Vilka uppgifter ska skolan i vår stad ha? Ge eleverna användbara faktakunskaper? Demokratisk fostran? Erbjuda ett tryggt, socialt sammanhang för barnen? Skapa struktur i vardagen? Förebygga kriminaliteten i samhället?

Skolans uppdragslista kan göras hur lång som helst. vilket är precis som det ska vara, skolan har en enormt viktig roll. För att kunna leverera på alla dessa uppgifter, behövs resurser.

Vänsterpartiet tror på en stark gemensam välfärd som grunden för ett gott liv. Vänsterpartiet ser vikten av att skolan ska se varenda unge och att ge alla elever de bästa förutsättningarna och möjligheterna att lära i livet.  Genom en stark, gemensam välfärd ges också verksamheterna rätt förutsättningar för att kunna utföra sina uppdrag. Detta är självklarheter för oss, tyvärr tänker inte alla som vi. 

 I Vänsterpartiets skola ges alla elever de möjligheter de behöver för att få de bästa förutsättningarna att lära.

I Vänsterpartiets skola arbetar kompetenta pedagoger med elevernas lärande, inte med administrativa uppgifter som stjäl tiden från eleverna och lägger överdriven stress på pedagogerna.

I Vänsterpartiets skola arbetar kompetenta vuxna i skolan för att möjliggöra elevernas lärande även utanför klassrummet, exempelvis skolcaféer, en aktiv rastverksamhet elevkoordinatorer, fritids och ungdomsverksamhet.

I Vänsterpartiets skola kan alla gå på en bra skola nära deras hem eftersom att alla skolorna är lika bra.

I Vänsterpartiets skola är lokalerna utformade för verksamhetens behov, inte efter en leanad effektivitets budget.

I Vänsterpartiets skola utbildar och utvecklas unga till att tro på sig själva och sin förmåga oavsett könsidentitet, trosuppfattning, personligt uttryck och vårdnadshavares förutsättningar.

I Vänsterpartiets skola litar vi på de som arbetar i förskolan och skolan, vi behöver då inte lägga stora delar av skolans resurser på kontroll och mätningar av resultat som inte är relevant för inlärningen.

I Vänsterpartiets skola satsar vi på människan inte valmöjligheten.

Vi tror på en jämställd skola där resultaten inte förutsätter kön.

I Vänsterpartiets skola behöver varken föräldrar, elever eller lärare lägga merparten av sin tid på att försöka göra de bästa valen för att få den bästa utbildningen, jobbet då alla skolor och arbetsplatser ger lika utbildning, möjligheter och utveckling.

I Vänsterpartiet skola arbetar ledningen för att ge verksamheten de rätta förutsättningarna att kunna utföra sina uppgifter. istället för att som nu fokusera mer på mätning och resultat.

Obalansen mellan resurser och kravbild gör vardagen i skolorna ansträngd och långt ifrån den trygga, öppna och stärkande miljö vi vill ha för våra elever och personal.

 Så här kan vi hålla på ett tag, men vi tror att ni förstår hur vi tänker.