Slagord

Jag vill inte dö,

Jag vill inte dö,

Jag vill inte dö i en sjukhuskö


 

Ropen skalla – bostad åt alla.


 

Rör inte LAS – borgar as


 

Vi vill ha sex, vi vill ha sex,

vi vill ha sex timmars arbetsdag


 

Att sälja stöldgods är häleri

offentliga sektorn äger vi.


 

Wallenberg på bröd och vatten,

chockhöj, chockhöj bolagsskatten


 

Kapitalism? Nej! Kapitalism? Nej!

Kapitalism? Nej! Nej! Nej!

Socialism? Ja! Socialism? Ja!

Socialism? Ja! Ja! Ja!


 

Inget jävla rassetjafs,

arbetarklass mot överklass


 

Den som flyr har inget val –

ingen människa är illegal


 

Internationell solidaritet

arbetarklassens kampenhet.


 

Inte en soldat, inte ett gevär,

inte en krona till NATOs militär.


 

Bojkotta Israel- länge leve Palestina


 

Foten på gasen, handen på ratten

snart står Malmö under vatten.


 

Vad vill vi ha – Klimaträttvisa

När vill vi ha det? – nu