Klimatforskarna är tydliga i sina slutsatser och eniga om att det behövs en omfattande samhällsomställning för att stoppa vår negativa klimatpåverkan. Utan en sådan omställning kan vi inte uppnå Paris-avtalets åtaganden och stärka möjligheterna att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Därför kan vi inte låsa in oss i vårt nuvarande trafiksystem utan vi behöver ett nytänkande i alla led, en omställning som framför allt kräver politiska beslut.

Planeringen kan inte längre utgå från bilens och bilisternas behov, utan måste se till samhällets och invånarnas bästa. Hälsokostnaderna för Malmö Stad, i form av förtida dödsfall och olika sjukdomar, har beräknats till 1,8 miljarder! Vi måste sluta satsa på massbilismen för att minska utsläppen!

Många städer har begränsat eller förbjudit biltrafik i stadskärnorna för att minska utsläppen. Men även förbättrad hälsa är en viktig drivkraft bakom dessa satsningar. I Barcelona t.ex. pågår sedan 2016 försök med bilfria ”superkvarter” där en stor del av bilvägarna omvandlats till gröna gång- och cykelgator. Hela utbyggnaden av superkvarteren beräknas rädda närmare 700 människoliv per år i staden till följd av minskade luftföroreningar. När Paris provade med en bilfri dag sjönk utsläppen av kvävedioxid med 40%! Bogotá har haft bilfria söndagar varje vecka sedan 70-talet, området har växt, spridit sig till andra städer för när man väl provat vill man inte längre ha bilarna i staden.

Vänsterpartiet driver en politik som går ut på att drastiskt minska biltrafiken i staden, det kräver en stor omställning och ett förändrat beteende. Därför behöver Malmö ett nytänkande i alla led, en omställning som kräver politiska beslut. Detta kräver ett ändrat beteende!

IVL har tagit fram en studie om hur man kan lyckas med en beteende förändring. I den kan man läsa ” Att våga försöka, våga prova något nytt, våga tro på sin idé är en viktig framgångsfaktor när man vill skapa förändring. Många bra idéer går om intet för att man inte vågar ta risken att misslyckas. Men inget farligt kommer hända. Bättre då att testa sin idé i liten skala och se om det fungerar.  Att staden ej vill pröva är ju bara en undanflykt – det är ju det nära på enbart det vi gör t.ex. med sommargatorna!

Vi instämmer i att bilfriheten måste införas i större skala, men genom att prova kan vi få våra medborgare med oss, vi kan utvärdera och hitta de lösningar som bäst leder oss framåt mot våra mål. Det gör ju redan Malmö Stad på olika områden, vi har testat sommargator, cykelgator och vi driver testbäddar inom flera områden så varför inte testa bilfritt någon eller några dagar i månaden?

Bifall till motionen!