerhört glada över att den här motionen besvaras eftersom utsmyckningen med poesi på våra brunnslock redan startat och vi alla kan få bli just överraskade och förundrade över en liten bit kultur i vår vardag. Tack!