Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla, fritt från rasism. Rasism sorterar och underordnar människor och därför är rasism ett hinder för rättvisa och jämlikhet.

Kampen mot rasism måste föras på flera nivåer: mot strukturell rasism och diskriminering, mot uttalat rasistiska grupper och partier, mot rasistiska tendenser i etablerade partiers politik, mot ökande klasskillnader och för en generell välfärdspolitik som omfattar alla kvinnor och män – invandrade som infödda.

För att skydda sina intressen söker högern och den ekonomiska eliten allt oftare stöd av rasister som använder flyktingar och muslimer som syndabockar för alla problem. Men att samhället rustats ned och klyftorna ökat är inte en konsekvens av att vi tar emot flyktingar.

Högern och den ekonomiska eliten har inga lösningar på samhällets problem, istället leder splittringen till att samhället och sammanhållningen försämras för oss alla. Det skapar våld och rasism mot dem av oss som är afrosvenskar, romer, muslimer, judar och många andra och innebär en ökad ojämlikhet.

Otryggheten splittrar oss och ställer oss mot varandra.

Rasismen är ett faktum, inget politiskt tyckande. Var än rasismen dyker upp står Vänsterpartiet i första ledet för att kämpa mot. I kommunen anser vi att det krävs ett strukturerat och planerat arbete för att bekämpa rasistiska strukturer och fördomar. Strukturer ska synliggöras och bekämpas, makt och resurser ska omfördelas.

Vänsterpartiet i Malmö vill se fler verksamheter som syftar till att både stötta individer, och bygga kunskap, historia och förändra förtryckande strukturer. Antirasism och arbetet mot diskriminering ska genomsyra kommunens hela verksamhet.

Vi tycker därför att Miljöpartiets motion som föreslår att utreda förutsättningarna att inrätta ett kunskapscentrum mot rasism och homofobi är ett utmärkt initiativ och är förvånade över att styret tycker att de redan gör tillräckligt. Vi yrkar bifall till motionen.