Allt vi vill göra behöver finansieras, utan inkomster inga utgifter, utan ett skatteuttag inga pengar till löner för undersköterskor, förskollärare, socialarbetare med flera. Få partier talar om detta faktum, ingen kan säga att det ska göras satsningar utan att ta in de inkomster som behövs, då är det oseriöst.

Vi vänsterpartister vill hellre att staten tar in skatterna och fördelar ut dessa till kommunerna. Anledningen till det är att staten kan beskatta höga inkomster, företag, och skadliga produkter. Det kan inte kommunen, men när vi har en värdelös regering på fördelningspolitik behöver vi agera lokalt.

Då är en kommunal skattehöjning för att förbättra välfärden och skapa nya jobb bättre än att som S-L-MP sitta still och inte göra något. Det är skälet till att vi föreslår en skattehöjning, till det är vi nödda och tvungna om vi ska kunna se våra barn, våra äldre och personalen i ögonen och säga vi gjorde vad vi behövde för välfärden.

Vi Vänsterpartiet vill inte heller dubbelbeskatta de Malmöbor som bor i MKB, styret gör det, en vinst på 50 miljoner tas ut ur MKB som går till verksamhet som alla Malmöbor borde vara med att bidra till. MKBs hyresgäster som kollektiv betalar alltså 50 miljoner extra till välfärden som alla andra slipper. Skandal, de pengarna skulle istället kunna gå till hyressänkningar.

I vår budget höjer vi skatten med en krona, det är ett bättre alternativ än att ha en dålig välfärd. Vi har med vår budget visat att det går att bygga ett solidariskt och jämlikt Malmö. Vi har med vår budget visat att det går att bygga ett jämlikt och solidariskt Malmö.