Hur länge ska detta pågå? Den offentliga verksamheten privatiseras och en enorm kontrollapparat byggs upp. Kontrollerna är nödvändiga för det är så lönsamt att blåsa det offentliga på pengar, politikens naiva tilltro till privata lösningar har visat att det enda som uppnås är att vissa skrupelfria privatpersoner tjänar storkovan. Kvaliteten blir sämre och arbetsvillkoren blir sämre. 

När den offentliga gemensamt ägda verksamheten, skola, vård och omsorg öppnades upp för privata bolag, ökade samhällets kostnader för kontroller. Nu ska vi skattebetalare betala för den privata verksamheten, för de privata vinsterna och för att kontrollera de privata utförarna. Det är dags att säga stopp, det räcker nu! Basta! 

 Vi måste göra om och göra rätt. Återkommunalisera och driv samhällsviktig verksamhet i demokratisk form, utan vinstintresse.