Det behövs fler trygghetsboenden i Malmö. Trygghetsboenden är en boendeform för äldre 70+ med en känsla av otrygghet eller ensamhet att finna en ny gemenskap i. Man har sin egen lägenhet, men det finns också gemensamhetsutrymmen. Idag finns det tre trygghetsboenden i Malmö, men bara ett där hyrorna är på en nivå så att alla pensionärer har råd. 

Konceptet Sällbo i Helsingborg är en variant av trygghetsboende. Där är 50% av hyresgästerna 70 år eller äldre, 30% 18-25 år, och 20% unga vuxna som nyligen fått uppehållstillstånd. Man förbinder sig att umgås i gemensamhetsutrymmena ett par timmar varje vecka. Tanken är att både motverka ensamhet och bidra till integration i samhället. Vänsterpartiet stödjer förslaget att undersöka möjligheterna för ett liknande boende även i Malmö.

Vi menar att det behövs trygghetsboenden med lite olika inriktning. Det kan som i Sällbo vara att blanda äldre med unga och nykomna, men det även vara andra inriktningar för att göra boendet intressant. Men det som behövs oavsett inriktning är framför allt att det startas fler trygghetsboende med rimlig hyra i Malmö. Idag behöver man en bra pension för att snabbt hitta en ledig trygghetslägenhet, övriga äldre får ställa sig i flera års kö. Det är inte rimligt!

Vänsterpartiet fortsätter arbetet för fler trygghetsboende med rimliga hyror. Bifall till motionen.