Den 11 september 2021 deltog Malmövänsterns ordförande Maria Dexborg i en manifestation anordnad av Ensamkommandes förbund till förmån för situationen i Afghanistan. Här kan du läsa hennes tal: 

Kära systrar och bröder, kamrater!

Jag står här tillsammans med var och en av er i solidaritet med det afghanska folket! Det som händer i Afghanistan är en horribel verklighet som skulle ha upphört för länge sedan om ojämlikheten i världen inte hade varit en styrande faktor. För det handlar inte om en ny situation eller nyhet när vi talar om det som händer i Afghanistan utan vi talar om ett förtryck av talibanerna som har pågått mot det afghanska folket alldeles för länge! Vi talar om människoliv, utsatthet och avsaknad av grundläggande mänskliga rättigheter.

Vänsterpartiet har i alla tider stått i solidaritet med det afghanska folket och vi har sett hur ni har kämpat för värdiga liv! Vi har stått vid er sida och kämpat mot utvisningar och för amnesti! Vi ser med ilska på hur Sverige gör skillnad på människor och avhumaniserar människor med afghanskt ursprung. För så länge UD, utrikesdepartementet avråder svenska folket från att resa till Afghanistan säger vi i Vänsterpartiet att vi kan inte deportera människor till krig och förtryck, att vi kan inte fortsätta att deportera barn till krig och förtryck.

Vi som står här; Vi är alla vittnen till brutna förtroenden och löften till det afghanska folket. Vi är vittnen till förtryck, sorg och rop på hjälp! Vi är vittnen till en omänsklig utsatthet som drabbar barn, kvinnor, hela det afghanska folket. För tänk dig att födas in i förtyck och otrygghet! Tänk dig ett liv där normaliteten är att skolor och sjukhus bombas! Tänk dig förstörelsen av bostäder runt omkring dig! Tänk dig att inte ha rätt till utbildning eller arbete för att du är kvinna! Tänk dig att inte ha rätt till sjukvård för att du är kvinna! Tänk dig att dig att ditt barn skall skickas till krig och förtryck! Tänk dig att förlora din familj, dina barn, dina föräldrar, dina nära och kära! Tänk dig att leva i ett system i talibanernas regi där det är legalt att du förtrycks och ej har några rättigheter! Tänk dig att leva i den verkligheten med en omvärld som bevittnar, men ej agerar! Våldet mot det afghanska folket har pågått alltför länge! Hur länge ska vi och omvärlden vara vittnen till orättvisan!

Politik för mig handlar om att arbeta för praktisera mänskliga rättigheter och samtidigt är det så tydligt att när det gäller den politik som bedrivs i Sverige blir frånvaron av medmänsklighet större för varje dag som går. Flera internationella organisationer har i flera år sagt att det pågår krig i Afghanistan ändå väljer Sverige att skicka barn till krig! Vi måste kräva modiga och pragmatiska ledare som ger stöd åt det afghanska folket och följer de beslut som fattats i internationella överenskommelser! Barnkonventionen är en internationell överenskommelse och lag! Sverige i styre av Socialdemokraterna bryter mot lagen, barnkonventionen så länge vi fortsätter att utvisa barn till krig och förtryck!

Vänsterpartiet fördömer talibanregimen i Afghanistan! Vänsterpartiet önskar det Afghanska folket ett liv med värdighet, grundläggande mänskliga rättigheter och frihet! Vi kommer att göra motsatt mot vad högerpartier moderaterna, liberalerna, Kristdemokraterna och SD som avhumaniserar och stigmatiserar människor från Afghanistan!

Vi i Vänsterpartiet Malmö kommer fortsatt att ge er allt stöd vi kan till Er och motsäga den lögn som dessa partier för om er! Vi kommer fortsatt att stå i internationell solidaritet med det afghanska folket i kampen för att alla skall få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda!

Vår migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen “Vi kommer att kämpa för att Migrationsverket ska ge alla afghaner i Sverige uppehållstillstånd om inte detta görs kommer Vänsterpartiet i Riksdagen att driva frågan om att alla afghaner skall få amnesti.”

Vi Vänsterpartiet Malmö ställer oss bakom de krav som Ensamkommandes Förbund vill att Sverige skall realisera. Vi i Vänsterpartiet ser er! Vi hör er! Vi kommer fortsätta att kräva rättvisa för er! Upp till kamp för frihet i Afghanistan!

Maria Dexborg