Vi har nu att ta ställning till en ny markanvisningspolicy, den är bättre än den tidigare men vi är inte nöjda. Det är viktigt med gemensamt ägda tillgångar i samhället. Genom ett gemensamt ägande ökar demokratin och möjligheten att bygga ett mer solidariskt och rättvist samhälle ökar. Genom att sälja av gemensamma tillgångar, som vår gemensamma mark, ökar istället ojämlikheten och orättvisorna. Privatisering av ägandet är högerpolitik, gemensamt ägande är vänsterpolitik.

Vi vill att upplåtelse med tomträtt ska vara den normala både för industrimark och fastigheter för bostadsbyggande. Då låter vi inte privata intressenter tjäna pengar på markägande, utan staden får in årliga avgifter istället för engångsintäkt vid försäljning. Det ger en långsiktig inkomst, samtidigt som vi har en demokratisk kontroll över marken.

Vi kan ställa bostadspolitiska krav som gör att vi påverkar hur det byggs. Vänsterpartiet vill ställa hårda krav på de som vill bygga på kommunal mark, de byggherrar som vill bygga lägenheter ska göra det på ett schysst sätt.

Vi vill att alla hyreslägenheter, förutom de till bostadssocial verksamhet, ska förmedlas via BoPlats Syd. När kommunen tillhandahåller mark måste vi få en rättvis tilldelning av lägenheterna och då ska samtliga lägenheter förmedlas via en tydlig kö. Vi tycker dock inte att det nya förslaget går tillräckligt långt, varför ska inte alla lägenheter förmedlas rättvist via BoPlats Syd? Vi tycker inte heller att privata köer är acceptabla, hur ska de kontrolleras? I flera sådana går det idag att köpa sig före i kön genom en högre insats, det är inte en riktig kö för alla.

Vi vill också att det i villkoren skrivs in att hyresvärden måste acceptera ekonomiskt bistånd som inkomst för att få bygga på kommunal mark.

Ni som är mot att ställa krav på en rättvis fördelning, kom aldrig mer och tala om att ni är bekymrade för en segregerad stad. Att segregera de rika till vissa områden är katastrofalt för samhällsutvecklingen. Det är vad som sker om vi inte ställer bostadspolitiska krav.

När vi äger marken kan vi ställa krav på de som bygger, då kan vi bygga en mindre segregerad stad.