Kommunfullmäktige gav uppdraget att skapa en modell för hur trogna hyresgäster skulle kunna få förtur till nyproducerade lägenheter och därigenom friställa dessa äldre lägenheter med lägre hyror till andra i behov av bostad

Vi ser det som ett steg i rätt riktning att uppdragets intention skrotas, då vi inte kan se att det i någon större utsträckning skulle få en effekt på den rådande bostadsmarknaden i Malmö.

Flyttkedjor är ingen lösning på bostadsbrist och höga hyror, det är som att sätta ett litet plåster på ett brutet ben och säga nu är det omhändertaget.

Förslaget som förs fram i utredningen är att, MKB istället ska producera lägenheter med en hyresnivå som 80% av Malmöborna kan efterfråga, det är en betydligt bättre ansats.

Vi kommer inte lösa bostadsbristen så länge MKB ska vara vinstdrivande. Är ni verkligen beredda att vända på alla stenar för att bygga bostäder som Malmös befolkning har råd att bo i?

Vi i Vänsterpartiet tycker helt enkelt inte det duger att ensidigt fortsätta låta marknaden styra bostadsbyggandet. Vinstuttaget från MKB måste stoppas.

Vi i Vänsterpartiet skulle gärna se ett kommunalt byggbolag och en kraftfull statlig bostadspolitik.

Malmös styre måste välja, ska ni ha en allmännytta eller en kassako, det går inte att lösa bostadsbehovet så länge pengarna ska gå till vinstkrav