Vänsterpartiet har lämnat in en motion eftersom Malmös lekplatser inte är tillgängliga för alla Malmöbor, barn och föräldrar. De är inte tillgängliga för särskilt många av de som har särskilda behov av anpassning och kommunens riktlinjer följs inte heller alltid. Det behövs därför tas fram ett genomgripande program för att göra Malmös lekplatser tillgängliga. 

Funktionsnedsättning handlar inte bara om rörelsehinder eller behov av rullstol, utan är ett vidare begrepp. Men även om personer med funktionsnedsättning har olika, och ibland motstående, behov så kan fler behov fyllas. Varierande behov får inte användas som argument för att göra så lite som möjligt. Tillgänglighet måste gälla för alla olika slags barn och finns med i planeringen redan från början.

Berörda intresseorganisationerna måste få vara med och uttrycka sina åsikter i processen med att ta fram programmet. Då kan det bli riktigt bra och många fler av Malmös barn och familjer kan få leka och ha roligt i stan.

Det behövs även en lekplatskarta som klart och tydligt visar på vilket sätt Malmös lekplatser är tillgängliga. Idag finns en karta och bristfällig information på hemsidan, vilken dock inte är särskilt tillgänglig. Detta borde enkelt kunna åtgärdas och utvecklas.

Arbetet med tillgänglighet måste nu tas på allvar och prioriteras i Malmö. Vänsterpartiet yrkar bifall till motionens förslag.