Tillbaka_från_framtiden_FRAMSIDA

MALMÖ MED EN MILJON INVÅNARE …

Ja, någon gång i framtiden. Är det önskvärt eller ens rimligt? En halv miljon då, vi måste kunna förse folk med bostäder, eller?

Vi vet inte var gränsen går, men kan beskriva hur det ser ut år 2040. Det ger en fingervisning om vilken utveckling vi går tillmötes, det händer en hel del på 20 år. Stora genomfartsgator som gjorts om till parker, hus nedbyggda i marken i stället för på höjden, effektiv kollektiv-trafik med underjordiska spårvagnar, parallella elnät och lokal energiproduktion.  Några av de mest synliga förändringarna i Malmö 2040. Vi vet en del, för vi var där…

Vårt reportage om Malmö år 2040 finns i skriften som bifogas det här brevet; ”Tillbaka från framtiden”.

Okey, vi måste erkänna att vi inte var där fysiskt, mer imaginärt så att säga. Reportageformatet har vi valt för att slippa väga för och emot, si eller så. Vi rapporterar således ”det vi ser”. Har Malmö växt över sina bräddar? Hur ser det ut för övrigt? Har man klarat av klimatproblemen? Har människor någonstans att bo till rimliga kostnader? Har man fått bukt med hemlösheten?

Det är en idealbild av verkligheten vi beskriver, vår idealbild. Motsvarar vår idealbild er idealbild? Om det är så, så ok. Men er idealbild kanske ser annorlunda ut? Det är faktiskt också ok.

Vi vill att reportaget ska trigga igång en diskussion om vår gemensamma framtid. Hur vill vi att den ska se ut? Hur tar vi oss dit? Har vi olika meningar om framtiden och hur vi tar oss dit vill vi synliggöra dessa skillnader och anledningen till att de finns.

Framtiden är fortfarande formbar. Det är just detta som är poängen med vårt lilla reportage. Framtiden och hur vi tar oss dit skapas inte sen, den skapas nu.

/Bostadsutskottet V Malmö och författarna

 

Läs boken “Tillbaka från framtiden” här!