Kulturen är grundfundamentet för ett demokratiskt och inkluderande samhälle… kulturen spelar en viktig roll för att utjämna klasskillnader. Genom kulturen som samhällsbärare ges människorna förutsättningar att utvecklas tillsammans, lära av varandra och på så vis förändra vår omgivning och ta plats. I Vänsterpartiets välfärdssamhälle ska kulturen få kosta, genom att vara kompenserande för klassamhällets snedfördelning.  Genom mycket låga eller inga avgifter ska alla kunna uppleva musik, konst, film och teater eller ta del av vårt kulturarv. Kulturen ska vara tillgänglig för alla – oavsett tidigare erfarenheter, kulturellt kapital och tjocklek på plånboken.

Vänsterpartiet vill se en satsning på ett kulturliv med både spets och bredd. Vi vill ha en kraftig ökning av stödet till och prioriteringen av det fria kulturlivet… för det ska kunna verka som den självständiga, kreativa och banbrytande kraft vi kan vara stolta över i Malmö.

Vänsterpartiet vill se en utveckling av biblioteksverksamheten, framför allt områdesbiblioteken, så att de fortsätter vara en plats där litteraturen, läsandet och boken står i centrum. Men de ska också vara öppna mötesplatser där alla är välkomna, ett demokratins hus som tillgodoser befolkningens behov av information och kunskap… ett utrymme för samtal och diskussion. Vi kan ta Garaget på Sofielund som exempel, vi kan inspireras av Idea Store som finns på biblioteket i Helsingborg…  Det är ett underskott på detta slags mötesplatser.

Samtidigt ser vi nu initiativ från organisationer som Tillsammans i Förening och Föreningen ZigZag – som drivs av unga och engagerar unga i ett inkluderande samtal om demokrati och delaktighet… i det öppna, gemensamma rummet. Det är dags att på allvar förnya synen på vad kultur är och inte är, att inkludera fler uttryck för vårt gemensamma liv i staden när vi talar om kultur… Vi behöver gå utanför institutionernas trygga men slutna rum för att göra kulturpolitik som är relevant för fler. Detta önskar jag se…

För att främja det fria kulturlivet och tillgängligheten till kultur lägger Vänsterpartiet 15 miljoner kronor extra till kulturnämnden.