Vår planet tål inte klimatförändringarna som vi orsakar, vi måste ändra livsstil. Resor är en stor utsläppskälla därför är det viktigt att vi väljer att hålla digitala möten även när det inte är en pandemi, för klimatets skull.  

När vi behöver resa för fysiska möten ska dessa resor alltid ske på det miljövänligaste sättet. Det får aldrig finnas undantag från att minimera klimatpåverkan. Det finns inga rimliga skäl att resa med flyg på korta resor.  

Den nu föreslagna mötes- och resepolicyn är för otydlig. Det är oklart om det är tillåtet att flyga på korta resor eller inte. Vi behöver bindande beslut inte lösa rekommendationer. Klimatet bryr sig inte om resan är ett undantag eller ej, klimatet drabbas ändå vilket vi inte kan acceptera.  

Vi vill att det ska finnas ett regelverk som innehåller hur mycket tidsvinst en resa ska göras för att flyg ska kunna användas, den nu föreslagna policyn håller inte måttet. Vi föreslår att det krävs minst 5 timmars tidsvinst enkel väg och att resan överstiger 100 mil för att det ska vara möjligt att få flyga. Vi vill också att syftet med mötet ska dokumenteras för att det ska vara klarlagt att resan verkligen behövs. Detta för att minimera onödigt resande. 

Det är bra att anta en policy, men det är inte bra att klimatkrisen nått fram till de styrande partierna. Denna policy kommer inte att ta bort de korta flygresorna. Ju högre upp i hierarkin de som reser finns ju fler undantag kommer att göras, det är helt säkert. Vi vill ha bindande regler för alla som reser för våra gemensamma pengar. Prioritera klimatet nu! 

Vi yrkar därför bifall till vår reservation.