Vissa ordval blir laddade eftersom de uppfattas som symboler för olika ideologiska perspektiv. Det är därför viktigt att tänka på vilka associationer ett ord ger och vad det säger om den som använder det. Ta till exempel uttrycket att vara ute cykla, det säger nog en del om den lite nedvärderande status som cykeln har fått. Den som eventuellt säger “nu cyklar vi” när när det är dags att sätta igång med något lär knappast framstå som en representant för motormännens riksförbund. När vi säger Parkering eller Parkeringshus så är det nog väldigt få som tänker sig ett ställe i stil det med de som finns i Japan för cyklar, med flera våningar under jorden, man tänker bilar!

Så för att visa vad vi står för, för att skapa en ny identitet är att det viktigt att välja rätt ord. Nu när Malmö Stad verkligen vill satsa på att öka cykel och gångtrafik anser jag att namnbytet är nödvändigt! Klimatpolitiska rådet är tydliga i sin rapport som presenterades i förra veckan, vi kan inte nå våra klimat och miljömål, Parisavtalet kommer inte att uppnås, om vi inte minskar och förändrar våra transporter.

En av de stora problemen i Malmö Stad är de inpendlare från våra kranskommuner som dagligen kör sina, ofta stor tunga, bilar in i staden utan att bidra till de kostnader som dessa orsakar. Det gäller trängsel, buller, vägslitage och dålig luft. Detta kommer att bara bli allt värre när staden växer om vi inte tar krafttag redan nu. 

Vänsterpartiet har hela tiden stöttat idén med Mobilitets Hus eftersom vi ser det som ett sätt att minska biltrafiken och förändra stadens pendlingsmönster, särskilt när super cykelstråken tillkommer. Omvandlingen av Parkering Malmö har ju alla förutsättningar att kunna bli en del av den hållbara mobilitet som våra klimat och miljömål kräver.