Varje barn har rätt till en bostad. Det slås fast i Barnkonventionens 27:e artikel. Barnkonventionen anger också att varje barn har rätt till trygghet, lek och vila. Trots det lever många barn med osäkra boendeformer.

Enligt Barnkonventionen är det staten som är ytterst ansvarig för att se till att barn får sina rättigheter förverkligade. Vår svenska grundlag och kommunallag anger att ansvaret för bostadsförsörjningen vilar på samhället och framförallt kommunen. Allmännyttan, de kommunala bostadsbolagen, är kommunernas viktigaste verktyg för att kunna ta detta bostadsförsörjningsansvar, och göra verklighet av allas rätt till en bostad. Trots det är många barn hemlösa i Malmö. 

Revisionens granskningar har flera gånger visat hur barnets perspektiv saknas i utredningar, att barnkonventionen som trots allt numera är lag, glöms bort. Civilsamhället beskriver ofta hur många barnfamiljer de möter i sin vardag. Socialdemokraterna väljer att stoppa huvudet i sanden och påstår gång efter annan att de inte förändrat sin bostadspolitik eller praxis för bistånd till boende, trots att allt pekar på motsatsen, trots att socialarbetare inte vill jobba kvar, mår dåligt på jobbigt och skriver under upprop mot det som pågår.

Vi i Vänsterpartiet blev därför glada när Miljöpartiet lämnade in den här motionen. Det gör oss beklämda att styret väljer att besvara den, när verkligheten inte alls ser ut så. Varje människa, inte minst varje barn, har rätt till ett hem. Vi i Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen i sin helhet.