Åkersberga gör det. Skottland gör det! Försvarsmakten gör det. Mötesplatsen HelaMalmö gör det. Sossarna i Lund VILL göra det. Malmös skolor borde göra det: Tillhandahålla gratis mensskydd till alla som har mens. Mens är en klassfråga.

Att kostnadsfritt kunna erbjuda mensskydd i skolorna är en trygghet för den som inte har råd eller möjlighet att köpa det själv – det bidrar till en mer jämlik hälsa och till att utjämna sociala och ekonomiska skillnader. 

Med kostnadsfri tillgång till mensskydd i skolan garanteras att ingen elev uteblir från skolan på grund av mens. Med tanke på att vi i Malmö har en väldigt hög barnfattigdom samt att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag menar vi i Vänsterpartiet att det vore ett steg i rätt riktning att erbjuda gratis mensskydd.

Vi vet att elever har möjlighet att erhålla mensskydd via elevhälsan vid akuta behov, om man glömt mensskydd eller om mensen kom oväntat, men vi menar att mensskydd ska kunna erbjudas generellt till alla elever som har mens. Elevhälsans personal kanske inte alltid finns på plats och det tar tid från skolarbetet att springa runt och leta efter personal. Elever kanske inte heller vill berätta att de har mens.

Mens är fortfarande ett tabubelagt ämne. Gratis mensskydd skulle vara ett bra sätt att börja prata mer om mens, även med killar. Och det skulle bidra till en tryggare skolgång för tjejer. Men framförallt skulle det bidra till att mens inte ska behöva vara en klassfråga för barn och ungdomar i Malmö.

Bifall motionen.