Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) försöker försvara sitt beslut om en tillväxtkommission. Försvaret är enligt oss klent. Till skillnad från socialdemokrater vet vi vänsterpartister att arbetares intressen tas tillvara genom att formulera en politik för fler jobb och en utökad välfärd – just det som Socialdemokraterna så kapitalt misslyckats med de senaste årtiondena. S-märkt “jobbskapande politik”- har stavats nedskärningar i välfärden, privatiseringar av alltifrån vård, omsorg och skola till arbetsmarknadsinsatser – och nu en tillväxtkommission för att ytterligare ta tillvara näringslivets intressen.  

När kapitalets intressen går före alla andras, där miljoner på miljoner kastas över privata företag som driver mässor eller inkubatorer som “skapar möten” för entreprenörer trots att resultaten visar att de reella resurserna de facto går nästan uteslutande till män – så pratar Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om att hon driver en politik för arbetares intressen. 

Vi undrar om hon tror på det själv? 

Vi förringar inte någons kunskap, före detta riksbankschefer besitter säkerligen värdefull kompetens för hur man får pengar att växa. Det vi ifrågasätter är huruvida sagda riksbankschef verkligen speglar den gemene Malmöbon? Är riksbankschefer de som bäst vet hur en god arbetsmiljö skapas eller hur hållbara investeringar för klimatet kan göras? Majoriteten av kommissionärerna är trots allt vita män. Det är inte så Malmös sammansättning av människor ser ut och vi har därför svårt att se på vilket sätt kommissionen lever upp till direktiven. 

Malmö stads styre lägger fram förslag på förslag för att ytterligare gynna de som redan har, men struntar samtidigt i att segregationen är enorm och barnfattigdomen högst i landet. För övrigt det som Malmökommissionens oanvända åtgärder ville motverka. 

Vi i Vänsterpartiet vill se en jobbskapande politik som inte bara gynnar högre utbildade och kapitalägare – vi vill se en jobbskapande politik som gynnar Malmöborna i stort. Genom satsningar i förskola, skola, socialt arbete och omsorg kan vi skapa arbeten för Malmöbor och höja kvaliteten i verksamheterna – så att färre barn i Malmö missgynnas i skolan, så att färre barn går hungriga eller i trasiga kläder. Genom att investera i klimatsatsningar, såsom kommunalt energibolag, solceller och återbruk kan vi skapa arbeten som inte är skadligt för miljö och klimat. Genom att bygga fler bostäder genom ett kommunalt byggbolag kan vi se till att hemlösheten utrotas och fler Malmöbor kommer i arbete. Genom att förkorta arbetstiden kan vi skapa en  hållbar arbetsmiljö och samtidigt fler arbetstillfällen för Malmöbor. Så tar vi tillvara arbetares intressen. 

 

Emma-Lina Johansson (V) oppositionsråd

Anders Skans (V) gruppledare