Det är hög tid att nominera inför årsmötet den 29 januari 2022.

Att representera Vänsterpartiet Malmö är ett ansvarsfullt uppdrag. Det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner valberedningen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till de breda förslag vi vill ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper etc.
För att nominera mailar du: namn på den du nominerar, vad du nominera hen till och en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se
Har du frågor, undrar kring ett uppdrag eller processen går det bra att maila valberedningen.

Val på årsmötet

Nästa år är det val och innan dess ska vi välja vilka som ska vara våra parlamentariska representanter. Det gör vi på årsmötet som fastställer listor på de vi vill ska representera oss. Vi väljer ledamöter till kommunfullmäktige. Till region och riksdagslistan ska vi välja de representanter som vi vill ska representera valkrets Malmö som tillsammans med våra kamrater från andra delar av Skåne ska stå på vallistorna till region och riksdag. Distriktsårskonferensen fattar beslut om den slutgiltiga listan. Vi ska också välja ombud till distriktsårskonferensen. På årsmötet väljer vi även ordförande, styrelse samt andra organisatoriska val. Det är många som ska väljas så tveka inte att skicka alla dina förslag till valberedning!
Mer information om tid och plats för årsmötet presenteras i medlemstidningen Folkviljan samt i kalendariet: Årsmöte 29 januari 2022.

På årsmötet ska vi göra följande val:

 • Ordförande
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Två ledamöter och en ersättare till föreningen Vänsterns hus
 • Två ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse
 • Styrelseordförande samt styrelseledamöter i Zetkin Foundation AB.
 • Kandidater till kommunfullmäktige
 • Kandidater till regionfullmäktige
 • Kandidater till riksdagslistan
 • 44 ombud till Vänsterpartiet Skånes årskonferens den 29 februari i Eslöv.
Förhandsnomineringsstopp är den 3 december. Det går fortfarande att nominera/kandidera efter 3 december, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet.  att bereda dessa nomineringar på samma sätt.
Val av valberedning bereds av styrelsen, mer information om det finns här:
Valberedningen består av följande personer:
 • Kalle Eriksson
 • Amalia Bartholdsson
 • Lisa Claesson
 • Shifte Mosalli
 • Gunilla Ryd
 • Patrik Munthe
 • Patricia Olsson Escalante
 • Hodan Omar (sammankallande)
 • Hanna Gedin
Valberedningen nås på valberedningmalmo@vansterpartiet.se. Arbetsordning för valberedningen finns här.
**

Kommunfullmäktigeledamot

I kommunfullmäktige driver du Vänsterpartiets politik i kommunens högsta beslutande organ, där politisk inriktning, prioriterade mål och ekonomiska ramar för staden sätts.

Regionfullmäktigeledamot

I regionfullmäktige driver du Vänsterpartiets politik i frågor kring bland annat sjukvård, kollektivtrafik och andra frågor som rör hela Skåne.

Riksdagsledamot

Du driver Vänsterpartiets politik i riksdagen, tillsammans med en riksdagsgrupp med företrädare från hela landet. Du deltar i utskottsarbete och i stort att driva Vänsterpartiets politik.

Styrelseordförande för Vänsterpartiet Malmö

Du ansvarar för, att tillsammans med styrelsen, leda och fördela arbetet, utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska kunna delegera arbete men även vara beredd på att företräda partiet utåt.

Styrelseledamot för Vänsterpartiet Malmö

Styrelsen arbetar kollektivt för att utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska vara beredd att ta ansvar för arbetet både under och mellan styrelsemötena.

Revisor

Som revisor granskar du räkenskaperna och verksamheten.

Ledamöter föreningen Vänsterns Hus

Som ledamot i styrelsen för föreningen Vänsterns Hus fattar beslut om förvaltningen av fastigheten på Nobelvägen 51.

Ledamöter i Henry Lindberg stiftelse

I Henry Lindbergs stiftelse delar man ut stipendier till aktiva medlemmar i arbetarrörelsen för utbildning eller forskning i syfte att stödja Vänsterpartiet och för att skapa ett socialistiskt samhälle.

Ledamot i Zetkin Foundation bolagsstyrelse

Som ledamot i denna styrelse är du med i arbetet för att utveckla och driva det digital verktyget Zetkin. Styrelsen fattar bland annat beslut om vilka prioriteringar som ska göras och besluta kring nya organisationer som vill använda Zetkin.

Ombud till Vänsterpartiet Skånes årskonferens

Vänsterpartiet Skånes årskonferens är partidistriktets högsta beslutande organ som bland annat fattar beslut om verksamhetsplan och budget samt genomför val till ordförande, styrelse, revisorer och valberedning.

Valberedning

Valberedningen förbereder och lägger förslag kring alla val som sker under året.