Två moderater har motionerat till Malmö kommunfullmäktige om att införa ett pris som Årets trygghetsambassadör i Malmö. Alla partier utom Vänsterpartiet vill bifalla det förslaget.   

Vem ska bestämma vad som är trygghet? Alltså vilka som ska kunna få priset Årets trygghetsambassadör? Hur ska vi politiskt kunna bli överens om det? 

Marknadshyror skulle innebära en stor otrygghet i boendet, kan jag bo kvar, har jag råd? Är det en trygghet att kämpa mot marknadshyror i bostäder? Kan hyresgästföreningen och aktionsgrupper mot marknadshyror kunna få pris som Årets trygghetsambassadör? 

Biltrafiken är en av de största otrygghetsfaktorerna i våra trygghetsmätningar. Är det trygghet att kämpa för färre bilar på våra gator? Kan miljögrupper som stoppar trafiken få pris som Årets trygghetsambassadör? 

Vi har en alltmer osäker arbetsmarknad där risken att bli arbetslös ökar, där de otrygga anställningarna är allt fler. Är då de som kämpar för en starkare arbetsrättslig lagstiftning kvalificerade att få pris som Årets trygghetsambassadör? 

 Det är kanske glasklart för er att vi med denna argumentation föreslår att motionen avslås.